top of page

Zapojte se do činnosti spolků na fakultě nebo univerzitě!Na Univerzitě Palackého působí v současnosti několik desítek studentských organizací a spolků, které sdružují stovky aktivních studentů napříč osmi fakultami.


Stránku s aktuálním seznamem můžete najít tady.


V únoru 2018 pro ně byl v prostorách budovy Ústřední knihovny UP (Zbrojnice) otevřen Studentský klub UP.


Primárně jsou prostory klubu určeny pro pořádání schůzí a školení členů, projekce, workshopy či tematické přednášky. Organizacím je v klubu k dispozici základní technické vybavení jako projektor, plátno, připojení k internetu nebo tiskárna. Naleznou zde také zasedací prostory, nástěnky či flipchart, klidovou zónu nebo uzamykatelné prostory pro uskladnění svých materiálů. Prostory jsou jim přístupné neomezeně na základě sdíleného kalendáře využití místnosti.


Sekundárně budou prostory klubu využívat i Studentské kariérní a poradenské centrum pro workshopy a přednášky nebo organizační týmy Olomouckého majálesu UP a iniciativy Zaparkuj – oživujeme veřejný prostor.


Přímo na naší fakultě působí několik spolků, ale zaujmout vás může také řada spolků s celouniverzitní nebo mimouniverzitní působností.


Akademický sbor Žerotín

Olomoucký sbor s nejdelší tradicí, největším počtem koncertů v sezóně, nejrozmanitějším repertoárem, to vše ve vybrané společnosti renomovaných dirigentů, orchestrů a sólistů. Bach, Mozart, Dvořák, Janáček, Orff , Pavlica, filmová hudba, Pink Floyd... Nově nabízí i získání kreditů v rámci vašeho studia.


Asociace studentů speciální pedagogiky

Sdružení funguje při Ústavu speciálněpedagogických studií PdF UP a jeho aktivity jsou určeny komukoli, kdo má zájem o oblast speciální pedagogiky a především pak jejím studentům. Členové se pravidelně setkávají a organizují přednášky, workshopy a diskuzní setkání s odborníky z praxe.


Ateneo

Sborový kolektiv, v němž se potkávají lidé nejrůznějšího profesního zaměření, které spojuje láska k hudbě. Schází se každé úterý a středu od 18 do 20 hodin ve Sborovém sále na Konviktu. Rádi mezi sebe přijmou další zpívající nadšence z celé univerzity – není nutné mít školený hlas a umět číst noty. Stačí přijít na malé vstupní pěvecké předzpívání (nejlépe lidová píseň pro zařazení do hlasové skupiny) před úterní pravidelnou zkouškou pléna. Sbor nabízí přátelský kolektiv, hodně zábavy, koncerty v Olomouci i zahraničí, klasický a populární repertoár.


Basement

Basement project je kulturně organizační a komunitní platforma existující při Katedře výtvarné výchovy v prostorách Uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci od roku 2019. Jejím cílem je nabízet kulturní program široké i odborné veřejnosti prostřednictvím pravidelných výstav galerii Basement a doprovodným programem zahrnujícím různé formy galerijní edukace, přednášek, besed, platforem pro diskusi a tvorbu a prezentací umělců a zajímavých osobností z kultury. Dlouhodobá dramaturgická koncepce směřuje na mladé i etablované umělce, kteří se současnými uměleckými formami vyjadřují k aktuálním společenským tématům a otázkám.


Chaoscompany

Umělecká skupina založená absolventy Univerzity Palackého. Skupina pořádá umělecké workshopy, výstavy a besedy. Hlavními činnostmi Chaos company jsou street art, malba, ilustrace, video art, land art, performance art, intermediální a interaktivní tvorba. chaoscompanycze@gmail.com | chaoscompany.art


Nepajdej po pajdáku KČJL

Skupina studentů Katedry českého jazyka a literatury na PdF UP. Sdružuje studenty nejen prvního ročníku a podporuje společenský život na katedře i mimo ni. Nabízí pomoc studentům nejen prvního ročníku, aby se lépe a rychleji zorientovali ve studiu na VŠ a možnostech života v Olomouci. nepajdejpopajdakukcjl@gmail.com | www.facebook.com/Nepajdej-po-pajd%C3%A1ku-K%C4%8CJL-344184603598030


