top of page

Vybíráme z Tichých zpráv | Slabikář pro žáky se sluchovým postižením znovu k mání!

Je tu další příspěvek z rubriky Vybíráme z Tichých zpráv, jež nabízí výběr toho nejzajímavějšího z internetového zpravodajství Tichého světa. Slabikář pro žáky se sluchovým postižením poprvé vydalo nakladatelství Fortuna v roce 2007. Tato skvělá výuková pomůcka pro sluchově postižené děti byla již rozebrána, ale zájem o ni nadále přetrvával. Proto začátkem května proběhla reedice tohoto dvoudílného slabikáře a na něj navazujících tří písanek.Autorkou slabikáře je uznávaná pedagožka


Ptáte se, čím je tento slabikář tak výjimečný a proč je o něj takový zájem? Autorkou Slabikáře pro žáky se sluchovým postižením je totiž uznávaná pedagožka a autorka didaktických a metodických materiálů pro výuku žáků se sluchovým handicapem Kateřina Chuchmová. Ta učí na Střední škole, základní škole a mateřské škole pro sluchově postižené ve Výmolově ulici v Praze 5 – Radlicích. Zde působí již od roku 1997 a na popud tehdejší ředitelky Jany Barešové přenesla své bohaté zkušenosti s výukou sluchově postižených dětí do zmíněného slabikáře. Díky spolupráci mnoha lidí mohl slabikář v roce 2007 spatřit světlo světa poprvé. Brzy následovaly i písanky, které autorka vytvořila společně s Evou Chudomelovou. Za úspěchem slabikáře stojí také velmi zdařilé obrázky, včetně ilustrovaných znaků českého znakového jazyka.


Obrázky pomáhají dětem v rozvíjení komunikačních dovedností


A právě obrázky plní v tomto slabikáři významnou roli. Jejich úkolem je děti nejen zaujmout, ale především názorně vysvětlit význam probíraných slov. Probíraná slova jsou pochopitelně také doplněna znakem českého znakového jazyka. Děti se tak velmi originální a nenásilnou formou seznamují s jednotlivými písmeny, slovy i kratšími větami a mohou, podle svých možností, rozvíjet své komunikační dovednosti, a to jak prostřednictvím mluveného slova, tak i znakového jazyka. Slabikář je také nedocenitelným pomocníkem pro učitele a rodiče dětí se sníženou schopností naučit se komunikovat verbálně (vývojová dysfázie). V neposlední řadě jej využijí i děti cizinců, které se český jazyk učí jen obtížně.


Bonus zdarma


Slabikář pro žáky se sluchovým postižením naleznete například zde. Po jeho zakoupení si budete moci zdarma stáhnout:


Metodické pokyny

Pracovní listy ke Slabikáři pro žáky se sluchovým postižením, 1. díl

Pracovní listy ke Slabikáři pro žáky se sluchovým postižením, 2. díl

Soubor textů ke čtení

Sumář (titulní obrázek k lekcím, přehled obrázků, znaků a slov, prstová abeceda a písmena, abecední rejstřík slov)Tichý blog


Comments


bottom of page