top of page
thumbnail_Plavba_mensi.jpg
nahoru
Bannery Učitel21 a CIV.png
1.png
2.png
9.png
4.png
Dlaždice U21 (2).png
7.png
graclík.png
milgrom.png
10.png
8.png

Fakulta připravila pro zaměstnance, studující a přátele cyklus prožitkových workshopů

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci připravila pro své studující, pedagogy a přátele cyklus prožitkových workshopů, jež se zaměřují na wellbeing, rovnováhu, osobní rozvoj a duševní zdraví účastníků a rovněž na budování konkrétních dovedností využitelných ve výuce. Společným jmenovatelem kurzů je péče o wellbeing žáků a studentů a využití technik napomáhajících budování přátelského a bezpečného sociálního klimatu ve škole. V technikách ověřených v praxi psychoterapie nebo v expresivních vzdělávacích oborech se budou účastníci věnovat jednak budování vlastního pocitu sebedůvěry, stability a duševní pohody a jednak se naučí technikám využitelným přímo v pedagogické praxi na různých typech škol.

Během workshopů se seznámíte s jednoduchými technikami na posílení svého psychického zdraví a pohody, dostanete příležitost k prožívání emocí a posílíte svou odolnost vůči stresu. Ale hlavně si odpočinete a zažijete něco jedinečného ve skupinové interakci s ostatními účastníky. 

Cyklus navazuje na úspěšný pilotní projekt „Pečuji o sebe“ realizovaný v létě roku 2022 a organizátoři zvou všechny zájemce k využití dalších zajímavých příležitostí pro péči o sebe a hledání vlastní jedinečnosti.

 

Máte-li o některý z workshopů zájem, přihlaste se prosím prostřednictvím elektronického formuláře. Odkaz na něj najdete přímo u popisu jednotlivých workshopů. Přihlášení účastníci budou informováni o podrobnostech; program budeme dále doplňovat. Zájemce upozorňujeme na omezenou kapacitu workshopů. Zaměstnanci fakulty se mohou akcí – po domluvě se svým vedoucím – zúčastnit v rámci své pracovní doby.

PROGRAM CYKLU WORKSHOPŮ V ZIMNÍM SEMESTRU

Dlaždice U21 (3).png
Dlaždice U21 (3).png
Dlaždice U21 (3).png
Dlaždice U21 (3).png
Dlaždice U21 (3).png
Dlaždice U21 (3).png
Dlaždice U21 (3).png
Dlaždice U21 (3).png
Dlaždice U21 (3).png
Dlaždice U21 (3).png

Principy Somatic Experiencing® jako prevence traumatu ve školním prostředí

Workshop Evy Směšné

12. listopadu 2022 od 10:00 do 16:00 hod. v ateliéru kresby, 1. patro konviktu, UCUP, Univerzitní 35

Workshop povede Mgr. Eva Směšná, zkušená psycholožka, psychoterapeutka a supervizorka, která ve své terapeutické práci staví především na přístupu Somatic Experiencing® (Somatické prožívání) a využívá také prvky přístupu zaměřeného na řešení (Solution Focused®), Integrativní psychoterapie, Emoční první pomoci (EmotionAid®), technik arteterapie, pohybových prvků či terapie hrou.

Naše setkání bude zaměřeno na seznámení se s principy metody Somatic Experiencing® (somatického prožívání) a jejich využitím k posílení odolnosti, prevenci syndromu vyhoření, snížení úzkosti a regulace stresu ve školním prostředí i v každodenním životě. Jedná se o psychoterapeutický přístup orientovaný na tělo, budeme mít tedy možnost se v rámci praktických cvičení propojit s vlastním tělem, najít klid, bezpečí, stabilitu i sílu v sobě, uvědomit si hranice a jejich význam v navazování bezpečných vztahů a naladění se na druhé osoby. Seznámíme se s modelem trojjediného mozku a pojetím tří zón v souvislosti s regulací stresu.

Pedagogové, studenti a žáci se často ocitají v náročných situacích, mohou v sobě hromadit stres, nepohodu i úzkost. To často vede k různým nežádoucím projevům chování, ale i k fyzickým nebo mentálním potížím, k únavě, a někdy dokonce k syndromu vyhoření či somatickému onemocnění. Porozumění principům somatického prožívání a jejich aplikace mohou být významnou podporou k posílení odolnosti, k objevení vlastních zdrojů při zvládání obtížných situací a k rozvinutí plného lidského potenciálu nejen v pedagogické praxi, ale i v osobním životě.

