top of page

Výtvarná výchova | Kde hledat radu a inspiraci?


Odbornou reflexi vzdělávacího oboru výtvarná výchova a jeho metodickou podporu na pedagogické fakultě garantuje katedra výtvarné výchovy. Na stránkách tohoto pracoviště najdete jak odborné a metodické publikace (výběr přinášíme zde v knihovně digitálních vzdělávacích zdrojů), tak odborný časopis Kultura, umění a výchova. Také v něm lze najít řadu zajímavých článků směrovaných do praxe a reflektujících didaktické problémy oboru.

Comments


bottom of page