thumbnail_Plavba_mensi.jpg
thumbnail_Plavba_mensi.jpg
Bannery Učitel21 (8).png
3.png
4.png
5.png
6.png
7.png
8.png
9.png
10.png
11.png

Fakulta připravila pro zaměstnance a studující cyklus prožitkových workshopů

Dlaždice U21 (3).png
Dlaždice U21 (3).png
Dlaždice U21 (3).png
Dlaždice U21 (3).png
Dlaždice U21 (3).png
Dlaždice U21 (3).png
Dlaždice U21 (3).png
Dlaždice U21 (3).png
Dlaždice U21 (3).png

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci připravila pro své zaměstnance, studující a přátele několik zajímavých příležitostí pro péči o sebe a hledání vlastní jedinečnosti. Cyklus workshopů vedených zajímavými lektory nabídne příležitost pro posílení wellbeingu a hluboký prožitek skrze umělecké aktivity. Během prožitkových workshopů se seznámíte s jednoduchými technikami na posílení svého psychického zdraví a pohody, dostanete příležitost k prožívání emocí a posílíte svou odolnost vůči stresu. Ale hlavně si odpočinete a zažijete něco jedinečného ve skupinové interakci s ostatními účastníky.  

 

Máte-li o některý z workshopů zájem, přihlaste se prosím prostřednictvím elektronického formuláře. Odkaz na něj najdete přímo u popisu jednotlivých workshopů. Přihlášení účastníci budou informováni o podrobnostech; program budeme dále doplňovat. Zájemce upozorňujeme na omezenou kapacitu workshopů. Zaměstnanci fakulty se mohou akcí – po domluvě se svým vedoucím – zúčastnit v rámci své pracovní doby.

 

PROGRAM LETNÍHO CYKLU WORKSHOPŮ „PEČUJI O SEBE“:

 

Od „bahnění“ k tvaru

Workshop Moniky Dokoupilové

29. června 2022 od 13:00 do 16:00 hod. v ateliéru keramiky, přízemí konviktu, UCUP, Univerzitní 35

Workshop staví na blahodárných účincích hlíny. Během dílny budeme zkoušet, jaké to je zabořit ruce do materie hlíny v tekutém stavu. Budeme malovat v hlíně a pokusíme se pro sebe zformulovat, co to s námi dělá. Popovídáme si o účincích této pracovní techniky a jejím využití ve vzdělávacím procesu dětí. Během práce se pokusíme vrátit k základním způsobům manipulace s hlínou a projít přirozenou cestu vedoucí k modelaci tvaru. Zacházení s hliněným „bahnem“, hledání jeho potence na poli tvorby i emočního prožívání je počátkem dalších aktivit s hlínou, keramickou hmotou.

 

Zkušená lektorka Monika Dokoupilová, pedagožka KVV PdF UP, nabídne účastníkům formativní zkušenost získanou během soustředění se na práci s materií hlíny. Účastníci si přinesou oblečení, které si mohou ušpinit. Kapacita 15 osob. Registrace zde.

 

Stavy mysli v GASK

Workshop Karin Militké a návštěva GASK a historického centra Kutné Hory

20. července 2022, GASK, Kutná Hora, celodenní akce

Workshop bude obsahově navazovat na expozici Galerie Středočeského kraje Stavy mysli / Za obrazem. Jak již samotný název naznačuje, stálá expozice není pojata klasickým způsobem. Místo „encyklopedického“ sledu děl řazených podle časové či slohotvorné posloupnosti je koncepční stavba expozice založena na pestrém spektru citového a myšlenkového života člověka. Východiskem jsou tematické „dvojice“ – protichůdné či doplňující se –, ke kterým se vystavená díla mohou vztahovat (například samota/přátelství, rovnováha/napětí, odcizení/meditace). Vzniká tím „polemický prostor“ mezi dvěma vyhraněnými polohami duševního světa. Jde tu především o to, aby diváci porozuměli uměleckému projevu jako něčemu, co promlouvá k nadčasově aktuálním rovinám lidské existence. Těchto témat se bude týkat také připravený workshop edukátorky a doktorandky pedagogické fakulty Karin Militké, který se odehraje přímo v expozicích a v ateliéru galerie.

