top of page

V síti | Rizika internetové komunikace

S problematikou informačních a komunikačních technologií souvisí rovněž problematika on-line komunikace a rizik využívání internetu. Těm se věnuje zvláštní webová platforma Projektu E-Bezpečí.


E-Bezpečí je celorepublikovým certifikovaným projektem zaměřeným na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény. V posledních letech se projekt také věnuje pozitivnímu využívání IT ve vzdělávání a běžném životě. Projekt E-Bezpečí je realizován Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého ve spolupráci s dalšími organizacemi.


E-Bezpečí se pod vedením Kamila Kopeckého specializuje zejména na a) kyberšikanu a sexting (různé formy vydírání, vyhrožování, poškozování obětí s pomocí informačních a komunikačních technologií), b) kybergrooming (komunikace s neznámými uživateli internetu vedoucí k osobní schůzce), c) kyberstalking a stalking (nebezpečné pronásledování s použitím ICT), d) rizika sociálních sítí (zejména sítě Facebook), e) hoax, spam a fake news, f) online závislosti (netolismus, nomofobie), g) fenomén youtubering, f) zneužití osobních údajů v prostředí elektronických médií.Na stránkách E-Bezpečí můžete najít řadu metodických materiálů pro žáky, rodiče i učitele. Mezi nimi nechybí ani metodika V síti: za školou, jež doprovází uvedení filmu V síti, na jehož tvorbě se jako odborní poradci podíleli naši odborníci. K dispozici je na tomto odkazu.

Comments


bottom of page