top of page

Vybíráme z Tichých zpráv | Jazyky v komunikaci neslyšících

Je tu další příspěvek z rubriky Vybíráme z Tichých zpráv, jež nabízí výběr toho nejzajímavějšího z internetového zpravodajství Tichého světa. Nedávno vyšlo druhé vydání monografie Jazyky v komunikaci neslyšících: český znakový jazyk a čeština. Jedná se odbornou literaturu pro všechny, kteří se zajímají o problematiku hluchoty a komunikaci českých neslyšících.O monografii


Odborná monografie Jazyky v komunikaci neslyšících: Český znakový jazyk a čeština má už druhé vydání. Jedná se o dílo kolektivu pracovníků z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Na knize se podílely Alena Macurová, Radka Zbořilová a kolektiv z Ústavu bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících FF UK. První vydání této publikace vyšlo v roce 2019, druhé nedávno v červenci 2023. „Monografie navazuje na lingvistický a kulturní přístup k hluchotě rozvíjený na FF UK od poloviny 90. let 20. stol. a předkládá dílčí sondy do charakteristiky jazyků užívaných v komunikaci neslyšících Čechů – českého znakového jazyka a psané češtiny.” Hlavním zdrojem monografie se staly reálné texty českých neslyšících, které obsahují specifické rysy jejich komunikace (jazykové prostředky českého jazyka a českého znakového jazyka a jejich případné modifikace, které se v komunikaci neslyšících běžně vyskytují).


Účel monografie


Tato monografie z FF UK má za cíl poskytnout odlišný pohled na problematiku komunikace neslyšících (opozice k tradičnímu pojetí hluchoty) a nastolit vážnou diskusi o současném postavení českého znakového jazyka a psané češtiny neslyšících v odborné a veřejné sféře, zejména v oblasti vzdělávání. Kniha je pro všechny, kteří se zajímají o téma neslyšících, problematiku hluchoty a komunikaci českých neslyšících. Je velmi vhodná pro ty, kteří se podílejí na edukačním procesu neslyšících a významným způsobem ovlivňují jejich jazykový vývoj/rozvoj (rodiče, prarodiče, vychovatelé, učitelé a další vzdělavatelé apod.)


Kde ji seženete?


Monografie čítá přes 300 stránek a stojí 330,- Kč. Knihu si můžete zakoupit v e-shopu nebo v kamenné prodejně Nakladatelství Karolinum v Praze.


Tichý blogComments


bottom of page