top of page

Učitelé a učitelky Olomouckého kraje

Na tomto místě U21 najdete prezentaci osobností, jež obdržely ocenění Učitel roku Olomouckého kraje.

Stránka vzniká na základě spolupráce Pedagogické fakulty Univerzity Palackého s Olomouckým krajem a jejím cílem je sdílet zkušenosti kvalitních pedagogů.

Zajímá vás, v čem je pedagogické působení oceněného učitele nebo učitelky jedinečné a kvalitní? Jak konkrétní osobnosti působí ve vztahu k žákům a ke svému okolí? Jaké pedagogické strategie, přístupy nebo metody se jim osvědčily? Přečtěte si jejich příběhy!

nahoru
logo-kraje.bmp

Od koho se učit jak učit? Nejlépe od skutečných osobností světa vzdělávání!

 

Právě proto vznikla tato webová prezentace osobností oceněných v rámci ocenění Učitel roku Olomouckého kraje. Představíme zde oceněné pedagogy a pedagožky a jejich příběhy a přitom nahlédneme do jejich učitelské "kuchyně". Inspirujte se jejich zkušenostmi!

Více příběhů

O ceně Učitel roku Olomouckého kraje 

Cena je určena kvalitním učitelům a učitelkám, kteří působí na školách a školských zařízeních zřizovaných Olomouckým krajem. Hlavním cílem je nejen ocenit ty nejlepší pedagogy, ale též poukázat na různé dimenze náročné učitelské práce a na kompetence, jež musejí při své práci uplatňovat. Důležitou stránkou je poukaz na kvalitu školství v Olomouckém kraji a sdílení zkušeností a dobré praxe.

Olomoucký kraj pedagogy oceňuje už od roku 2011, letos však projekt doznal změn. Nový je název Učitel roku Olomouckého kraje a možnost nominovat na prestižní ocenění dostali i ti, kteří se v oblasti školství nepohybují. „Zaměřili jsme se zejména na otevření akce žákům, rodičům i široké veřejnosti a rovněž na zasloužené zviditelnění oceněných pedagogů. Hlavní smysl akce ale zůstal stejný, a to poděkování pedagogům za jejich práci a připomenutí úlohy této profese ve společnosti,“ řekl radní pro oblast školství Aleš Jakubec. Pedagogická fakulta spolupracovala na přípravě nového pojetí ceny a poskytuje jí odborné zázemí, stejně jako metodickou a mediální podporu.

Ocenění se předává pracovníkům středních škol, vyšších odborných, speciálních i základních uměleckých škol, dětských domovů, pedagogicko-psychologických poraden a domů dětí a mládeže se sídlem v Olomouckém kraji. Kandidáta na cenu mohli navrhnout statutární zástupci škol a školských zařízení, ostatní pedagogové, rodiče, žáci i široká veřejnost prostřednictvím nominační listiny. 

_MGL4651.jpg
338000646_5721813087945367_7766809259208571058_n.jpg

Titul Učitel roku Olomouckého kraje 2023 už má své majitele! 

V mnoha sborovnách v Olomouckém kraji bylo 28. března 2023 veselo. Nejen kvůli Dni učitelů, ale také díky předávání cen ankety Učitel roku Olomouckého kraje. Ocenění obdrželo celkem dvacet jedna kantorů. Odměny si převzali v aule Pedagogické fakulty Univerzity Palackého. Na portálu Učitel21 vás postupně seznámíme s inspirativními životními i pedagogickými příběhy jednotlivých oceněných.

Více o letošním ročníku

Učitelé a učitelky Olomouckého kraje ocenění v roce 2023

Michal Blokša – Církevní gymnázium Německého řádu, Olomouc
Lukáš Dittrich – Slovanské gymnázium, Olomouc
Rudolf Háze – Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou
Vladimír Janek – Dům dětí a mládeže, Olomouc
Jitka Kaprálová Šeluďková – Základní umělecká škola Konice
Jakub Kaštyl – Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín
Magda Králová – Gymnázium, Olomouc – Hejčín
Helena Lisá – Základní umělecká škola Miloslava Stibora, Olomouc
David Mach – Obchodní akademie, Prostějov
Lukáš Matoušek – Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov
Jakub Mrázek – Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk
Jana Nováková – Střední odborná škola Hranice
Lenka Orálková – Odborné učiliště a Praktická škola, Mohelnice
Petra Pajtlová – Obchodní akademie, Prostějov
Ivana Přikrylová – Střední škola řemesel, Šumperk

 

Cena radního pro oblast školství:

Miluše Juráňová – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Lipník nad Bečvou
Dalibor Křepský – Dětský domov Šance, Olomouc
František Šober – Střední škola technická, Přerov

Cena děkana PdF UP:

Šárka Chrobáková – Mateřská škola Nedvědova, Olomouc
Daniela Smékalová – Základní škola Olomouc, tř. Spojenců
Radek Štefek – Církevní gymnázium Německého řádu, Olomouc

Seznamte se blíž s učiteli a učitelkami roku 2023! 

Videa připravila Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a tým Nakamero; 2023

Více videí

P3282687.JPG

Titul Učitel roku Olomouckého kraje 2022 už má své majitele! 

Slavnostní předávání ocenění se odehrálo za účasti vedení Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Byli jsme také součástí týmu, který řešil podobu ocenění, a připravili jsme tuto speciální sekci v rámci portálu Učitel21, kde budou postupně zveřejňovány rozhovory s oceněnými učiteli. Samotný ceremoniál proběhl symbolicky v pondělí 28. března 2022, tedy v den, kdy se slaví Den učitelů. Slavnosti se kromě krajského radního pro oblast školství Aleše Jakubce účastnil i hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek. Pedagogická fakulta aktuálně připravuje rozhovory s oceněnými pedagogy a v půli roku 2022 zveřejňuje první z nich.

Více o aktuálním ročníku

Učitelé a učitelky Olomouckého kraje ocenění v roce 2022

Petr Doležal – Střední škola řemesel, Šumperk
Dana Dýmalová – Gymnázium, Kojetín
Lenka Hetová – PPP a SPC Olomouckého kraje
Jan Kvapil – Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc
Eva Kvapilová – Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc
Lenka Metlíková – Gymnázium, Šternberk
Kateřina Ondráčková – Střední odborná škola, Šumperk
Alena Palarčíková – Základní umělecká škola „Žerotín“ Olomouc
Hana Peškarová – Základní umělecká škola, Mohelnice
Lucie Pokorná – Církevní gymnázium Německého řádu
Lenka Pospíšilová – Obchodní akademie, Prostějov
Jindřich Šlézar – Švehlova střední škola polytechnická Prostějov
Josef Urban – Střední průmyslová škola Hranice
Hana Vacková – Gymnázium, Olomouc-Hejčín
Daniela Vrajová – Základní umělecká škola CAMPANELLA Olomouc

 

Cena radního pro oblast školství:

František Havelka – ředitel Základní umělecké školy, Šumperk
Petr Konečný – ředitel Střední školy technické a obchodní, Olomouc
Hana Vyhlídalová – ředitelka Střední průmyslové školy, Přerov