Registrace uzavřena.

Emoční první pomoc

Workshop Evy Směšné

26. listopadu 2022, od 10:00 do 16:00 hod. v malé aule, přízemí hlavní budovy fakulty, Žižkovo nám.

Jak zvládat nápor emocí? Jak se zklidnit a jak pomoci těm, kteří jsou pod vlivem silných emocí? Jak poskytnout sobě a druhým emoční první pomoc? Odpovědi nabídne workshop Emotion First Aid vycházející z principů somatického prožívání. Povede jej Mgr. Eva Směšná, zkušená psycholožka, psychoterapeutka a supervizorka, která ve své terapeutické práci staví především na přístupu Somatic Experiencing® (Somatické prožívání), využívá také prvky přístupu zaměřeného na řešení (Solution Focused®), Integrativní psychoterapie, Emoční první pomoci (EmotionAid®), technik arteterapie, pohybových prvků a terapie hrou.

Workshop bude zaměřen na seznámení se se základními principy seberegulace, zvládání stresu a péče o sebe. Seznámíme se s jednoduchými postupy vedoucími k větší emoční stabilitě, které lze využít v náročných situacích nejen v osobním, ale i v profesním životě.

Registrace uzavřena. 

Cestou výtvarné tvorby k vlastní síle

Workshop Evy Směšné

3. prosince 2022 od 10:00 do 16:00 hod. v ateliéru kresby, 1. patro konviktu, UCUP, Univerzitní 35

Workshop povede Mgr. Eva Směšná, zkušená psycholožka, psychoterapeutka a supervizorka, která ve své terapeutické práci staví především na přístupu Somatic Experiencing® (Somatické prožívání), využívá také prvky přístupu zaměřeného na řešení (Solution Focused®), Integrativní psychoterapie, Emoční první pomoci (EmotionAid®), technik arteterapie, pohybových prvků a terapie hrou.

 

Workshop bude zaměřen na objevování vlastní síly a posílení zdrojů v procesu výtvarného tvoření. Lektorka vás zve k prožitkovému setkání, které staví na principech zdravé seberegulace a podpoře rozvoje vlastních zdrojů a potenciálu. Umění a výrazové techniky nám mohou zprostředkovat kontakt s ne zcela vědomou rovinou, umožňují nám například skrze symboly nebo dynamiku linií a barev setkání s hlubšími vrstvami sebe sama. Zde mohou být uložena nejen zranění z minulosti, ale také léčivé síly. „Když vycházím z vlastních zkušeností a praxe, mohu jen potvrdit názor, že každá lidská bytost disponuje sebeuzdravnými schopnostmi, které se mohou projevit v dostatečně bezpečném prostředí. Pojďme tedy společně pomocí ponoření se do vlastní tvorby objevit a rozvinout vnitřní sílu a moudrost,“ dodává k pozvánce Eva Směšná.

Registrace uzavřena. 

 

Pohyb a linie. Somatický výtvarný workshop s Annou Boček Ronovskou

Workshop Anny Boček Ronovské

10. prosince 2022 od 10:00 do 12:30 hod. v divadelním sále, přízemí konviktu, UCUP, Univerzitní 3–5

10. prosince 2022 od 13:30 do 16:00 hod. v divadelním sále, přízemí konviktu, UCUP, Univerzitní 3–5

Zveme všechny, kdo mají touhu volně rozhýbat své tělo a zároveň výtvarně tvořit na výtvarně-pohybový workshop „Pohyb a linie“.

Nejenže se volně rozhýbeme v principech autentického pohybu (není potřeba žádná pohybová či taneční průprava), ale také budeme tvořit vlastní či společný tvůrčí projekt, vedený a inspirovaný somatickými přístupy, experimentální a procesuální kresbou. Pro tvůrčí projekt využijeme možnosti těla, kresby, relaxace a nonverbálních komunikačních technik.

Lektorka Anna Boček Ronovská působí na katedře výtvarné výchovy PdF UP v Olomouci a Masarykovy univerzity v Brně, zabývá se somatikou, grafikou, kresbou a tancem.

Registrace uzavřena.