 

Pro účastníky je zajištěna doprava mikrobusem (Olomouc – Kutná Hora) a program v Galerii Středočeského kraje. Během dne bude možnost navštívit historické centrum Kutné Hory s Chrámem svaté Barbory. Odjezd mikrobusem v 7:00 od „letadla“ (parkoviště mezi Billou a Husovým sborem); plánovaný příjezd zpět cca ve 20:00. Zaměstnance PdF, kteří pojedou během pracovního dne, prosíme o vypsání pracovní cesty. Náklady na cestovní náhrady budou hrazeny z projektu Propost; podrobné informace dostanou přihlášení účastníci. Ostatní účastníci si hradí stravu sami. Kapacita 20 osob. Registrace zde.

 

Prožitkové zpívání

Workshop Zuzany Vlčinské

18. srpna 2022 od 10:00 do 17:00 hod., malá aula, přízemí hlavní budovy fakulty, Žižkovo nám.

Prožitkové zpívání je skupinová seberozvojová nebo terapeutická aktivita. Může vypadat jako hra se zvuky nebo společným zpěvem. Propojuje práci s tělem, dechem, hlasem, hudbou, emocemi a imaginací a má uvolňující a vnitřně integrující účinek.

Zkušená lektorka a autorka metodiky prožitkového zpívání Zuzana Vlčinská je muzikoložkou a psychoterapeutkou. Ve své práci spojuje hlas, hudbu, práci s tělem, emocemi a imaginací. Zajímá se o psychické a fyzické procesy související se zpěvem a hlasem. Jak si ověřila ve své praxi, hlas a zpěv má schopnost propojovat a vylaďovat různé části našeho těla a duše a píseň může fungovat jako lék. Během workshopu zažijí účastníci čištění a nabíjení se vlastním hlasem i hlasy ostatních, dílna bude příležitostí pro vyvzdychání napětí těla a bolestí duše a pro hlazení se dechem a hlasem zevnitř. Jak lektorka uvádí, znějící proudění energie v každém zpívajícím ve skupinové interakci je „společnou koupelí v souzvucích a dochází ke spojení se sebou na hlubší úrovni skrze píseň“. Pro svou práci Zuzana Vlčinská vyhledává zajímavé a prožitkově autentické lidové písně ze světa, kde zpívat své pocity bylo běžné, a upravuje je do vícehlasu. Tento prvek jejích workshopů dává účastníkům možnost komunikace s předky v nás skrze starou píseň představující kořeny rodu nebo kultury.

Pro účast na workshopu není potřeba žádných hudebních dovedností. Účastníci si přinesou pohodlné oblečení, ponožky nebo měkké cvičky, případně deku nebo něco na zahalení. Kapacita 20 osob. Registrace zde.

 

Hudba pomáhá k…

Workshop Lenky Kružíkové

25. srpna 2022 od 9:30 do 11:30 hod., konvikt, místnost č. 112, UCUP, Univerzitní 35

Hudba je komunikace, prožitek, emoce, radost, smutek, sdílení, relaxace, aktivita, seberealizace, kreativita, jedinečnost, kontakt, ventil, bezpečí, posílení… Chcete prozkoumat některé z těchto hudebních přízvisek? Přijďte na náš workshop! Proplujeme společně expresivním prostorem v bezpečném rámci.

Workshop vede Lenka Kružíková, odborná asistentka katedry hudební výchovy PdF UP, jež se ve svém akademickém působení zaměřuje na didaktiku předškolního vzdělávání, hlas, expresivní terapie. Jako muzikoterapeutka se v současné praxi věnuje klientům se speciálními vzdělávacími potřebami. Jak Lenka říká, hudba pro ni znamená bezpečný přístav: „Můžu plout kamkoli a vrátím se obohacená zpět.“ Pokud chcete zažít podobnou zkušenost, přihlaste se! Pro účast nejsou nutné žádné hudební dovednosti ani schopnosti. Těšíme se na Vaši účast!

