top of page

Zveme děti a mládež k účasti na přehlídce digitální tvorby Be on the Screen

Aktualizováno: 12. 9. 2022

Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Českou sekcí INSEA a zahraničními partnery zve všechny zájemce k účasti na mezinárodním projektu.Dovolujeme si pozvat všechny zájemce z řad mladých tvůrců, stejně jako učitele a učitelky výtvarné výchovy všech stupňů a typů škol a mimoškolních zařízení či edukátory a edukátorky galerií a muzeí, příp. zájmových a kulturních zařízení k účasti na mezinárodní přehlídce digitální tvorby mladých.

Přehlídka určená dětem a mládeži do 26 let tematizuje výtvarnou tvorbu vzniklou s využitím digitálních technologií. Kromě jiného si klade za cíl přispět k reflexi posunů ve výtvarné tvorbě a výchově, k nimž dochází vlivem digitálních technologií – ať již na rovině využívaných nástrojů a tvůrčích postupů, nebo na rovině recepce a prezentace.

Svá díla nebo tvůrčí projekty mohou do přehlídky přihlásit buď jednotlivci (tvůrci samotní nebo jejich zástupci), nebo celé tvůrčí kolektivy, jako jsou školní třídy či zájmové skupiny. Lze přihlásit dílčí výstupy, ale i celé projekty většího počtu autorů.

Přijímána budou pouze díla digitální povahy, tedy výtvarná díla či projekty, k jejichž tvorbě byly v nějaké míře použity počítače či mobilní zařízení a v jejichž pozadí stojí binární kód. Díla nezasílejte v hmotné podobě, přijímána a prezentována budou výhradně digitální data, a to ve všech běžných formátech.

Do přehlídky tak můžete zasílat např. digitální grafiku, fotografie, videa, gify, klipy, zvukové stopy, animace, filmy, webové stránky, produkty virtuální nebo rozšířené reality, softwarové produkty, hry, aplikace, dokumentace 3D tisku apod.

Za digitální dílo nebudeme v rámci přehlídky považovat pouhou sekundárně vzniklou dokumentaci nějaké akce nebo klasické tvorby – byť jde rovněž o digitální produkty (fotografie, videa).


Podstatné je, že digitální dílo odráží autorský tvůrčí záměr (tedy není pouhou dokumentací nedigitálního díla) a v libovolné fázi tvorby je v něm využit nějaký softwarový nástroj.

Přijímána budou přirozeně díla intermediální, stejně jako díla vzniklá remixem a apropriačními postupy, podstatné je, že s digitálním nástrojem v nějaké míře pracoval sám tvůrce (dítě, mladý člověk) a v díle je uplatněn jeho tvůrčí záměr a zásah – a nejedná se např. jen o stažená data, a tedy autorské dílo jiného tvůrce. Právě hledání různých poloh současné digitální tvorby, stejně jako jejích hranic a možností patří k cílům přehlídky. Proto je také součástí přihlašovacího formuláře doprovodný text, v němž autor nebo pedagog popíše kontext vzniku díla, záměry tvůrce, příp. tematické, technické a jiné detaily podstatné pro vnímání a posuzování zaslané práce.

Počet prací nebo projektů není omezen, autory prosíme o zvážení velikosti dat, tak aby byla na jednu stranu možná jejich distribuce a import na stránky přehlídky a na druhou stranu aby díla byla v kvalitním rozlišení. Kurátoři si vyhrazují právo odmítnout díla v nízké technické kvalitě, příp. požadovat úpravu dat.

Registrovat lze práce dětí a mládeže do 26 let (včetně), vítány jsou také práce tvůrců se speciálními vzdělávacími potřebami. U účastníků s mentálním postižením nebo oslabením kognitivního výkonu není horní věková hranice stanovena.

Všechny zaslané práce se stanou součástí virtuální přehlídky, každý tvůrce, pedagog a kolektiv obdrží diplom, vybrané práce budou oceněny hodnotnými cenami na základě posouzení odbornou komisí.


JAK SE PŘIHLÁSIT?

Všichni zájemci o účast na přehlídce své projekty a práce přihlásí prostřednictvím webového formuláře (zde). Samotná data je třeba zaslat vhodným způsobem (např. přes Úschovnu) na e-mail beonthescreen@upol.cz, případně lze organizátorům zaslat vhodné nosiče (flash disky, HDD apod.).


DŮLEŽITÉ TERMÍNY:

PŘIHLAŠOVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉHO FORMULÁŘE: DO 28. 2. 2023

DODÁNÍ PRACÍ V DIGITÁLNÍ PODOBĚ: DO 10. 3. 2023

ZVEŘEJNĚNÍ PRACÍ NA WEBOVÉ STRÁNCE PŘEHLÍDKY: V DUBNU 2023

SETKÁNÍ ÚČASTNÍKŮ A VYHLÁŠENÍ CEN: BUDE UPŘESNĚNO

Hlavním výstupem aktuálního ročníku přehlídky bude virtuální výstava na platformě https://www.kuv.upol.cz/be; vyhlášení oceněných tvůrců proběhne také fyzicky během vernisáže v Uměleckém centru Univerzity Palackého v Olomouci. Pro pedagogy a žáky připravíme doprovodný kulturní program a workshopy. Ocenění účastníci získají hodnotné ceny, pedagogům nabídneme zdarma knižní tituly z produkce České sekce INSEA a KVV PdF UP v Olomouci a další drobné dárky.

Místo konání

Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci (konvikt)

Univerzitní 3–5, 779 00 Olomouc

Kontaktní osoby:

Petra Šobáňová & Sára Lipnerová (beonthescreen@upol.cz)

Adresa pro zasílání prací:

Tým (abecedně):

Tomáš Arnold, Anna Boček Ronovská, Jakub Dlabal, Sára Lipnerová, Jana Musilová, Kateřina Mesdag & Petra Šobáňová

Těšíme se na vaši účast!Související příspěvky

Zobrazit vše

Kommentare


bottom of page