top of page
thumbnail_Plavba_mensi.jpg
nahoru
Bannery Učitel21 a CIV.png
23.png
24.png
25.png
26.png
27.png
28.png
E130621E-01FB-43F9-9203-375DB0221422.jpeg

Fakulta připravuje pro zaměstnance, studující a přátele cyklus prožitkových workshopů

Seberegulace, zvládání stresu, ale i větší emoční stabilita, nejen tak by se dal charakterizovat wellbeing. O duševním zdraví a wellbeingu se v současnosti hovoří stále častěji a zdůrazňuje se potřeba pečovat o psychiku stejnou měrou, jako pečujeme o své zdraví fyzické. Pedagogická fakulta UP se již od roku 2022 podílí na rozvoji těchto schopností formou realizace prožitkových workshopů, ve kterých si účastníci mohou vyzkoušet různé metody péče o své duševní zdraví doslova na vlastní kůži.

Pravidelně pořádaný cyklus Pečuji o sebe a své žáky se těší stále většímu zájmu, a to nejen z řad našich studujících a zaměstnanců, ale i mezi veřejností. Všechny workshopy bývají plně obsazené; kromě nových zájemců registrujeme celou řadu účastníků, kteří naše akce navštěvují pravidelně. 

Společným jmenovatelem kurzů je především péče o wellbeing žáků a studentů a využití technik napomáhajících budování přátelského a bezpečného sociálního klimatu ve škole. V technikách ověřených v praxi psychoterapie nebo v expresivních vzdělávacích oborech se účastníci a účastnice věnují jednak budování vlastního pocitu sebedůvěry, stability a duševní pohody a jednak se učí technikám využitelným přímo v pedagogické praxi na různých typech škol.

Máte-li o některý z kurzů zájem, můžete se přihlásit, nabídka je otevřena i zájemcům mimo pedagogickou fakultu. Během workshopů se seznámíte s jednoduchými technikami na posílení svého psychického zdraví a pohody, dostanete příležitost k prožívání emocí a posílíte svou odolnost vůči stresu. Ale hlavně si odpočinete a zažijete něco jedinečného ve skupinové interakci s ostatními účastníky.

PROGRAM CYKLU WORKSHOPŮ V LETNÍM SEMESTRU

Dlaždice U21 (3).png
Dlaždice U21 (3).png
Dlaždice U21 (3).png
Dlaždice U21 (3).png
Dlaždice U21 (3).png
Dlaždice U21 (3).png

Emoční první pomoc 

Workshop Evy Směšné

19. ledna 2024 od 14:00 do 18:00 hod. v malé aule, přízemí hlavní budovy fakulty, Žižkovo náměstí

Workshop Emoční první pomoc bude zaměřen na představení základních principů fungování nervového systému a seberegulace. Účastníci budou seznámeni s protokolem pěti kroků, díky nimž se naučí regulovat svůj nervový systém a posílí vlastní emoční stabilitu. Tyto kroky lze využít v náročných situacích nejen v osobním, ale i v profesním životě.

Tento workshop je opakováním workshopu, který proběhl v minulém semestru, jedná se o úvod do metody EmotionAid®. V případě, že máte zájem si tento úvod zopakovat a prohloubit tak svoje znalosti a praktické dovednosti, lze se workshopu účastnit opakovaně.

Registrace uzavřena.

Psychohygiena pro učitele

Workshop Evy Směšné

26. ledna 2024 od 14:00 do 18:00 hod. v malé aule, přízemí hlavní budovy fakulty, Žižkovo náměstí

Workshop bude zaměřen na seznámení se se základními principy seberegulace, zvládání stresu a péče o sebe. Seznámíme se s jednoduchými postupy vedoucími k větší emoční stabilitě, které lze využít v náročných situacích nejen v osobním, ale i v profesním životě. Workshop bude veden sebezkušenostně se zaměřením na trénink relaxačních a meditačních technik.

Tento workshop je volným opakováním workshopu, který proběhl v minulém semestru. V případě, že máte zájem prohloubit svoje znalosti a dovednosti v oblasti psychohygieny, lze se workshopu účastnit opakovaně.