Ollove

Ollove je lidskoprávní spolek zabývající se pořádáním kulturních, vzdělávacích a osvětových akcí zaměřených hlavně na témata genderu a sexuality. Ollove pořádá olomoucké Ozvěny Mezipater, realizuje pravidelné přednášky Queer Beer či podpůrné pikniky pro LGBTQ+ lidi. Spolupracuje s dalšími organizacemi, ať už olomouckými či v rámci celé republiky. Ve spolupráci s Literární kavárnou Druhý domov založil spolek první olomouckou Hate Free zónu. ollove@ollove.cz | www.ollove.cz


Otevřeno Olomouc

Otevřeno je celorepublikové hnutí studentů, pedagogů a všech, kterým leží na srdci české školství. Základny má na šesti pedagogických fakultách (včetně PdF UP), kde se snaží otevírat nové pohledy na vzdělávání pořádáním přednášek a sdružovat aktivní studenty prostřednictvím komunitních akcí. Přidej se k nám a buď svědkem proměny vzdělávání v České republice. olomouc@otevreno.org | facebook.com/otevreno.olomouc


Slam Poetry Olomouc

Studentský klub sdružující příznivce performativní poezie. Schází se jednou týdně a také se podílí na pořádání akcí slam poetry nejen v Olomouci, ale i na celé Moravě. V současnosti poskytuje bezplatné přednášky a workshopy na moravských středních školách. bobhysek@gmail.com | facebook.com/SlamPoetryOlomouc


Studentské křesťanské hnutí – Olomouc

Primárním záměrem SKH je vytvořit prostor pro setkávání studentů – křesťanů v době studia. Naším cílem je zvěstování evangelia Ježíše Krista studentům a osobní duchovní růst. Ke zvěstování evangelia se navzájem povzbuzujeme, připravujeme a prakticky jeden druhému pomáháme. K duchovnímu růstu slouží společná setkávání s výkladem Písma, modlitbami, duchovními písněmi a společenstvím věřících, kteří si v rámci SKH navzájem slouží mnoha způsoby. Mezi aktivity SKH patří pravidelná setkání každé úterý, víkendové akce, misijní týden, kurz objevování křesťanství, různé semináře a mnoho dalšího. jirkaskh@email.cz | www.skh-olomouc.cz


Udržitelný Palacký

Hlavním cílem studentů spolku Udržitelný Palacký je posílení společenské odpovědnosti a environmentálně příznivého chování na naší univerzitě. Organizují promítání dokumentů, panelové diskuze či exkurze. Pracují i na systémových změnách, např. v odpadovém hospodářství, a stojí také za projekty komunitní zahrádka Václavka či studentský Freeshop. udrzitelny.palacky@gmail.com | udrzitelnypalacky.upol.cz


UP AIR

Studentské nezávislé rádio UP AIR sdružuje všechny nadšence pro rozhlasovou tvorbu. Členové se podílí na provozu rádia ve všech možných disciplínách spjatých s provozem rádia, jakými jsou moderování, technické odbavení rádia, personalistika, management, propagace nebo DJing. Vysíláme hudbu, která se vymyká střednímu proudu a informujeme o kulturním a společenském dění v kontextu Olomouce. Tvoříme otevřenou platformu, která zajišťuje prostor pro mezioborové a mezifakultní setkávání studentů a vyučujících. hr.upair@gmail.com | upair.upol.cz


Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc (VKH) je spolek sdružující věřící studenty UP a olomouckých vyšších odborných škol. Náplní činnosti VKH je pořádání besed, přednášek, poutí, sportovních a volnočasových aktivit a vytváření prostoru pro setkávání, rozvoj vztahů a prohlubování vztahu k Bohu. predseda.vkholomouc@seznam.cz | www.vkholomouc.cz51 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page