POZOR ZMĚNA – Hlína

Workshop Libora Graclíka

12. prosince 2022 od 14:00 do 18:00 hod., v ateliéru kresby, 1. patro konviktu, UCUP, Univerzitní 3–5

Workshop bude veden zážitkovou metodou. Účastníci a účastnice budou pracovat s materiálem keramické hlíny a budou zjišťovat, jak může být hlína užitečná při hledání sebe sama. Workshop účastníkům otevře možnost sebevyjádření ve 3D prostoru, aniž by potřebovali být jakkoliv předem proškoleni. Hlína je materiál velmi poddajný a má svoje limity, na oba tyto póly se při práci dostaneme. Budeme pracovat jako sochaři-tvůrci a necháme se pohltit tématem i formou. Zažijeme hlínu jako křehkou, emocemi nabitou hmotu jako komunikační prostředek. Jak je asi patrno, budeme mít špinavé ruce a možná se nám bude hodit starší triko nebo košile.

Workshop povede Libor Graclík, zkušený psychoterapeut a arteterapeut, externí pedagog na PdF MU v Brně na katedře Sociální pedagogiky a průvodce ve Svobodné demokratické škole ZŠ CoLibri v Předklášteří. Pracoval na pozici zástupce vedoucího Drogových služeb ve vězení, ve Společnosti Podané ruce, o. s., působil jako odborný vychovatel diagnostického ústavu pro mládež, je předsedou občanského sdružení Educatio, vedl terapeutickou kavárnu Cafe Therapy (Zahrada Ambrosia). 

Registrace uzavřena.

Metody dramaterapie a jejich využití

Workshop Martina Dominika Polínka

5. ledna 2023 od 14:00 do 17:00 hod. v malé aule, přízemí hlavní budovy fakulty, Žižkovo nám.

Účastníci si během interaktivního workshopu vyzkouší nejrůznější metody vycházející z paradivadelních systémů, které mohou být využity pro jejich vlastní rozvoj a sebepoznání, pro práci v terapii, prevenci a výchovně-vzdělávacím procesu. Budeme pracovat s metaforou, skupinovou dynamikou, vstupem do rolí a s dalšími stěžejními prostředky (nejen) dramaterapie.

Registrace uzavřena.

Emoční první pomoc

Workshop Evy Směšné

6. ledna 2023, od 10:00 do 16:00 hod. v malé aule, přízemí hlavní budovy fakulty, Žižkovo nám.

Workshop povede Mgr. Eva Směšná, zkušená psycholožka, psychoterapeutka a supervizorka, která ve své terapeutické práci staví především na přístupu Somatic Experiencing® (Somatické prožívání), využívá také prvky přístupu zaměřeného na řešení (Solution Focused®), Integrativní psychoterapie, Emoční první pomoci (EmotionAid®), technik arteterapie, pohybových prvků a terapie hrou.

Workshop bude zaměřen na seznámení se se základními principy seberegulace, zvládání stresu a péče o sebe. Seznámíme se s jednoduchými postupy vedoucími k větší emoční stabilitě, které lze využít v náročných situacích nejen v osobním, ale i v profesním životě.

Registrace uzavřena.

Soma Wellbeing

Workshop Reny Milgrom

13. ledna 2023 od 10:00 do 17:00 hod., v malé aule, přízemí hlavní budovy fakulty, Žižkovo nám.

Wellbeing je téma, o kterém se čím dál více mluví. Téma, kde cítíme jakousi nutnost či urgenci, kterou je třeba řešit nebo se jí věnovat. Jsme vyčerpaní a často na hraně vyhoření. Vyčerpávají nás věci, o kterých víme, že jsou zbytečné a toužíme dělat to, co nám dává smysl. Energie nazbyt není nikdy dost. Wellbeing je definován jako „stav životní pohody, v níž člověk realizuje svůj plný potenciál, dokáže se vyrovnat s běžnými stresy života, dovede pracovat produktivně a užitečně a je schopen přispět k rozvoji své komunity“. Není pouze o subjektivní spokojenosti, pocitu štěstí, zdraví nebo úspěšnosti, ale o mnohem hlubších aspektech dobře prožitého života. Dlouholeté výzkumy ve více než 150 zemích světa určily pět významných faktorů, podle kterých můžeme hodnotit, zda svůj život dobře prožíváme, či jen přežíváme. Tyto elementy můžeme naštěstí ovlivňovat a kultivovat:


1. Smysluplnost: je důležité, abychom každý den dělali něco, co nás naplňuje a motivuje.
2. Sociální vztahy: kvalita našich vztahů je extrémně důležitá pro naše zdraví
3. Zvládání ekonomické situace
4. Fyzické zdraví, které je však propojeno s emočním i mentálním zdravím
5. Komunita - pocit sounáležitosti: dárcovství, dobrovolnictví, vzdělávání druhých nebo péče o ně

