top of page

Zapojte se do rozvoje zábavné edukativní aplikace ZEDA!

Aktualizováno: 5. 8. 2022

Zábavná EDukativní Aplikace (ZEDA), kterou vyvíjí tým doc. Štefana Chudého z Ústav pedagogiky a sociálních studií PdF UPOL, budí pozornost již nyní – během svého vývoje. Naposledy o ní byla řeč v programu Gejzír na ČT1, kde promluvil autor nápadu Jaroslav Haltmar a Filip Auinger, který pomáhá nápadu na svět.

ZEDA je jednoduchá aplikace, která funguje na počítači, mobilu nebo tabletu, a to bez ohledu na použitý operační systém. Aplikace umožňuje výuku metodou hry, ve které žáci (uživatelé) dostávají úkoly (hry) od svých učitelů. Brzy ji budou moci vyzkoušet první uživatelé v rámci testování. Pokud další vývoj půjde hladce, v příštím školním roce bude součástí výuky na vybraných školách.


ZEDA je vyvíjena díky spolupráci s Vědeckotechnickým parkem UP. Chcete se zapojit rozvoje této aplikace? Členové týmu budou vděčni, protože každý podobný produkt potřebuje projít testovací fází. Máte-li chuť dozvědět se víc o novém nástroji a zároveň pomoci s jeho vývojem, kontaktujte tým: https://www.zeda.cz/kontakt


Jak aplikace ZEDA funguje?


Žáci dostávají úkoly (hry) od svých učitelů nebo si mohou vybrat z volně dostupných úkolů na různá témata (z vyučovacích předmětů přírodopis, zeměpis, dějepis, angličtina, český jazyk, výtvarná výchova, …). ZEDA při plnění úkolů využívá počítače, tablety a mobilní telefony, tedy nástroje, které jsou u dětí velmi populární a přenáší výuku do venkovního prostředí metodou hry.


Úkolem žáků je lokalizovat (aktivně dojít na dané místo) a posléze vyřešit jeden ze série zadaných úkolů k danému tématu. Na začátku každého tématu je uvedení do problematiky v návaznosti na rámcový (školní) vzdělávací program a aktuálně probírané učivo; pak musí žák dojít na místo, kde se nachází úkol a tím splní první část zadání. Následně se mu v aplikaci objeví další informace k úkolu a testovací otázka (slovní, numerická, křížovka, kvíz, pořídit fotku atd.). Po splnění se mu otevírá možnost přejít na další úkol. Žáci mohou dostávat zpětnou vazbu od učitele, pracovat ve skupinách nebo plnit dlouhodobější úlohy (projekty, výlety a exkurze, časové sběry). Motivací jsou bodové ohodnocení a odměny za splnění úkolu (získávání odznaků, hvězdiček, lajků, žebříček prvních pěti nejlepších, …).


Přínos pro učitele


Učitel získává s mobilní aplikací ZEDA také webový nástroj, ve kterém si může vybrat jeden z předdefinovaných témat, aktualizuje si GPS souřadnice úkolů (z mapy) a podle své představy si může jednotlivé úkoly upravit (přidat, odebrat, změnit pořadí, upravit texy). Takto upravené nebo jím nově vytvořené úkoly přiřazuje svým žákům (třídám, skupinám) a má možnost je nabídnout ostatním učitelům k použití. Učitel vidí postup jednotlivých žáků, jejich odpovědi, přesnost a správnost odpovědí. Má možnost vyexportovat si výsledky pro reflexi, hodnocení, další práci, evaluaci a případné doplnění učiva na další vyučovací hodinu. Témata a úkoly může zadávat individuálně nebo skupinově, může analyzovat sociální vazby, kooperaci a vytváření skupin (sociální aspekty, psychologické aspekty rozvoje osobnosti apod.).


Text: redakce

Foto: archiv projektu ZEDA

Comments


bottom of page