Výzkum v oblasti partnerských vztahů a intimity osob s mentálním postižením


Doktorandi i někteří studenti magisterských programů provádí v rámci svého studia ve spolupráci se svými školiteli vlastní vědecké výzkumy. Tuto činnost pomáhá uskutečnit každoročně vyhlašovaná studentská grantová soutěž IGA. Prostřednictvím nové série článků bychom vás chtěli seznámit s některými výzkumnými tématy, na kterých naši studenti spolupracují jako řešitelé.


Pomyslnou první vlaštovkou je výzkum realizovaný týmem z Ústavu speciálněpedagogických studií pod vedením Zdeňky Kozákové.


Autoři obrátili svoji pozornost na dlouho opomíjené a přehlížené téma partnerských vztahů a sexuality osob s mentálním postižením.


Vždycky když se v televizi začnou líbat, tak nám to vychovatelé přepnou na jiný program a řeknou, na to se nedívejte.


Život lidí s mentálním postižením dlouhá léta ovlivňovalo hlavně odloučení od zbytku společnosti v ústavech