top of page

Základní školy potřebují kvalitní učitele „pracovního vyučování“


Zručnost a technické myšlení se u člověka nevyskytují automaticky. Není to nic, s čím by se děti rodily. „Je nezbytné dětem poskytovat dostatek vhodných podnětů pro jejich rozvoj, a to už od nejútlejšího věku“, říká Jiří Dostál z pedagogické fakulty. Významnou roli však sehrávají nejen rodiče, ale i učitelé na základních školách. Právě oni připravují pro děti vhodné učební situace, které je motivují k praktickému uvažování a technickým činnostem.


Na učitelích opravdu záleží, a proto je na olomoucké pedagogické fakultě věnována zvýšená pozornost kvalitní přípravě učitelů techniky a praktických činností pro základní školy (dříve se používalo označení: pracovní vyučování). Dokladem toho je nejen špičkové vybavení učeben, laboratoří a dílen, které je jedno z nejlepších v Evropě, ale i skutečnost, že katedra technické a informační výchovy se ve spolupráci s ministerstvem školství podílí na inovacích vzdělávání na základních školách. Aktuálně je katedrou řešen prestižní grantový projekt s názvem „Vývoj systému podpory implementace inovativní koncepce technického vzdělávání na základních školách v České republice“, jehož cílem je vyvinout a v praxi ověřit nové učební pomůcky do školních dílen.


S nově vyvinutými učebními pomůckami jsou seznamováni naši studenti již v průběhu bakalářského a magisterského studia. Konkrétně se jedná o studijní programy Technika a praktické činnosti (Bc.) a Učitelství Techniky pro SŠ a praktických činností pro 2. stupeň základních škol (Mgr.), které jsou jedinečné a lze je v rámci ČR studovat pouze na Univerzitě Palackého v Olomouci. Absolventi mají široké uplatnění, jelikož kvalifikovaně zajišťují výuku pracovního vyučování (dílen), digitálních technologií, přípravy pokrmů a pěstitelských prací, a taktéž realizují výchovu k volbě povolání.


Je potěšující, že uvedené studijní programy ve stále větší míře studují i děvčata. Aktuálně je poměr chlapců a děvčat vyrovnaný, což je ideální stav, jelikož školní dílny a pracovní vyučování nejsou jen doménou chlapců. V současnosti např. vyvíjíme inspirativní náměty na praktické činnosti, které mají motivovat právě děvčata. Řadu z nich je možné již nyní najít v metodické sbírce TechnoMet nebo na facebookové skupině „Učitelé sobě – náměty pro výuku techniky a praktických činností – ZŠ a MŠ“. Případným zájemcům o studium na naší fakultě doporučujeme zhlédnout motivační video, které představuje prostředí našich laboratoří a dílen.


A co o nás říkají naši studenti? Potom si pročtěte medailonek Kláry Vaněčkové nebo Jany Langrové.


Autoři: RNDr. Miroslav Janu, Ph.D., katedra technické a informační výchovy PdF UP

Foto: Dreamstime a archiv KTIV PdF UP

18 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page