top of page

LIDÉ, KTEŘÍ PRO VÁS PŘIPRAVUJÍ OBSAH PORTÁLU

IMG_0619.jpg

PETRA ŠOBÁŇOVÁ

Tvůrkyně a hlavní redaktorka portálu Učitel21. Od Kamila Kopeckého převzala stránku prezentující koncept učitelské přípravy na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a přetvořila ji v portál, jehož ambicí je propojovat akademickou půdu s pedagogickým terénem a oslovovat studenty učitelství, absolventy a učitele z praxe. Portál koncipovala jako komunitní prostor a způsob naplňování třetí role univerzity. Doufá, že podpoří inovace ve světě vzdělávání.

1W.jpg

KAMIL KOPECKÝ

Patří k nejvýraznějším osobnostem PdF UP a vůbec světa vzdělávání a inovací. Jeho jméno je spojeno s úspěšnými projekty E-bezpečí nebo Digidoupě, Kamil Kopecký byl poradcem filmu V síti a je neúnavným inovátorem světa vzdělávání, nadšencem a autorem řady projektů a odborných prací na téma bezpečnosti a rizik elektronické on-line komunikace a využití digitálních technologií ve vzdělávání. Je klíčovým autorem portálu, ostatně koncept Učitel21 je do značné míry jeho dílem.

108201856_3070209296360524_2056884466738

VOJTĚCH ČEŠÍK

Momentálně dokončuje doktorské studium na katedře historie FF UP, pro kterou edituje články časopisu Historica Olomucensia. Kromě toho působil v rámci portálu Učitel21 jako externí redaktor, od října 2021 se této činnosti věnuje naplno. Ve volném čase čte, běhá, ale také třeba rád prodiskutuje zajímavé téma nad skleničkou dobrého pití.

Photo.jpg

MILADA KŘÍŽKOVÁ HRONOVÁ

Milada Křížková Hronová, absolventka oboru Žurnalistika na Filozofické fakultě Univerzity Palackého a oboru Marketingové komunikace na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Vedle krátkodobých působení v regionálních médiích Olomouckého kraje pracuje řadu let jako redaktorka médií na Univerzitě Palackého.

OBSAH PORTÁLU VYTVÁŘEJÍ TAKÉ NAŠI BLOGGEŘI A DALŠÍ AUTOŘI Z ŘAD AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ, STUDENTEK A STUDENTŮ NEBO UČITELŮ Z PRAXE.

MŮŽETE JE SLEDOVAT ZDE.

bottom of page