Workshop se bude věnovat nástrojům, skrze které můžeme přímo i nepřímo náš wellbeing stavět a tvořit. Abychom mohli úspěšně ovlivňovat výše zmíněné faktory 1-5, budeme se zabývat procesy, které regulují náš nervový systém. Ve své práci lektorka využívá znalosti somatických disciplín (zejména Body-Mind Centering a systém práce s tělem podle Labana/Bartenieff), a také Polyvagální teorii Stephena Porgese, která se přímo zabývá nejen seberegulací, ale především co-regulací. Toto propojení regulace pak může mít podstatný vliv na vztahy v kolektivu i rodině a na hodnotné osobní prožívání.

Registrace uzavřena.

Jsem krajina

Workshop Petry Šobáňové

16. ledna 2023 od 14:00 do 18:00, v ateliéru kresby, 1. patro konviktu, UCUP, Univerzitní 3–5

Prožitkový workshop s artefiletickými metodami a postupy nabídne možnost práce s výtvarnými postupy a metaforou krajiny. Během workshopu budeme pracovat s vybranými uměleckými obrazy krajiny a s vlastní imaginací. Prostřednictvím obrazu a slov budeme komunikovat sami se sebou i s ostatními účastníky. Vyzkoušíme si očišťující sílu tvorby a formativního setkání s obrazy vnějšími a vnitřními. Zakusíme, že exprese může přinášet uvolnění emocí a vnitřního napětí a že napomáhá poznání sebe sama.

 

Pro účast na workshopu není potřeba žádných výtvarných dovedností, přineste si prosím pohodlný pracovní oděv, např. staré triko.

Workshop povede Petra Šobáňová, výtvarná pedagožka a didaktička, jež s expresivní interpretací a artefiletickými metodami pracuje na katedře výtvarné výchovy PdF UP.

Registrace uzavřena.

Kouzelná ryba

Workshop Petry Šobáňové

20. ledna 2023 od 14:00 do 18:00 hod. v ateliéru kresby, 1. patro konviktu, UCUP, Univerzitní 3–5

Prožitkový workshop s artefiletickými metodami a technikami blízkými arteterapii nabídne účastníkům možnost práce s výtvarnými postupy a mytologickým příběhem. Ten se stane prostředkem pro asociování a hledání osobní symboliky. Během workshopu budeme pracovat s vybranými uměleckými obrazy a s vlastní imaginací, prostřednictvím obrazu a slov budeme komunikovat sami se sebou i s ostatními účastníky. Vyzkoušíme si očišťující sílu tvorby a formativního setkání s obrazy vnějšími a vnitřními. Zakusíme, že exprese přináší uvolnění vnitřního napětí a může nám dodat vnitřní sílu a stabilitu.

 

Pro účast na workshopu není potřeba žádných výtvarných dovedností, přineste si prosím pohodlný pracovní oděv, např. staré triko.

Workshop povede Petra Šobáňová, výtvarná pedagožka a didaktička, jež s expresivní interpretací a artefiletickými metodami pracuje na katedře výtvarné výchovy PdF UP.

Registrace uzavřena.

Somatic exp.
emotion first aid
dramaterapie
arte
pohyb a linie
soma wellbeing
hlína
kouzelná ryba
emotion leden
jsem krajina

PEČUJI O SEBE | LÉTO 2022
PROHLÉDNĚTE SI, JAKÉ TO BYLO NA NAŠICH WORKSHOPECH ZAMĚŘENÝCH NA WELLBEING A PROŽITKOVÉ AKTIVITY!

Kotva 1
thumbnail_Plavba_mensi.jpg

Připravujeme pro vás

Untitled_Artwork (8).png
thumbnail_Plavba_mensi.jpg
Dlaždice U21 (3).png

Tématu duševního zdraví se budeme na portále U21 věnovat soustředěně. Kromě kurzů pro vás připravujeme také cyklus článků nebo metodické materiály k tématu wellbeingu k využití v pedagogické praxi. Ilustrátorka a naše absolventka Kateřina Janků aktuálně vytváří soubor ilustrací, jež budou tematizovat prožívání emocí a duševní stavy. Již brzy vám její kresby a pocitové karty představíme!

Duševní zdraví & wellbeing