top of page

Zveme vás na Dny pro absolventy PdF UP 2022!

Aktualizováno: 5. 9. 2022

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého přichystala bohatý program pro své absolventky a absolventy. Přijďte se seznámit s tím, co je na fakultě nového, a setkejte se se spolužáky!Program Dnů pro absolventy PdF UP 9. a 10. září 2022


Výstava diplomantů a diplomantek katedry výtvarné výchovy PdF UP

Výstava je přístupná průběžně od 8:00 do 22:00 v prostorách Uměleckého centra UP (konvikt), Univerzitní 3–5, Olomouc


Pátek 9. září 2022


Mindfulness: Workshop Evy Směšné

14:00 až 17:00 hod., malá aula PdF UP, Žižkovo nám. 5, Olomouc

Více informací o workshopu zde. Upozorňujeme zájemce, že kvůli omezené kapacitě je třeba se předem registrovat.


Komentovaná prohlídka hlavní budovy fakulty na Žižkově náměstí

14:00 hod., sraz na informacích, přízemí hlavní budovy na Žižkově nám. 5, Olomouc

V průběhu komentované prohlídky bude návštěvníkům představena historie hlavní budovy fakulty včetně ukázkové prezentace zachycující podobu jednotlivých budov během jejich existence. Návštěvníci se také seznámí se vznikem fakulty a přelomovými okamžiky v jejím životě, které vždy byly a jsou spojené s vysokoškolskou přípravou učitelů v Olomouci. Zároveň zhlédnou její současnou podobou s možným budoucím rozvojem směřujícím k modernímu a inspirujícímu prostředí, které je nezbytnou součástí přípravy budoucí učitelů. Budou zpřístupněny vybrané prostory fakulty s ukázkami soudobé didaktické techniky. (prof. Čestmír Serafín & Ing. Hana Šimková)


Den pro absolventy a přátele katedry antropologie a zdravovědy PdF UP

15:00–16:30 hod., posluchárna N21, Žižkovo nám. 5, Olomouc

Prezentace současných studijních programů katedry antropologie a zdravovědy, realizovaných projektů k podpoře zdraví a rozvoji zdravotní gramotnosti, edukačních materiálů a moderních didaktických prostředků pro výchovu ke zdraví.


Den pro absolventy a přátele katedry antropologie a zdravovědy PdF UP – pokračování u číše vína

16:30–18:00 hod., učebna LA2, Žižkovo nám. 5, Olomouc

Neformální setkání absolventů, pracovníků, spolupracovníků a přátel u drobného občerstvení a číše vína.


Komentovaná prohlídka prostor konviktu a ateliérů katedry výtvarné výchovy včetně Kaple Božího těla

16:00 hod., sraz na vrátnici Uměleckého centra UP, Univerzitní 3–5, Olomouc (doc. Petra Šobáňová)


Komorní recitál absolventů katedry hudební výchovy PdF UP za klavírní spolupráce Leny Pulchertové

18:00 hod., Kaple Božího těla, Umělecké centrum UP (konvikt), Univerzitní 3–5, Olomouc


Sobota 10. září 2022


Plasticko-kognitivní způsob pohybu | Pohybový workshop Martina Dominika Polínka ve spolupráci s Tyátr ModroDiv

9:00 až 12:00 hod., malá aula PdF UP, Žižkovo nám. 5, Olomouc

Více informací o workshopu zde. Upozorňujeme zájemce, že kvůli omezené kapacitě je třeba se předem registrovat.


Inspirace z fakulty | Hrst inspirativních projektů a metodik vzniklých na pedagogické fakultě

10:00 až 12:00 hod., velká aula PdF UP, Žižkovo nám. 5, Olomouc

Inspirativní lidé z různých pracovišť PdF UP představí své metodiky, didaktické materiály a projekty, jež jistě zaujmou různé aktéry pedagogického terénu – ředitele škol, učitele a další pedagogické pracovníky. Zájemci se mohou těšit na materiály zdarma, na odkazy na digitální vzdělávací zdroje a další zajímavou nabídku pro praxi. Prostor bude také pro debatu a networking.


Komentovaná prohlídka hlavní budovy fakulty na Žižkově náměstí

14:00 hod., sraz na informacích, přízemí hlavní budovy na Žižkově nám. 5, Olomouc

V průběhu komentované prohlídky bude návštěvníkům představena historie hlavní budovy fakulty včetně ukázkové prezentace zachycující podobu jednotlivých budov během jejich existence. Návštěvníci se také seznámí se vznikem fakulty a přelomovými okamžiky v jejím životě, které vždy byly a jsou spojené s vysokoškolskou přípravou učitelů v Olomouci. Zároveň zhlédnou její současnou podobou s možným budoucím rozvojem směřujícím k modernímu a inspirujícímu prostředí, které je nezbytnou součástí přípravy budoucí učitelů. Budou zpřístupněny vybrané prostory fakulty s ukázkami soudobé didaktické techniky. (prof. Čestmír Serafín & Ing. Hana Šimková)