Kapacita 20 osob. Registrace zde.

 

Od „bahnění“ k tvaru

Workshop Moniky Dokoupilové

26. srpna 2022 od 10:00 do 13:00 hod. v ateliéru keramiky, přízemí konviktu, UCUP, Univerzitní 3-5

Workshop staví na blahodárných účincích hlíny. Během dílny budeme zkoušet, jaké to je, zabořit ruce do materie hlíny v tekutém stavu. Budeme malovat v hlíně a pokusíme se pro sebe zformulovat, co to s námi dělá. Popovídáme si o účincích této pracovní techniky a jejím využití ve vzdělávacím procesu dětí. Během práce se pokusíme vrátit k základním způsobům manipulace s hlínou a projít přirozenou cestu vedoucí k modelaci tvaru. Zacházení s hliněným „bahnem“, hledání jeho potence na poli tvorby i emočního prožívání je počátkem dalších aktivit s hlínou, keramickou hmotou. Zkušená lektorka Monika Dokoupilová, pedagožka PdF UP, nabídne účastníkům formativní zkušenost získanou během soustředění se na práci s materií hlíny. Účastníci si přinesou oblečení, které si mohou ušpinit. Kapacita 15 osob. Registrace zde.

 

Mindfulness

Workshop Barbory Kvapilové

9. září 2022, konvikt od 9:00 do 17:00 hod., malá aula, přízemí hlavní budovy fakulty, Žižkovo nám.

(Pro zájemce bude připraven také osmitýdenní kurz, jenž bude zahájen v zimním semestru.)

Mindfulness představuje způsob, jak žít plně v přítomnosti a umět se vyrovnávat se stresory každodenního života.

Mindfulness znamená věnovat pozornost přítomnému okamžiku. Uvědomovat si, co se děje tady a teď, uvnitř mě a kolem mě, bez posuzování a s laskavostí. Cílem workshopu, jenž bude vstupním nahlédnutím do technik mindfulness, je naučit se plně žít v přítomnosti, rozvíjet vnitřní klid a rovnováhu v dnešním uspěchaném a na výkon zaměřeném světě, naučit se, jak zacházet se stresem, vnitřním napětím, negativními myšlenkami a emocemi. Účastníci budou motivováni k tomu uplatnit tyto dovednosti každodenně, zejména v náročných životních etapách, jakým je například zkouškové období u studentů, pracovní a rodinné nároky u pracujících. Cílem je naučit se pečovat o sebe, své tělo a mysl skrze všímavost.

 

V jednodenním workshopu se zaměříme na ochutnávku základních mindfulness technik, jakými jsou meditace dechu či meditace zaměřená na tělo. V druhé části se budeme věnovat pěstování laskavosti k sobě samému/samé a k druhým, proč jsou laskavost a soucit tak důležitými aspekty, které podporují rozvoj pevných a kvalitních vztahů a životní spokojenosti.

Workshop povede Barbora Kvapilová, pedagožka PdF UP,  jež se mindfulness meditaci se věnuje od roku 2018. K meditaci ji přivedly problémy žáků jednoho gymnázia, kde působila na pozici školní psycholožky. Je kvalifikovanou lektorkou Mindfulness Now meditace a psycholožkou (studovala na Kalifornské univerzitě – California State University of Northridge).

 

Účastníci kurzu si prosím přinesou polštářek, pohodlné oblečení, blok s tužkou pro případné poznámky a láhev s vodou. Kapacita 15 osob. Registrace zde.

 

 

Plasticko-kognitivní způsob pohybu

Pohybový workshop Martina Dominika Polínka

10. září 2022 od 9:00 do 12:00 hod., malá aula, přízemí hlavní budovy fakulty, Žižkovo nám.

