top of page

Zničí nás deepfake a obrazové manipulace?

Video Petry Šobáňové z výuky didaktiky výtvarné výchovy nabízí zamyšlení o manipulativním potenciálu vizuality a současných pokročilých technologií. Představí tvorbu umělců Billa Posterse a Daniela Howea, kteří vytvářejí deepfake videa, jimiž na tento problém upozorňují.

Přednáška Petry Šobáňové vznikla pro potřeby předmětu didaktika výtvarné výchovy a připomíná, že výtvarná výchova je úzce spojena s uměním, tvorbou, kreativitou, ale i se smyslovým vnímáním, zejména zrakovým, a vůbec s vizualitou.


Nabízí zamyšlení nad tím, proč je důležité tento aspekt zohledňovat ve výuce, a nad různými typy vizuality, jež nás v současnosti atakují a formují. Připomíná, že ve snaze pěstovat vizuální a mediální gramotnost žáků se nemusíme spoléhat jen sami na sebe, ale můžeme využít zajímavé a provokativní projekty umělců, kteří tato klíčová témata současnosti reflektují a zviditelňují.


Například umělci Bill Posters a Daniel Howe vytvářejí deepfake videa, jimiž na tento problém upozorňují. Pro své video si vybrali např. osobnost Marka Zuckerberga, zakladatele Facebooku a dnes zřejmě nejvlivnějšího muže světa sociálních médií, který má ohromnou zodpovědnost za data milionů lidí a který by měl se vší vážností reagovat na skutečnost, že jeho sociální sítě jsou různými vlivovými skupinami a státy zneužívány pro propagandu, mediální války a různé politické cíle.


Jak na tato nebezpečí a osobní odpovědnost Marka Zuckerberga upozornili zmínění umělci?


Vytvořili deepfake video, v němž Zuckerberg hovoří o tom, že je „mužem, který má úplnou kontrolu nad ukradenými daty lidí, nad všemi jejich tajemstvími, jejich životy, jejich budoucností“. Toto video vzniklé zpracováním dva roky starého Zuckerberg videa, v němž hovořil o ruském zasahování do amerických voleb v roce 2016, umístili příznačně na Instagram, který je dnes vlastněn – kým jiným než Zuckerbergem. Marku Zuckerbergovi tak dali ochutnat jeho vlastní medicínu...


Na Instagramu Billa Posterse můžete najít další zajímavé projekty; mezi nimi např. deepfake video, v němž se princ Charles omlouvá princezně Dianě za manipulace a zneužití v jejich manželském vztahu.


Problém současné vizuální kultury samozřejmě nespočívá pouze ve využívání technologií pro vytváření deepfake videí. Jde jen o střípek z mnoha možností, jež lze zneužít, jen o jeden problém z mnoha. Proto je třeba vizuální a mediální kulturu studovat, zkoumat a kriticky reflektovat její vliv na lidi a společnost – a je třeba vzdělávat v tomto směru děti ve školách i širokou veřejnost.

Comments


bottom of page