Registrace uzavřena. 

Spokojený učitel

Workshop Zdenky Štefanidesové

2. února 2024 od 9:00 do 15:00 hod. v ateliéru kresby, 1. patro konviktu, UCUP, Univerzitní 3–5

Lektorka Zdenka Štefanidesová vychází při představování přístupů, názorů a ukázek prací žáků ze své dlouholeté praxe a zkušeností práce učitelky v klasickém základním českém školství, v alternativním a mezinárodním školství. V současné době se již několik let zcela naplno věnuje terapeutické, poradenské a lektorské činnosti. Spolupracuje přitom s rodinami, doprovázejícími organizacemi pro pěstounské rodiny, pedagogickými pracovníky a sociálními pracovníky. Prostřednictvím předávání nejnovějších informací a praktických aktivit se snaží o systematické propojování pedagogické a sociální oblasti s cílem vnášet do příběhů rodin, a především pak do příběhů dětí, prvky odborného multidisciplinárního přístupu a konkrétní specifickou vstřícnou a fungující podporu.

Setkání obsahuje představení možností podpůrného přístupu k dětem (i k sobě), které nám můžou pomoci v průběhu vzdělávacího procesu zvládnout náročné situace a budovat odolnost. V krátkosti se také seznámíme se základními informacemi konceptu třípatrového mozku. Vyzkoušíme si i praktická cvičení, která lze průběžně zařazovat do výuky a tím napomáhat budování specifických seberegulačních dovedností každého z nás.

Registrace uzavřena. 

Princípy Gestalt theater a Biosyntézy v riešení konfliktov

Workshop Kataríny Bielikové

10. února 2024 od 9:00 do 15:00 hod. v malé aule, přízemí hlavní budovy fakulty, Žižkovo náměstí

Celodenný sebarozvojový workshop kombinuje prvky Gestalt theater a biosyntézy, ponúkajúc účastníkom jedinečnú príležitosť objavovať a posilňovať svoj osobný a profesný rast. Workshop sa zameriava na povedomie o vlastných emóciách, vzorcoch správania a interakciách. Účastníci budú pozvaní k objavovaniu hĺbky svojho vnímania a prebúdzaniu nových perspektív na seba a svoje okolie skze perspektívu sveta "akože", v ktorom je možné všetko. V kombinácii s technikami biosyntézy, ktoré sa zameriavajú na pripojenie tela a mysle, pozývajú do ukotvenia a uzemnenia a podporujú sebareguláciu. Konbináciou týchto prístupov sa workshop stáva celostným zážitkom podporujúcim sebareflexiu, sebapoznávanie a sebaprijatie. Účastníci odídu so zvýšenou schopnosťou efektívnejšie riadiť svoje emócie, lepšie porozumieť svojmu vnútornému svetu a svetu medziľudských vzťahov a konfliktov.

Registrace uzavřena.

Jak nastavit pravidla ve třídě

Workshop Radky Hájkové

1. března 2023 od 14:00 do 18:00 hod. v malé aule, přízemí hlavní budovy fakulty, Žižkovo nám.

Jak se domlouvat s žáky, když stále nedělají to, co chceme? Jak je motivovat, aby podávali lepší výkony? Co s žáky, které výuka vůbec nezajímá? Tyto otázky trápí hodně začínajících učitelů. Odpověď na ně není snadná, ale v rámci workshopu si vyzkoušíte různé možnosti, jak lépe komunikovat, jak nastavovat pravidla, která jsou transparentní a skutečně se na nich všichni shodli, jak hledat individuální cíle a jasná kritéria jejich plnění. Vysvětlíme si základní behaviorální principy, které mají souvislost s motivací jedinců. Ukážeme si možnosti práce pomocí přístupu koučování dětí a kids' skills, vysvětlíme si správné nastavení žetonových systémů, jednou provždy si nacvičíme podávání dobré zpětné vazby a v rámci sebezkušenosti si vyzkoušíte práci s kartami ctností a kartami hodnot. 

