top of page

Výzkum: AI v českých školách

Máte zkušenosti s využitím umělé inteligence? Zaznamenali jste ve vaší škole případy zneužití AI? Zapojte se do výzkumu České školy a umělá inteligence, který realizuje tým Centra PRVoK Pedagogické fakulty UP! Dotazníkového šetření se dosud zúčastnilo přibližně 1300 osob, autoři výzkumu ale hledají další respondenty. Více info v článku!
Vážení a milí pedagogové, ředitelé, vychovatelé, vzdělávatelé, zapojte se do nového výzkumu, který mapuje, jak jsou české školy připraveny na zavádění umělé inteligence (AI) do vzdělávání – ať už do výuky či do domácí přípravy žáků.


Zajímá nás, jaké zkušenosti s umělou inteligencí máte, zda jste si již některý z AI nástrojů vyzkoušeli (ve škole, doma), zda se nástrojů umělé inteligence obáváte a zda si např. myslíte, že by vás umělá inteligence dokázala nahradit. Zajímá nás také, jestli jste již zaznamenali ve vaší škole případy zneužití AI třeba k podvádění, případně máte-li pro tyto situace vytvořena pravidla (v psané či nepsané podobě). Stejně tak bychom se rádi dozvěděli, zda máte představu o tom, jak konkrétně AI ve výuce využít.


Předpokládáme, že i Vy již máte nějaký názor, pohled, přesvědčení či pouhé povědomí o umělé inteligenci, případně již máte v souvislosti s umělou inteligencí nabyté odborné znalosti a dovednosti.


Zdvořile bychom Vás chtěli požádat o PRAVDIVÉ a ÚPLNÉ vyplnění ANONYMNÍHO dotazníku, jehož výsledky – jak doufáme – přispějí k odhalení aktuálního stavu a další podpoře pedagogů v oblasti umělé inteligence. Prostřednictvím dotazníku se také seznámíte s celou řadou zajímavých informací, které můžete využít ve své vlastní profesi.


Zmíněný dotazník k najdete zde.


Předem velmi děkujeme za Váš čas.


E-Bezpečí

Comments


bottom of page