top of page

Vznikají digitální vzdělávací zdroje k výchově ke zdraví


Představujeme projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366 Podpora rozvoje digitální gramotnosti, jehož hlavním řešitelem je PdF UK v Praze, PdF UP v Olomouci je pak celorepublikovým garantem za předmětový modul Výchova ke zdraví. V rámci tohoto projektu vzniklo za Výchovu ke zdraví celkem 7 digitálních vzdělávacích zdrojů, jejichž cílem je propojit svět zdravotní a digitální gramotnosti. Některé DVZ (i z jiných oborů) jsou pro pedagogickou veřejnost dostupné zde.

Comentarios


bottom of page