top of page

Výzkum v oblasti partnerských vztahů a intimity osob s mentálním postižením

Aktualizováno: 5. 8. 2022


Doktorandi i někteří studenti magisterských programů provádí v rámci svého studia ve spolupráci se svými školiteli vlastní vědecké výzkumy. Tuto činnost pomáhá uskutečnit každoročně vyhlašovaná studentská grantová soutěž IGA. Prostřednictvím nové série článků bychom vás chtěli seznámit s některými výzkumnými tématy, na kterých naši studenti spolupracují jako řešitelé.


Pomyslnou první vlaštovkou je výzkum realizovaný týmem z Ústavu speciálněpedagogických studií pod vedením Zdeňky Kozákové.


Autoři obrátili svoji pozornost na dlouho opomíjené a přehlížené téma partnerských vztahů a sexuality osob s mentálním postižením.


Vždycky když se v televizi začnou líbat, tak nám to vychovatelé přepnou na jiný program a řeknou, na to se nedívejte.


Život lidí s mentálním postižením dlouhá léta ovlivňovalo hlavně odloučení od zbytku společnosti v ústavech i úmyslné odvracení pozornosti od jejich intimního života: „Mentálně postižení by se měli spíš učit číst a psát, a ne jim ještě motat hlavu se sexem“ (pracovník zařízení pro osoby s mentálním postižením); „S vychovatelama se o tom vůbec nebavíme, oni by pak měli blbý kecy.“ „Vždycky když se v televizi začnou líbat, tak nám to přepnou na jiný program a řeknou: ‚Na to se nedívejte – to je blbost' a přepnou to na Kuřátka nebo na nějakej jinej dětskej pořad. Nemají to rádi, když se na takový filmy díváme.“ (dospělí klienti ústavu sociální péče pro osoby s mentálním postižením).


Cílem výzkumu bylo celou situaci zmapovat a popsat ve dvou rovinách, a to v sociálních službách a na základních školách. Autoři také sledovali tento problém jak pohledem osob s mentálním postižením, tak i ze strany sociálních a pedagogických pracovníků. Tento problém zkoumali formou rozhovorů, pozorování, ale i anonymních dotazníků.


A jak to tedy v současnosti vypadá? Můžeme říci, že za posledních dvacet let se situace značně zlepšila, ať již po obecné stránce ale i v oblasti intimního života osob s mentálním postižením. Sociální pracovníci přistupují k osobám s mentálním postižením individuálně, aby mohly žít co nejběžnějším způsobem života. Také už je k dispozici dostatek literatury i dalších zdrojů ke vzdělávání. Na druhou stranu ale autoři upozorňují na to, že i přes všechen posun k lepšímu není ještě situace ideální. V případě zájmu o podrobnosti si můžete přečíst monografii Partnerské vztahy, intimita a sexualita osob s mentálním postižením, která z tohoto projektu vznikla.


Text: Vojtěch Češík

Související příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page