 

Radka Hájková z katedry psychologie a patopsychologie PdF UP je fyzioterapeutka, psycholožka a behaviorální analytička. Kromě práce na katedře se věnuje terapiím dětí i dospělých, působí jako školní psycholožka, spolupracuje na projektu implementace sociálně-emočního učení dětí do škol, je ve výcviku v kognitivně-behaviorální terapie a při práci s klienty využívá přístupů vycházejících nejen z KBT, ale i ACT, mindulness, ABA, koučování, krizové intervence aj. V rámci workshopu se zaměříme především na to, jakým způsobem nastavovat pravidla a cíle každému žákovi, aby se děti ve třídě cítily bezpečně a úspěšně.

Registrace uzavřena.

Vybrané aspekty psychohygieny a wellbeing v osobním a profesním životě

Workshop Michaely Pugnerové

8. března 2024 od 9:00 do 15:00 hod. v učebně LA2, 3. patro hlavní budovy fakulty, Žižkovo nám.

Na workshopu Michaely Pugnerové z katedry psychologie a patopsychologie PdF UP se dozvíte nejen to, co je wellbeing a proč je jeho podpora důležitá, zároveň se ale také mimo jiné naučíte rozpoznávat příznaky syndromu vyhoření i to, jak zmíněnému syndromu předcházet. Podrobný program workshopu naleznete níže:

Program workshopu (1.část):

· Co je wellbeing a psychohygiena

· Proč je podpora wellbeing důležitá

· Vymezení, příznaky a příčiny vzniku syndromu vyhoření

· Stres a jeho důsledky

· Oblasti života (rodina, péče o blízkého člověka) a profese, kde se setkáváme nejčastěji s psychickým vyhořením

· Orientační dotazník na zjišťování syndromu vyhoření (sebezkušenostní)

· Jaké jsou příznaky toho, když se stav psychického vyhoření a vyčerpání začíná objevovat, když dosahuje akutní úrovně, když se stane chronickým jevem?

· Životní podmínky, které napomáhají vzniku syndromu vyhoření

· Jak zabránit a předcházet vzniku syndromu vyhoření?

 

Program workshopu (2.část):

· Sebezkušenostní výcvik

· Poznávání silných a slabých stránek, rozpoznávání stresorů

· Ujasnění time managementu a zajištění jeho efektivity

· Nácvik některých relaxačních technik, mindfulness

· Seznámení s pozitivní psychologií (kvalita života, radost, naděje, smysl života)

· Jak si zajistit psychohygienu a wellbeing

· Otázky a odpovědi, diskuze

Registrace uzavřena.

PEČUJI O SEBE | LÉTO 2022
PROHLÉDNĚTE SI, JAKÉ TO BYLO NA NAŠICH WORKSHOPECH ZAMĚŘENÝCH NA WELLBEING A PROŽITKOVÉ AKTIVITY!

arte
bahnění
trauma
barevný svět
psychohygiena
emoční první pomoc
Kotva 1

Připravujeme pro vás

Untitled_Artwork (8).png
thumbnail_Plavba_mensi.jpg
Dlaždice U21 (3).png

Tématu duševního zdraví se budeme na portále U21 věnovat soustředěně. Kromě kurzů pro vás připravujeme také cyklus článků nebo metodické materiály k tématu wellbeingu k využití v pedagogické praxi. Ilustrátorka a naše absolventka Kateřina Janků aktuálně vytváří soubor ilustrací, jež budou tematizovat prožívání emocí a duševní stavy. Již brzy vám její kresby a pocitové karty představíme!

PEČUJI O SEBE | ZIMNÍ SEMESTR 2022/2023
PROHLÉDNĚTE SI, JAKÉ TO BYLO BĚHEM DRUHÉHO BĚHU NAŠEHO CYKLU PEČUJI O SEBE!

Foto Daniel Pražák a Alžběta Gregorová

Mohlo by vás zajímat...
Duševní zdraví & wellbeing