Den pro absolventy a přátele katedry technické a informační výchovy PdF UP

14:30–16:30 hod., posluchárna P4 v přízemí, Žižkovo nám. 5, Olomouc

Setkání, které bude plné informací o současné podobě vzdělávání na katedře a vzájemném sdílení zážitků a zkušeností z praxe. Účastníci společně s doprovodem navštíví dílny, laboratoře a posluchárny katedry a zavzpomínají na to, jaké to bylo, když v těchto prostorách studovali. Příležitost bude též k přátelskému popovídání se spolužáky. Možnost si něco zajímavého vlastnoručně vyrobit je samozřejmostí.


Den pro absolventy a přátele katedry technické a informační výchovy PdF UP – pokračování u číše vína

16:30–18:00 hod., učebna SEU v suterénu, Žižkovo nám. 5, Olomouc

Volný program s prostorem pro přátelské posezení u číše vína a malého občerstvení.


Den pro absolventy a přátele katedry výtvarné výchovy PdF UP

14:00–15:00 hod., ateliér kresby v 1. patře konviktu, Univerzitní 3–5, Olomouc

Během necelé hodinky budou návštěvníkům představeny aktuální projekty a aktivity katedry výtvarné výchovy včetně metodických materiálů, výstav a chystaných workshopů nebo přehlídek tvorby dětí a mládeže. Na prezentaci poté naváže pecha kucha a komentovaná prohlídka ateliérů katedry, viz níže.


Pecha kucha s vystoupeními jednotlivých absolventů a absolventek katedry výtvarné výchovy

15:00–16:00 hod. (ateliér kresby v 1. patře konviktu, Univerzitní 3–5, Olomouc)

Naši absolventi a přátelé se podělí o své zkušenosti, povypráví o tom, na čem zrovna pracují a jak se jim vede – případně promítnou krátkou obrazovou prezentaci (technika bude zajištěna). Pecha kucha je příjemný formát setkání s výměnou zkušeností a prezentací vlastních projektů. Smyslem formátu je, aby byla vystoupení co nejhutnější a stručná, tak aby dokázala udržet pozornost posluchačů. Během naší „peči kuči“ bude mít každý z přednášejících 6 minut a 40 sekund, během nichž může předvést max. 20 obrázků. Počítáme tedy s tím, že může vystoupit cca 10 zájemců. Co lze prezentovat? Třeba projekty realizované s žáky, uměleckou tvorbu nebo jiné pracovní projekty. Pokud chcete vystoupit, nachystejte si na „flešku“ buď krátkou (ppt či pdf) prezentaci, nebo soubor obrázků. Není třeba se předem registrovat.


Komentovaná prohlídka ateliérů katedry výtvarné výchovy (sraz dole u vrátnice)

17:00 hod., sraz na vrátnici Uměleckého centra UP, Univerzitní 3–5, Olomouc


Den pro absolventy a přátele katedry výtvarné výchovy PdF UP – pokračování u číše vína

17:00–21:30 hod., ateliér kresby v 1. patře konviktu, Univerzitní 3–5, Olomouc

Volný program s prostorem pro přátelské posezení spolužáků a učitelů u číše vína a malého občerstvení


Loco Poco unplugged

18:00, ateliér kresby v 1. patře konviktu, Univerzitní 3–5, Olomouc

Akustické vystoupení části olomoucké kapely Loco Poco. Přijdou nám zahrát absolventi PdF Kamila Spíchalová, absolventka katedry hudební výchovy, a Karel Páral z katedry mediálních studií.


Dny evropského dědictví 2022


Návštěvníky Dnů pro absolventy PdF upozorňujeme na to, že souběžně s naší akcí budou 10. září 2022 v Olomouci probíhat Dny evropského dědictví 2022. V rámci této akce je po celé Olomouci připraven bohatý program a prohlídky desítek historických objektů, expozic paměťových institucí, chrámů a jiných zajímavých památek. Nenechte si je ujít!


10. září 2022 v době od 10:00 do 17:00 hod. proběhnou také další komentované prohlídky konviktu, jež připravilo Studium Artium a Umělecké centrum UP.


Komentované prohlídky Uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci (bývalého jezuitského konviktu) proběhnou v časech 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 a 16:00 hod.


Během těchto prohlídek budou návštěvníci provedeni celou budovou a jejími krásami. Nahlédnou také do filmového, divadelního a komorního sálu a do vstupu na Židovskou bránu. Sraz vždy u vrátnice UC UP.


Vedle toho proběhnou průběžné komentované prohlídky kaple Božího Těla v čase 10:00–14:00 hod.


Bude také připraven animační program pro malé i velké (barokní vystřihovánky, barokní omalovánky, puzzle s fotografiemi kaple Božího Těla, skládačka barokních obrazů). Více zde.


197 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page