top of page

Vzdělávací videa o kyberbezpečnosti pomohou s osvětou | Připravili jsme je pro Ministerstvo vnitra

Na fakt, že běžná kriminalita se stále častěji přesouvá do online světa, reagují nově připravená edukační videa o kyberbezpečnosti. Cílem animovaných klipů vzniklých v rámci spolupráce Ministerstva vnitra ČR a Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci je upozornit na téma bezpečnosti na internetu a pomoci s osvětou.Prevence v kyber! – společný projekt Ministerstva vnitra a PdF Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci něj vznikly čtyři vzdělávací videospoty. Ty se soustředí na kyberkriminalitu, její prevenci, rizikové online hraní a digitální wellbeing.


Kybernetická kriminalita se v posledních dvou letech velmi zvýšila a prevence je jednou z cest, jak tomuto nárůstu čelit.

Projekt zaměřený na prevenci rizikového chování v online prostředí s názvem „Prevence v kyber!“ připravilo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Aktuálně vznikla čtyři vzdělávací videa. Ta jsou určena primárně odborné veřejnosti, jako jsou například policejní preventisté, pedagogové či lektoři neziskových organizací. „Kybernetická kriminalita se v posledních dvou letech velmi zvýšila a prevence je jednou z cest, jak účinně tomuto nárůstu čelit. Právě tato školicí videa o kyberbezpečnosti pomohou lektorům, pedagogům, preventistům a dalším s osvětou a vzděláváním dětí, mladistvých, ale i dospělých,“ uvedl ředitel odboru prevence kriminality Michal Barbořík. Videa zachycují vzdělávací obsah kreslený virtuální rukou. Jde o velmi oblíbený formát vzdělávacích videí, který je využívaný jak v České republice, tak i zahraničí. První video se zaměřuje na kyberkriminalitu jako komplexní problém. Popisuje základní typy kybernetické kriminality, zároveň zobrazuje, jak se v posledních letech kyberkriminalita vyvíjí a jak se běžná kriminalita přesouvá právě do online světa. Další animace se zabývá efektivními způsoby prevence rizikového chování, poukazuje na to, že je důležité, aby byly preventivní aktivity přiměřené věku a aby byly soustavné a dlouhodobé. Problematice rizikového chování v prostředí online her se věnuje třetí video. Poslední animace se orientuje na problematiku tzv. digitálního wellbeingu. Ten si můžeme představit jako vyvážený digitální životní styl a zdravé digitální návyky. Balíček čtyř videí o kyberbezpečnosti naleznete zde.
Text: Klára Dlubalová

Zdroj: Tisková zpráva MVČR a PdF UP

Comments


bottom of page