Učitelé a učitelky Olomouckého kraje

Na tomto místě U21 najdete prezentaci osobností, jež obdržely ocenění Učitel roku Olomouckého kraje.

Stránka vzniká na základě spolupráce Pedagogické fakulty Univerzity Palackého s Olomouckým krajem a jejím cílem je sdílet zkušenosti kvalitních pedagogů.

Zajímá vás, v čem je pedagogické působení oceněného učitele nebo učitelky jedinečné a kvalitní? Jak konkrétní osobnosti působí ve vztahu k žákům a ke svému okolí? Jaké pedagogické strategie, přístupy nebo metody se jim osvědčily? Přečtěte si jejich příběhy!

 
logo-kraje.bmp

Od koho se učit jak učit? Nejlépe od skutečných osobností světa vzdělávání!

 

Právě proto vznikla tato webová prezentace osobností oceněných v rámci ocenění Učitel roku Olomouckého kraje. Představíme zde oceněné pedagogy a pedagožky a jejich příběhy a přitom nahlédneme do jejich učitelské "kuchyně". Inspirujte se jejich zkušenostmi!

Více příběhů

Komu je určeno ocenění Učitel roku Olomouckého kraje?

Cena je určena kvalitním učitelům a učitelkám, kteří působí na školách a školských zařízeních zřizovaných Olomouckým krajem. Hlavním cílem je nejen ocenit ty nejlepší pedagogy, ale též poukázat na různé dimenze náročné učitelské práce a na kompetence, jež musejí při své práci uplatňovat. Důležitou stránkou je poukaz na kvalitu školství v Olomouckém kraji a sdílení zkušeností a dobré praxe.

Olomoucký kraj pedagogy oceňuje už od roku 2011, letos však projekt doznal změn. Nový je název Učitel roku Olomouckého kraje a možnost nominovat na prestižní ocenění dostali i ti, kteří se v oblasti školství nepohybují. „Zaměřili jsme se zejména na otevření akce žákům, rodičům i široké veřejnosti a rovněž na zasloužené zviditelnění oceněných pedagogů. Hlavní smysl akce ale zůstal stejný, a to poděkování pedagogům za jejich práci a připomenutí úlohy této profese ve společnosti,“ řekl radní pro oblast školství Aleš Jakubec. Pedagogická fakulta spolupracovala na přípravě nového pojetí ceny a poskytuje jí odborné zázemí, stejně jako metodickou a mediální podporu.

Ocenění se předává pracovníkům středních škol, vyšších odborných, speciálních i základních uměleckých škol, dětských domovů, pedagogicko-psychologických poraden a domů dětí a mládeže se sídlem v Olomouckém kraji. Kandidáta na cenu mohli navrhnout statutární zástupci škol a školských zařízení, ostatní pedagogové, rodiče, žáci i široká veřejnost prostřednictvím nominační listiny. 

_MGL4651.jpg
P3282687.JPG

Titul Učitel roku Olomouckého kraje 2022 už má své majitele! 

Slavnostní předávání ocenění se odehrálo za účasti vedení Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Byli jsme také součástí týmu, který řešil podobu ocenění, a připravili jsme tuto speciální sekci v rámci portálu Učitel21, kde budou postupně zveřejňovány rozhovory s oceněnými učiteli. Samotný ceremoniál proběhl symbolicky v pondělí 28. března 2022, tedy v den, kdy se slaví Den učitelů. Slavnosti se kromě krajského radního pro oblast školství Aleše Jakubce účastnil i hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek. Pedagogická fakulta aktuálně připravuje rozhovory s oceněnými pedagogy a v půli roku 2022 zveřejňuje první z nich.

Více o aktuálním ročníku

Učitelé a učitelky Olomouckého kraje ocenění v roce 2022

Petr Doležal – Střední škola řemesel, Šumperk
Dana Dýmalová – Gymnázium, Kojetín
Lenka Hetová – PPP a SPC Olomouckého kraje
Jan Kvapil – Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc
Eva Kvapilová – Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc
Lenka Metlíková – Gymnázium, Šternberk
Kateřina Ondráčková – Střední odborná škola, Šumperk
Alena Palarčíková – Základní umělecká škola „Žerotín“ Olomouc
Hana Peškarová – Základní umělecká škola, Mohelnice
Lucie Pokorná – Církevní gymnázium Německého řádu
Lenka Pospíšilová – Obchodní akademie, Prostějov
Jindřich Šlézar – Švehlova střední škola polytechnická Prostějov
Josef Urban – Střední průmyslová škola Hranice
Hana Vacková – Gymnázium, Olomouc-Hejčín
Daniela Vrajová – Základní umělecká škola CAMPANELLA Olomouc

 

Cena radního pro oblast školství:

František Havelka – ředitel Základní umělecké školy, Šumperk
Petr Konečný – ředitel Střední školy technické a obchodní, Olomouc
Hana Vyhlídalová – ředitelka Střední průmyslové školy, Přerov

Quote

Svět vzdělávání a jeho kvalitu ovlivňuje řada aktérů. Mezi nimi především učitelé a učitelky, ale také didaktici, výzkumníci, představitelé neziskového sektoru nebo lidé angažující se v oblasti vzdělávací politiky. Zajímají vás jejich názory? Přečtěte si rozhovory zde na U21!

Věděli jste, že na portále U21 můžete najít blogy dalších zajímavých osobností světa vzdělávání? Podívejte se!

Více blogů