top of page

Zbyněk Sobotka | Katedra antropologie a zdravovědy


"Učitelem se chci stát hlavně proto, abych dětem předával poselství, která jim mohou pomoci zlepšit nejen své životy, ale i životy ostatních. Zdraví je zásadní hodnotou v tomto ohledu."

Zbyněk Sobotka


„Aktuálně žiji se svou rodinou v Křídlůvkách, kde zároveň pracuji jako neuvolněný starosta. Studium na Pedagogické fakulě Univerzity Palackého v Olomouci je mi umožněno díky individuálnímu studijnímu plánu, který velmi vstřícně respektuje můj výkon veřejné funkce. Kromě rodiny, přátel a přítelkyně je tedy aktuálním středem mého života vzdělání a práce. Najdu-li si čas, mezi moje koníčky patří freestyle fotbal, žonglování, vaření, procházky a cyklistika, střelba z luku a sledování seriálů či hraní karetních a počítačových her se svým bratrem. Mojí vizí do budoucna je přispět komunitě, ať už obci Křídlůvky nebo školství. Ačkoliv je pro mě aktuální situace někdy náročná, je pro mě nesmírně cennou zkušeností a Univerzita Palackého mi umožňuje tuto zkušenost získat. Co se týče povolání, jsem si jist, že se v budoucnosti vidím učitelem. Mojí motivací k tomu je vidina a potřeba změny a vrozené předpoklady, jako je trpělivost a empatie. Základním faktorem, který mě však přiměl změnit po SŠ obor z ekonomického na pedagogický, byl školský systém, který jsem vnímal – a vnímám – jako chybový na mnoha úrovních. Mojí hlavní motivací je tedy potřeba změny a možnost ovlivnit společnost v mnoha rovinách na začátku lidských životů – ve škole.


Jelikož jsem zdatný v anglickém jazyce, rozhodl jsem se zvolit obor Anglický jazyk. K oboru Výchova ke zdraví mě vedly moje zkušenosti a znalosti stravy, především rostlinné stravy, a zkušenosti se sportem, meditací a osobním rozvojem, které mi pomohli pochopit důležitost provázanosti všech složek bytí – těla, ducha, mysli a emocí. Po dokončení magisterského studia bych rád navázal doktorským studiem, případně nástupem do praxe – o tomto ještě nejsem zcela rozhodnutý.“


Foto: Jakub Konečný

7 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page