Plasticko-kognitivní způsob pohybu, jehož ochutnávku nabídne workshop Martina Dominika Polínka, sjednocuje myšlení, tělesné a emocionální vnímání. Plastický pohyb a intenzivní tělesný prožitek napomáhá zlepšit vnímání vlastního těla, sebe sama i druhých. Speciální postupy rozhýbávají, zapojují a aktivizují zejména hluboké vnitřní svaly. To je velmi prospěšné pro každého z nás, protože svaly v této oblasti, které podpírají páteř a mají vliv na orgány, bývají povolené, což má negativní dopad na celé tělo. Cvičením se zlepšuje koordinace a propojuje se hlava s tělem, v konečném důsledku plastický pohyb může rozvíjet náš mozek.

Na workshop si přineste pohodlný oděv; budeme se pohybovat na zemi i v prostoru a v tělesné interakci s lektory. Kapacita 15 osob. Registrace zde.

 

Setkání se svým Já

Workshop Martina Dominika Polínka

22. září 2022 od 9:00 do 12:00 hod., malá aula, přízemí hlavní budovy fakulty, Žižkovo nám.

Workshop zkušeného lektora nabídne dramatickou práci s příběhem a účastníci zakusí možnost vyjadřovat se pohybem, slovem a specifickými výrazovými prostředky dramatu. Pomocí prožitkových metod využívaných v expresivních terapiích (a především v dramaterapii) se účastníci setkají se svým Já a uvědomí si plněji svou vnitřní identitu.

Lektorem bude Martin Dominik Polínek, který se dlouhodobě zabývá dramaterapií v etopedické péči a vede dramaterapeutické semináře pro nejrůznější cílové skupiny (pěstouny, sociálně znevýhodněné jedince, pomáhající profese aj.). Zabývá se též teatroterapií pro osoby s mentální retardací a věnuje se lidem s autismem.

Na workshop si přineste pohodlný oděv. Kapacita 15 osob. Registrace zde.

 

 

Hudba pomáhá k…

Workshop Lenky Kružíkové

6. října 2022 od 14:00 do 16:00 hod., konvikt, místnost č. 112, UCUP, Univerzitní 35

Workshop navazuje na první dílnu Lenky Kružíkové, jež se uskutečnila v srpnu. Mohou se jej účastnit jak původní účastníci, tak také noví zájemci.

Hudba je komunikace, prožitek, emoce, radost, smutek, sdílení, relaxace, aktivita, seberealizace, kreativita, jedinečnost, kontakt, ventil, bezpečí, posílení… Chcete prozkoumat některé z těchto hudebních přízvisek? Přijďte na náš workshop! Proplujeme společně expresivním prostorem v bezpečném rámci.

Workshop vede Lenka Kružíková, odborná asistentka katedry hudební výchovy PdF UP, jež se ve svém akademickém působení zaměřuje na didaktiku předškolního vzdělávání, hlas, expresivní terapie. Jako muzikoterapeutka se v současné praxi věnuje klientům se speciálními vzdělávacími potřebami. Jak Lenka říká, hudba pro ni znamená bezpečný přístav: „Můžu plout kamkoli a vrátím se obohacená zpět.“ Pokud chcete zažít podobnou zkušenost, přihlaste se! Pro účast nejsou nutné žádné hudební dovednosti ani schopnosti. Těšíme se na Vaši účast! Kapacita 20 osob. Registrace zde.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
thumbnail_Plavba_mensi.jpg

Připravujeme pro vás

Untitled_Artwork (8).png
thumbnail_Plavba_mensi.jpg
Dlaždice U21 (3).png

Tématu duševního zdraví se budeme na portále U21 věnovat soustředěně. Kromě kurzů pro vás připravujeme také cyklus článků nebo metodické materiály k tématu wellbeingu k využití v pedagogické praxi. Ilustrátorka a naše absolventka Kateřina Janků aktuálně vytváří soubor ilustrací, jež budou tematizovat prožívání emocí a duševní stavy. Již brzy vám její kresby a pocitové karty představíme!

Duševní zdraví & wellbeing

Stránku a koncepci jejího obsahu připravila Petra Šobáňová, kontaktní osobou pro workshopy je Vojtěch Češík.