top of page

Vybíráme z Tichých zpráv | ASNEP vydal Deklaraci k výuce českého znakového jazyka

Je tu další příspěvek z rubriky Vybíráme z Tichých zpráv, jež nabízí výběr toho nejzajímavějšího z internetového zpravodajství Tichého světa. Organizace ASNEP (Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel) vytvořila a zveřejnila důležitý dokument, kterým se ohrazuje proti zneužívání a deformování českého znakového jazyka slyšícími neodborníky.Vznik Deklarace

 

Deklarace ASNEP k výuce českého znakového jazyka vznikla jako reakce na stále častější trend, kdy slyšící, převážně neodborníci, nabízejí kurzy českého znakového jazyka nebo tento jazyk či kulturu neslyšících nevhodným způsobem propagují. Jako příklad můžeme uvést lidi na sociálních sítích, kteří veřejnost „učí“ znaky českého znakového jazyka. Znaky jsou však často nepřesně použity.

 

Znepokojení komunity

 

„Komunita českých neslyšících je v posledních měsících znepokojena situací, kdy čím dál častěji český znakový jazyk vyučují slyšící lidé. Tito slyšící lidé pak také přednášejí o jazyce, kultuře a životě ve světě neslyšících. Na sociálních sítích slyšící lidé zvyšují svou sledovanost tím, že veřejnost učí znaky z českého znakového jazyka, který však náleží neslyšícím. Komunita českých neslyšících se ohrazuje proti deformování svého jazyka nerodilými mluvčími a zkreslování pohledu veřejnosti na kulturu a život neslyšících, pokud o něm hovoří ti, kteří jej sami neprožívají.“

 

Ohrožení jazyka a komunity

 

ASNEP v Deklaraci upozorňuje na problémy, které toto jednání vyvolává. Především to může ovlivnit kvalitu výuky znakového jazyka, což má negativní dopad na vzdělávání a profesní přípravu tlumočníků a dalších odborníků. Pokud navíc znakový jazyk vyučují slyšící, dochází k znevýhodňování neslyšících na trhu práce, kteří mají užší pracovní příležitosti. ASNEP proto apeluje na to, aby o jazyce, kultuře a životě neslyšících hovořili především sami neslyšící za podpory slyšících spolupracovníků, kolegů a přátel.

 

Znění Deklarace včetně navrhovaného východiska pro české prostředí je přeloženo do českého znakového jazyka a naleznete ho na webových stránkách organizace ASNEP.

 

Tichý blogComments


bottom of page