top of page

Knihovna

digitálních vzdělávacích zdrojů do výuky

Materiály do výuky ke stažení & tipy pro
vzdělávací obory

Tato část našeho portálu nabízí digitální vzdělávací zdroje a materiály do výuky různých předmětů a vzdělávacích oblastí. Materiály a tipy jsou členěny podle oborů. Kromě tohoto základního třídění je opět u každého článku kontextová nabídka. Zobrazíte si ji poklepáním na kategorii nebo štítek, které jsou umístěny pod každým článkem.

Inspiraci pro praxi můžete najít také v části Tipy do výuky (v ní najdete burzu námětů do praxe bez oborového třídění) nebo v naší FB skupině Učitel21. Pokud jste nenašli to, co potřebujete, oslovte členy naší komunity!

nahoru
Bannery Učitel21 (7).png

VÝUKOVÉ MATERIÁLY V UKRAJINŠTINĚ

_MGL4240.jpg
_MGL4240.jpg

ČESKÝ JAZYK
A LITERATURA

_MGL4240.jpg
_MGL4318.jpg

KOMUNIKAČNÍ VÝCHOVA

_MGL4240.jpg
09_predel_jazyky.png

JAZYKY | NĚMČINA
& ANGLIČTINA

_MGL4240.jpg
12_predel_matematika.png

MATEMATIKA
A JEJÍ APLIKACE

_MGL4240.jpg
_MGL4376.jpg

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

_MGL4240.jpg
25_predel_vychova_obcanstvi.png

VÝCHOVA
K OBČANSTVÍ

_MGL4240.jpg
29_predel_priroda.png

ČLOVĚK
A PŘÍRODA

_MGL4240.jpg
32_predel_vytvarna_vychova_.png

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

_MGL4240.jpg
39_predel_hudebni_vychova.png

HUDEBNÍ VÝCHOVA 

_MGL4240.jpg
43_predel_zdraví.png

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

_MGL4240.jpg
Tesař při práci

TECHNIKA
A PRAKTICKÉ ČINNOSTI

_MGL4240.jpg
54_predel_prurezova_temata.png

OSOBNOSTNÍ
A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

_MGL4240.jpg
_MGL4315.jpg

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

_MGL4240.jpg
Image by NASA

MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

_MGL4240.jpg
_MGL4383.jpg

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

_MGL4240.jpg
Green Nature

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

_MGL4240.jpg
64_predel_medialni_vychova.png

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

_MGL4240.jpg
67_predel_edukace_v_kulture.png

EDUKACE V KULTUŘE
MUZEJNÍ EDUKACE

_MGL4240.jpg
_MGL4220.jpg

VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ & HRY

Nejnovější položky z naší knihovny digitálních vzdělávacích zdrojů

Správné slidery na web PdF 1500 X 500 (5).png