top of page
Nahoru
predel_1.jpg

ŘEKA BEČVA
CESTA DO MINULOSTI A ZASE ZPÁTKY

Grafické prvky .png
honza_přemýšlí.png

Je čas na výzkum!
Trochu si pohrajeme s mapami.

Přestože bylo koryto řeky Bečvy v minulém století souvisle kanalizováno a řeka přehrazena několika velkými jezy, štěrkonosná Bečva zůstala jednou z biologicky a ekologicky nejzajímavějších řek u nás. Jak ale řeka Bečva vypadala před technickou úpravou? Byla klikatější, delší, rozvětvenější? Zjistěte více pomocí srovnání map z různých období! Během práce si možná poněkud upravíte názor na kartografii. Stáhněte si naše pracovní listy a dejte se do práce!

Aktivita ke stažení v pdf

ZKOUMEJTE ŘEKU POMOCÍ DAT

Grafické prvky .png

Věděli jste, že na netu jsou volně přístupná on-line data o vodních tocích?

Během této badatelské aktivity se zaměříte na vybranou řeku ve svém okolí a provedete její průzkum za pomoci datových souborů a map. Využijete přitom řadu zajímavých on-line zdrojů. Prozkoumáte vodní toky a záplavové oblasti v okolí své obce, zjistíte aktuální průtok nejbližší řeky a získáte zajímavé mapy. Podklady později využijete při výpravě do terénu!

11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg

Aktivita ke stažení v pdf

predel_3.jpg
predel_2.jpg

VÝPRAVA ZA ŘEKOU — MAPOVÁNÍ V TERÉNU

honza_pozoruje_S.png
Grafické prvky .png

Vyzkoušejte si přímo
v terénu práci
hydrobiologa!

V této aktivitě opustíme počítač a s přichystanými mapami se konečně vypravíme do terénu. Během badatelské aktivity se zaměříte na vybranou řeku ve svém okolí a provedete její terénní průzkum. Když stejnou činnost provádějí odborníci, v popisu práce mají napsáno, že monitorují hydromorfologické charakteristiky toků. My můžeme říct úplně obyčejně, že prozkoumáme řeku — její koryto, dno a břehy. Zkoumání nás přivede k posouzení ekologického stavu jednoho z úseků našeho vodního toku.

16.jpg
17.jpg
18.jpg

Aktivita ke stažení v pdf

BIOTOP ŘEKY

honza_přemýšlí_s.png
Grafické prvky .png

Zajímá vás, co obnáší práce biologa zkoumajícího biotopy?

Během své výpravy za řekou jste mohli pozorovat zvláštnosti jejího koryta, dna a břehů. Každý z těchto faktorů ovlivňuje život v řece a v jejím okolí. V této aktivitě se zaměříte na rostliny a živočichy a dozvíte se, co znamená pojem biotop. Biotop své řeky na základě pozorování zhodnotíte z hlediska biodiverzity.

20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg

Aktivita ke stažení v pdf

Grafické prvky .png

Jsem slíďák a pokud mě u řeky najdete, máte velké štěstí! Jsem kriticky ohroženým druhem a pokud se někde zabydlím, znamená to, že pobřežní společenstva jsou zachovalá!  

slidak_S.jpg
Biotop

ŘÍČNÍ BIOTOP A JEHO OBYVATELÉ

Říční voda v přirozeném korytě nabízí domov mnoha živočichům. Žijí nejen v řece, ale i v okolních úkrytech. Prohlédněte si ilustrace! 

Ilustrace zachycují biodiverzitu říčního ekosystému. Na obrázcích najdete i velmi vzácné živočišné druhy; výskyt některých z nich je přímo závislý na specifických podmínkách říčního ekosystému, například na podobě erodujících břehů meandrující řeky. Prohlédněte si živočichy, kteří žijí ve zpřírodněné části řeky Bečvy a v jejím okolí.

 

Podrobnosti o nich naleznete v jednom z Honzových videí, pracují s nimi také naše aktivity. Máte-li chuť, zjistěte si o nich víc a třeba si je můžete zkusit také sami nakreslit.

V této galerii můžete některé z živočichů vidět v jejich různých podobách. Zjistěte si o nich víc!