top of page

Znáte LOCIKU? Centrum pomoci dětem nabízí zajímavý obsah na sociálních sítích

Centrum LOCIKA vzniklo v květnu 2015 jako samostatný projekt ACORUSu s názvem „Tři pilíře bezpečí“ s podporou Nadace Open Society Fund z programu Dejme (že)nám šanci, který byl financován z Norských fondů. Od té doby se činnost této organizace rozrostla a LOCIKA nabízí nejen pomoc svým klientům ohroženým násilím, ale také zajímavou formu osvěty, jež může být nápomocná rovněž učitelům při podpoře žáků v oblasti duševního zdraví nebo rozvoje zdravých sociálních vztahů a sebepojetí.
LOCIKA se snaží veřejnost upozorňovat na nepřijatelnost násilí v blízkých vztazích a vystupuje na ochranu zájmu dítěte a jeho bezpečí. Primárně se zaměřuje na práci s klienty a pomáhá v konkrétních případech zastavit násilí v rodině, pomoci dítěti vyrovnat se s dopady násilí a snížit míru jeho traumatizace. Směrem k rodičům pomáhá terapeutické centrum vyrovnat se s dopady násilí a podporuje jejich rodičovské kompetence. Snaží se také zastavit koloběh násilí v rodinách a snížit riziko přenosu násilného chování do další generace. Další oblastí činnosti organizace je rovněž prevence dalšího poškozování dítěte v jednání s institucemi.


Jak upozorňuje Petra Wünschová, dětská terapeutka a vedoucí centra LOCIKA, domácí násilí hluboce deformuje psychosociální vývoj dítěte a jeho vztahy k oběma rodičům. LOCIKA se zaměřuje na děti vysoce ohrožené, které potřebují odbornou a dlouhodobou pomoc. „Z naší dlouholeté praxe víme, jak domácí násilí negativně ovlivňuje další život dětí. Věřím, že díky vzniku centra dostane více dětí novou šanci zažít normální dětství,“ uvádí Petra Wünschová.


V LOCICE pracuje tým profesionálů, kteří pod vedením uznávaného experta doc. PhDr. Oldřicha Matouška vyvíjí inovativní metodiku práce s celou rodinou ohroženou domácím násilím. A ve spolupráci s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí (VÚPSV, v.v.i.) rovněž provádí výzkum o vlivu domácího násilí na vývoj dítěte. Bezplatné služby centra LOCIKA může ročně využít až 150 dětí a jejich rodičů.


Svůj dosah toto centrum působící v Praze zvyšuje rovněž svou osvětovou činností na sociálních sítích (https://www.facebook.com/centrumlocika), kde pravidelně zveřejňuje osvětové postery a infografiku týkající se různých témat, jako např. reakce dětí na katastrofickou událost, reakce dětí na trauma, rozpoznání pocitů, asertivního jazyka a optimální komunikace bez obviňování nebo potřeb dětí, jež je nutné naplňovat, aby byl zajištěn jejich zdravý psychický vývoj. Edukativní a přehledně graficky zpracované materiály lze velmi dobře využít také v rámci osobnostní a sociální výchovy, činnost centra tak ocení i učitelé na všech typech škol.


Zdroj: tisková zpráva a FB centra LOCIKA

Foto: centrum LOCIKA


Související příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page