top of page
Správné slidery na web PdF 1500 X 500 (17).png
Nejsme dinosauři!

Pedagogické fakulty možná nejsou dokonalé, ale nepochybně odvádějí kus poctivé práce. U nás na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého je to vidět ještě více než jinde. Jen v roce 2022 jsme vzdělávali téměř 5 500 studentů a studentek! O naše programy je ze strany uchazečů setrvalý zájem, zájem je také o naše absolventy a absolventky. Jsme hrdí na to, že mají uplatnění a že ředitelé škol oceňují jejich úroveň. Patříme mezi největší fakulty připravující učitele a další pedagogické pracovníky v České republice a máme mnoho zkušeností.

 

Kam se podíváme, dosahujeme řady úspěchů. Pravidelně se na nás obracejí naši partneři ze škol a školských zařízení, z různých institucí, ale i neziskových organizací. Není divu, jsme totiž lídry v mnoha oborech a sledujeme trendy včetně těch zahraničních. Snažíme se neusínat na vavřínech, jsme sami na sebe nároční a chceme se dál rozvíjet. Zkvalitňovat přípravu našich studujících i výzkumnou činnost, pomáhat školám, být prospěšní celé společnosti. Aktivně jsme se zapojili do reformy pregraduální přípravy učitelů, realizujeme řadu inovací. Děje se u nás tolik dobrého!

Přesto ve veřejnosti stále přežívá mnoho stereotypů, které nás vykreslují... nu málem jako dinosaury. Rádi bychom proto světu ukázali, jak to u nás doopravdy chodí. Chceme sdílet ukázky pedagogické práce našich vyučujících a dokázat světu, že dinosauři nejsme ani náhodou.

Chci se zapojit.

Máte chuť zapojit se do naší připravované kampaně? A změnit negativní obraz pedagogických fakult? 

Pak hledáme právě vás!

Rádi bychom společně s vámi připravili kampaň s názvem „Nejsme dinosauři!“. Do týmu zveme jak akademické pracovníky a pracovnice, tak i doktorandy a doktorandky. A jak bude kampaň vypadat? Ukážeme, co zajímavého se děje během výuky na PdF UP, budeme reagovat na rozšířené mýty a stereotypy. Ukážeme, že „nejsme dinosauři“, že u nás učí zajímaví lidé a že učí kvalitně. Co to znamená? Jednoduše to, že jsou pro naše studující pozitivním pedagogickým vzorem — a svým pojetím přednášek nebo seminářů pomáhají budovat kompetence budoucích učitelů. Do kampaně chceme přilákat nejen (oborové) didaktiky, ale i všechny ostatní pedagogy. Sdílený obsah se nemusí týkat pouze pregraduální přípravy učitelů, podstatné je působení na PdF UP.

A co budeme ukazovat?

Můžeme sdílet mikrosituace ze stávající výuky nebo třeba komplexnější náhled na výuku určité disciplíny nebo tématu. Může jít o již osvědčené formy, anebo o něco, co právě vzniká a co nyní ověřujeme. Samotný obsah kampaně bude tvořen buď články, anebo videi. V nich by se měla objevit konkrétní témata nebo přístupy. Může jít třeba jen o dílčí, drobné inovace nebo prvky výuky, které dobře ladí s kompetenčním rámcem nebo s našimi dalšími akcenty, jako je např. společné vzdělávání, činnostní, sebezkušenostní pojetí seminářů a kurzů, propojení s praxí, zařazování AI a vůbec digitální gramotnost, reflexe problémů současnosti, jako je digitální přetížení, nedobrý duševní stav mladých lidí, svět dezinformací apod.

Co si od kampaně slibujeme?

Náš plán zní jasně: změníme pohled veřejnosti na naši fakultu! Naším záměrem je ukázat, co dobrého naše fakulta nabízí, budovat její dobré jméno a zviditelnit ji. Zároveň chceme vyvracet mýty šířené ve veřejném prostoru a aktivně reagovat na jiné kampaně, jež nám nasazují psí hlavu. My chceme být pozitivní, a proto vyzdvihneme konkrétní příklady dobré praxe u nás. Kampaní chceme samozřejmě oslovit rovněž uchazeče o studium a naše partnery ve světě vzdělávání. A ještě něco. Chceme také povzbudit a motivovat sebe navzájem.

Kde bude kampaň vidění?

Platformou bude náš portál U21, na němž bude mít kampaň svou zvláštní stránku. Články i videa se budou sdílet také na sociálních sítích a snad i v dalších médiích.

Bude mít kampaň nějaké vyústění?

