top of page
nahoru

Prohlédněte si nabídku našich programů!

UŽITEČNÉ ODKAZY
WEB FAKULTY, KONTAKTY, PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

KATALOG STUDIJNÍCH PROGRAMŮ
S ANOTACEMI PROGRAMŮ, PROFILEM ABSOLVENTA & DALŠÍMI PODROBNOSTMI

OVĚŘTE SI, KDY SE KONÁ NEJBLIŽŠÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ!

SEZNAMTE SE S AMBASADORKAMI A AMBASADORY NAŠÍ FAKULTY!

RYCHLÝ ROZCESTNÍK

1.png
2.png
3.png
4.png
5.png
6.png

POTŘEBUJETE KOMUNIKOVAT VE ZNAKOVÉM JAZYCE?

POTŘEBUJETE PORADIT OD LIDÍ, KTEŘÍ U NÁS STUDUJÍ? KONTAKTUJTE NAŠE AMBASADORKY A AMBASADORY!

rychlý rozcestník

POJĎTE STUDOVAT DO OLOMOUCE!

Kamila Polonyová, naše talentovaná studentka učitelství hudební výchovy a českého jazyka a literatury, nahrála originální píseň o studentském životě v Olomouci, kde již pátým rokem studuje. Song je věnován Univerzitě Palackého, všem jejím studentům a pedagogům — a taky vám, kteří studium v Olomouci teprve zvažujete! Klikněte a pojďte studovat k nám!

KDE SE CHCI V BUDOUCNU UPLATNIT?

7.png
8.png
9.png
10.png
14.png
11.png
15.png
12.png
13.png
Chodci od Ariel Pohled

CO MĚ BAVÍ A ZAJÍMÁ?

1.png
2.png
3.png
4.png
5.png
6.png
7.png
8.png
9.png
11.png
12.png
13.png
14.png
15.png
16.png
17.png
18.png
10.png
19.png
20.png
AEnB2UqKb36u3oj6rppTWyK51eAMmA4axjBjXnut

Chci studovat, chci učit, chci měnit svět

Katedra antropologie a zdravovědy

_0JK3919.jpg

STUDIJNÍ PROGRAMY KATEDRY

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (Bc.)

Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ (NMgr.)

Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy (NMgr.)

KAZ

Chci vědět víc

_MGL4664_BI_M.jpg

Katedra biologie

STUDIJNÍ PROGRAMY KATEDRY

Přírodopis a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání (bakalářské studium)

Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň základních škol (navazující magisterské studium)

KBI

Katedra hudební výchovy

_0JK2782_HV_M.jpg

STUDIJNÍ PROGRAMY KATEDRY

Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání (bakalářské studium)

Učitelství hudební výchovy pro střední a základní školy (navazující magisterské studium)

KHV

Katedra matematiky

STUDIJNÍ PROGRAMY KATEDRY

Matematika se zaměřením na vzdělávání (bakalářské studium)

Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol (navazující magisterské studium)

_0JK3568_mat_M.jpg
KMT

Katedra psychologie a patopsychologie

_0JK5279_psych_M.jpg
_0JK5296.jpg
KPS
_0JK4218_tech_M.jpg

Katedra technické a informační výchovy

STUDIJNÍ PROGRAMY KATEDRY

Informační technologie se zaměřením na vzdělávání


Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání


Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (Bc. programy)

Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ


Učitelství techniky pro střední školy a praktických činností pro 2. stupeň ZŠ (NMgr. programy)

KTI

Katedra výtvarné výchovy

STUDIJNÍ PROGRAMY KATEDRY

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (completus)


Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (minor, maior)

 

Průmyslový design (completus)

(bakalářské programy)

Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ, SŠ a ZUŠ (completus)

Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ 

Edukace v kultuře

(navazující magisterské programy)

DSC_1824.jpg
KVV
_0JK5537_ped_M.jpg

STUDIJNÍ PROGRAMY ÚSTAVU

Vychovatelství (Bc.)

Řízení volnočasových aktivit (NMgr.)

Sociální pedagogika – Prevence sociálněpatologických jevů (Bc.)

 

Sociální pedagogika – Výchova ve volném čase (Bc.)

 

Sociální pedagogika – Výchovné poradenství (NMgr.)

Sociální pedagogika – Projektování a management (NMgr.)

Předškolní pedagogika (NMgr.)

Ústav pedagogiky a sociálních studií

UPSS

Ústav speciálněpedagogických studií

_0JK7696_M.jpg

STUDIJNÍ PROGRAMY ÚSTAVU

Speciální pedagogika se specializací: andragogika; intervence; raný věk; expresivní přístupy (Bc.)

 

Vychovatelství a speciální pedagogika (Bc.)

 

Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (Bc.)

Speciální pedagogika se zaměřením na expresivní přístupy (Bc.)

Speciální pedagogika se zaměřením na rozvoj zrakových funkcí (Bc., Profesní studijní programy)

Speciální pedagogika se zaměřením na pedagogické asistentství (Bc., Profesní studijní programy)

Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (NMgr.)

Muzikoterapie (NMgr.)

Dramaterapie (NMgr.)

Speciální pedagogika – intervence u dětí předškolního věku (NMgr.)

Speciální pedagogika – Poradenství (NMgr., Profesní studijní programy)

Logopedie (Mgr.)

 

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika (Mgr.)

USPS

Katedra společenských věd

STUDIJNÍ PROGRAMY KATEDRY

Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání

Historie se zaměřením na vzdělávání


(bakalářské programy)

Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ

Učitelství dějepisu pro SŠ a 2. stupeň ZŠ

(navazující magisterské programy)

_MGL8526_spol_M.jpg
KSV
_0JK5417_M_edited.jpg

STUDIJNÍ PROGRAMY ÚSTAVU

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání


(bakalářské programy)

Učitelství anglického jazyka pro základní školy

Učitelství německého jazyka pro základní školy

(navazující magisterské programy)

Ústav cizích jazyků

UCJ

Katedra primární a preprimární pedagogiky

STUDIJNÍ PROGRAMY KATEDRY

Učitelství pro mateřské školy (Bc., Profesní studijní programy)

 

Učitelství pro 1. stupeň základní školy

(Mgr.)

_0JK4606_prim_M.jpg
KPP
_0JK8388_cestina_M.jpg

STUDIJNÍ PROGRAMY KATEDRY

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

(bakalářský program)

 

Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ
(navazující magisterské studium)

Katedra českého jazyka a literatury

KCJL
pribehy studentů a absolventu

ZKUŠENOSTI STUDUJÍCÍCH, VIDEA, FOTOGRAFIE, PŘEHLEDY...

SEZNAMTE SE S NAŠIMI PRACOVIŠTI

ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY, INFORMACE O FAKULTĚ A JEJÍCH KATEDRÁCH, PŘÍBĚHY, ROZHOVORY...

ČASOPISY PRO UCHAZEČE