top of page

Vybrané otázky logopedického výzkumu ve vývojovém náhledu

S novým rokem je tu také nová série článků, které budeme postupně přidávat. V rámci tohoto cyklu vám postupně představíme publikace autorek a autorů z naší fakulty, které byly oceněny čestným uznáním rektora Univerzity Palackého v Olomouci. Tímto oceněním jsou každoročně oceňováni autoři a autorky významných odborných publikací na naší alma mater.


V dnešním díle našeho cyklu představíme práci Vybrané otázky logopedického výzkumu ve vývojovém náhledu od autorského kolektivu pod vedením Kateřiny Vitáskové z ústavu speciálněpedagogických studií. Autorky se zaměřily nejen na hodnocení užívání hlasu, ale například také na vztah respirace a rezonance, srozumitelnosti a porozumění mluvené řeči. „Sledovány byly rychlost a variabilita průtoku savičkami používanými aktuálně na území ČR, reflexy u dětí s narušenou komunikační schopností, význam nazální respirace v logopedické péči, výzkum faktorů přispívajících ke vzniku poruch hlasu u středoškolských učitelů, ověřování orientačního vyšetření kognitivních funkcí u osob s Parkinsonovou chorobou z pohledu logopeda, porozumění mluvené řeči u osob s vybranými poruchami komunikace, hodnocení srozumitelnosti řeči u dětí a v neposlední řadě vliv vlastností slov na čtení osob s dyslexií a bez dyslexie v českém jazykovém prostředí,“ představila základní směry výzkumu Kateřina Vitásková.


Výzkum přinesl řadu zajímavých závěrů; jedním z nich jsou například zjištění, která se týkají hlasové průpravy učitelů. Na tyto alarmující poznatky upozornila Vitásková: „Zjistili jsme významně subjektivně vnímanou absenci cíleného absolvování školení či kurzu zacíleného na fyziologické principy fonace, cílenější hlasové průpravy a prevence hlasových a jiných s hlasem souvisejících poruch a obtíží, polovina ze sledovaného výzkumného vzorku byla neznalá pojmu hlasová hygiena.“ Dvě třetiny učitelů dle použitého testu VHI spadaly do pásma žádných či minimálních potíží s hlasem a jedna třetina dokonce vykazovala střední typ hlasových potíží.


Představovaná kniha nalezne využití u pedagogické veřejnosti především díky zajímavým informacím, které přináší: „Pro učitele v mateřských školách přináší cenné postřehy týkající se práce se správným dýcháním dětí v jejich předškolní péči, která může sloužit jako významný nástroj prevence nejenom problémů s dýcháním, ale také s rezonancí řeči, kognitivním vývojem a psychickými důsledky zbytnělé nosní mandle,“ dodala Kateřina Vitásková. Pomoct ale může například i pedagogům zabývajícím se prací s žáky nebo studenty s neurovývojovými poruchami, vývojovými jazykovými poruchami a obtížemi v komunikaci, včetně narušené srozumitelnosti řeči, protože přináší nové postřehy a diagnostické nástroje jak z oblasti vnímání, tak motoriky.


V případě zájmu je možné zakoupit tuto knihu v tištěné i elektronické podobě, obě varianty naleznete na e-shopu Vydavatelství UP. Níže si také můžete prohlédnout obsah práce.


Vybrané otázky logopedického výzkumu ve vývojovém náhledu
.pdf
Stáhnout PDF • 104KB

Text: Vojtěch Češík

Grafika: Vydavatelství UP

Související příspěvky

Zobrazit vše

コメント


bottom of page