top of page

Výzvy pedagogického výzkumu v době síťování a nastupující umělé inteligence

Ústav pedagogiky a sociálních studií PdF UP Vás srdečně zve na 19. ročník mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů. Letošní konference nese název „Výzvy pedagogického výzkumu v době síťování a nastupující umělé inteligence“ a uskuteční se ve dnech 7.–8. listopadu 2023 na půdě Pedagogické fakulty UP na Žižkově nám. v Olomouci.Záštitu nad konferencí převzal děkan PdF UP Vojtech Regec, pozvání do pléna přijali Tomáš Kasper, Wojciech Walat a Miroslav Chráska. První den již tradičně nabídne dopolední plenární jednání, na němž své přednášky pronesou zajímaví hosté, a odpolední tematicky zaměřené sekce, které poskytnou prostor pro prezentace samotných doktorandů. Druhý den se uskuteční tři workshopy zaměřené na kvalitativní a kvantitativní výzkum a na aktivizující strategie ve vysokoškolském vzdělávání. Odpoledne bude patřit opět příspěvkům aktivních účastníků konference.


Konference je otevřena všem studentům DSP v prezenční i kombinované formě studia, kteří ve svých disertačních pracích řeší témata pedagogická, didaktická, speciálněpedagogická, pedagogicko-psychologická i andragogická. Nabízí příležitost pro vzájemné setkání, výměnu názorů a sdílení zkušeností mezi studenty doktorského studia, jejich školiteli i dalšími odborníky v oblasti pedagogiky.


Cílem konference je poskytnout začínajícím vědeckým pracovníkům v pedagogických oborech prostor pro prezentování jejich disertačních projektů a dílčích nebo finálních výsledků jejich výzkumů.

Cílem konference je poskytnout začínajícím vědeckým pracovníkům v pedagogických oborech prostor pro prezentování jejich disertačních projektů a dílčích nebo finálních výsledků jejich výzkumů. Pro řadu studentů je to vůbec první konference, na které v rámci svého doktorského studia aktivně vystoupí. Doktorandi zde dostanou možnost setkat se s podobně naladěnými lidmi, diskutovat svá témata, sdílet obtíže a výzvy doktorského studia, vzájemně se inspirovat a motivovat, a především získat cennou zpětnou vazbu od zkušených akademiků, kteří si vyslechnou jejich příspěvky v rámci posterových sekcí.


Podrobné informace včetně možnosti registrace naleznete zde, případně v anglickém jazyce zde.


Text: Ústav pedagogiky a sociálních studií PdF UP

Foto: Alžběta Gregorová

50 zobrazení0 komentářů

コメント


bottom of page