Naše kampaň není pouze plácnutí do vody. Je součástí našich dalších aktivit, jež se zaměřují na zkvalitňování pregraduální přípravy učitelů a učitelek a na sdílení dobré praxe. Zaměření kampaně souvisí s reformou pregraduální přípravy učitelů a s kompetenčním rámcem absolventa učitelství. Vše je navázáno rovněž na naše projektové aktivity — sdílet můžeme třeba výstupy z projektu podpořeného Národním plánem obnovy nebo z fondu P. A hlavně: již nyní připravujeme další projekty související s implementací reformy. Zamyšlení nad inovacemi pregraduální přípravy učitelů se tak neztratí, ale poslouží jako příprava na plánovaný projekt. Lidé zapojení do kampaně budou do projektu přednostně přizváni a jejich inovace budou podpořeny.

Dostanu za své zapojení odměnu?

Přejeme si, aby tou hlavní odměnou byl dobrý pocit a hrdost na to, co děláme. Ale to samozřejmě není všechno. Lidé zapojení do kampaně budou finančně odměněni — podle míry svého zapojení.

Správné slidery na web PdF 1500 X 500.gif

Váháte nad zapojením?
Máte otázky? Pochybnosti?

Q&A:

Máte nějaký příklad témat, jež lze do kampaně nabídnout?

 

Článek nebo videa mohou být krátké. Text článku třeba na dvě normostrany v popularizačním stylu, video na pár minut. A tady jsou příklady témat:

Vyučující popíše, jak strukturuje svůj seminář, aby si studující osvojili nejen obsah, ale i zajímavé metody výuky.

Vyučující popíše, jaké digitální vzdělávací zdroje připravil do výuky a jak reaguje na nové trendy ve svém oboru.

Vyučující ukáže, jakou vytvořil digitální platformu se zdroji a tipy (třeba OrgPage nebo Padlet) — jako doprovod své klasické prezenční výuky.

Vyučující ukáže, jak se snaží aktivizovat studující během přednášky — třeba s využitím Slido nebo Mentimeteru.

Vyučující ukáže, jak probíhá reflexe v závěru semináře — třeba v komunitním kruhu.

Vyučující ukáže, jakými ledolamkami zahajuje svoje semináře.

Vyučující jmenuje jednu dvě metody, pomocí nichž učí studující kriticky myslet. 

Podle vašich preferencí vám pomůžeme vytvořit článek s fotografiemi, anebo natočíme video třeba se záběry z výuky a zajistíme postprodukci.

 

Jaký je časový plán?

 

Rádi se přizpůsobíme vašim časovým možnostem. Do konce roku 2023 bychom měli rádi pohromadě tým spolupracovníků. Tvorba obsahu může začít ihned (zvlášť články nejsou na přípravu příliš náročné), realizaci natáčení můžeme zajistit po Novém roce a může probíhat průběžně. Kampaň bychom rádi spustili na začátku letního semestru, tak aby zasáhla do období, kdy vrcholí podávání přihlášek. Tvorba obsahu může pokračovat dál během roku 2024; zapojení lidé se pak budou moci více zapojit i do plánovaného projektu OP JAK, který — jak doufáme — by mohl být zahájen ještě v roce 2024.

 

Chci ukázat, co děláme dobrého, ale nechci být moc vidět.

 

Nevadí! I tak se můžete zapojit. Příklady dobré praxe nemusejí být spojeny s hlavní „tváří“. Můžete článek napsat spolu s kolegy nebo se studenty. Sdílet můžeme váš projekt, metodu výuky nebo jiný nápad — a vaše tvář nemusí být to, co bude vidět především.

 

Kampaně mi nejsou sympatické. Ukazují jen něco a něco jiného třeba zamlčují.

 

Veřejná komunikace institucí má svá pravidla. Je jasné, že se nebudeme chlubit svými slabinami. Nezapomeňme ale, že kampaně mají vliv také na samotné aktéry, tedy na nás. Pomáhají nám zamyslet se, příklady druhých nás inspirují. Když se kampaň povede, může nám zvednout sebevědomí. Projekt „Nejsme dinosauři!“ nás může motivovat, pobavit a posílit sounáležitost s naší fakultou. Jistě, kampaně nebo sdílení obsahu na sociálních sítích nejsou povinné. Nemusíme je dělat. Když se ale nebudeme snažit do veřejného prostoru vstupovat, obraz pedagogických fakult se nezmění. A naše místo zaujmou jiní. Ti, kteří mají marketing v malíčku. Co na tom, že nenabízejí ve srovnání s námi skoro nic. I tak ovládnou veřejný prostor a všichni budou naslouchat spíše jim než nám. Ať chceme nebo ne, taková jsou pravidla dnešního veřejného prostoru.

 

Máte další otázky? Napište nám prostřednictvím formuláře (rozklikne se, když klepnete na obálku) nebo na adresu vojtech.cesik(at)upol.cz!

Chci se zapojit.

Správné slidery na web PdF 1500 X 500.gif

DINOPARK? ANI NÁHODOU!

dino_2.png
dino_1.png
dino_4.png
dino_3.png
dino_8.png
dino_6.png
dino_10.png
dino_5.png
dino_7.png
dino_9.png
dino_11.png
dino_14.png
dino_12.png
dino_13.png
dino_15.png

Více našich témat 

Hledáme vás!

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Více článků

bottom of page