top of page

Workshop Markéty Sobotkové z divadelního souboru neslyšících a slyšících herců OUKEJ


On-line lekce dramatické výchovy s využitím prvků dramaterapie na téma seznámení a spolupráce.

17. 5. 2021 ve 13 hodin na platformě Zoom

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci zve všechny zájemce a zájemkyně na interaktivní workshop Markéty Sobotkové, herečky, pedagožky dramatické výchovy a členky divadelního souboru neslyšících a slyšících herců OUKEJ. Akce se uskuteční 17. května 2021 ve 13 hodin ZDARMA na platformě Zoom. Počet zájemců je omezen, proto prosíme o laskavou registraci. Po ní se Vám ozveme s potvrzením a přihlašovacími údaji. Bude-li plno, zařadíme Vás mezi náhradníky.

Prosíme počítejte s tím, že kvůli komunikaci s lektorkou bude vyžadována zapnutá kamera. Znalost znakového jazyka není potřeba.

Akce se uskuteční v rámci Dnů vědy a umění 2021.

O čem workshop bude?

Workshop Seznámení a spolupráce je pojat jako ukázková lekce dramatické výchovy a počítá s aktivním zapojením všech účastnic a účastníků – tak jako při prezenčním setkání.

Plánovaná aktivita se skládá ze dvou částí. V první si všichni prožijí i užijí aktivity zaměřené na vzájemné seznámení a spolupráci. Ve druhé části budou jednotlivé aktivity rozebrány se zaměřením na možnosti využití v práci s různými cílovými skupinami a při různých dalších příležitostech – nejen během ucelené lekce dramatické výchovy. Následně bude prostor pro otázky a diskuzi, kdy se bude lektorka snažit předat své zkušenosti z praxe a seznámí účastníky s vlastním přístupem inspirovaným dramaterapií.

Pár slov o lektorce Markéta Sobotková (rozená Kunášková) vystudovala obor Speciální pedagogika – dramaterapie na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a také ateliér Výchovné dramatiky pro Neslyšící na Divadelní fakultě na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Oba vystudované obory navazují na její celoživotní koníček – divadlo – a zároveň rezonují s osobnostními rysy, jako je empatie, hravost a solidarita. Markéta pracovala na různých pracovních pozicích: jako osobní asistentka, vedoucí domu chráněného bydlení, přepisovatelka pro sluchově postižené, asistentka pedagoga, pedagožka a tlumočnice znakového jazyka na SŠ. Praxi v oblasti dramaterapie a dramatické výchovy získala s různorodými skupinami, např. s lidmi s mentálním postižením, lidmi s psychickými poruchami, z detoxikačního oddělení či dětského domova. V současné době ji vedle mateřských povinností naplňuje zapojení ve skupině Hands Dance zaměřující se na překlad a tlumočení uměleckých děl (písní, divadelních představení) do českého znakového jazyka a činnost v divadelním spolku OUKEJ. Pár slov o OUKEJ Divadelní spolek OUKEJ vznikl na podporu umělecké a vzdělávací činnosti studentů a absolventů oboru Výchovná dramatika pro Neslyšící na DIFA JAMU v Brně. Hlavní činností spolku OUKEJ je realizovat uměleckou divadelní tvorbu neslyšících i slyšících profesionálů, edukace a podpora neslyšících žáků v inkluzivním vzdělávání i jejich slyšících spolužáků, rozvoj českého znakového jazyka a jeho zviditelnění. Spolek se tedy kromě divadelních představení pro děti, mládež i dospělé zaměřuje také na tvorbu workshopů dramatické výchovy, spolupráci na výukových oporách, na podporu neslyšících dětí a jejich rodin a zmírňování a odstraňování komunikačních bariér mezi neslyšícími a slyšícími za využití divadelních postupů.

Autorka: Petra Šobáňová

Foto: archiv Markéty Sobotkové

Comments


bottom of page