top of page

Etiketa v kapse aneb kvízová hra o etiketě

Aktualizováno: 14. 2. 2022

Etiketa v kapse aneb kvízová hra o etiketě je dílem studentky PdF UP Veroniky Buchtové.

Hra navazuje na obsahy z rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, konkrétně je určena do vzdělávacího oboru Výchova k občanství a nabízí vzdělávací obsah Člověk ve společnosti (očekávaný výstup: Uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích).Hru lze popřípadě využít v rámci doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova (vzdělávací obsah Mezilidské vztahy, Důstojnost lidské osoby, Prosociální chování).


Představovaná edukační hra je jednou z metod, ve kterých není primárním účelem aktivita samotná, ale má ambici žákům zprostředkovat vědomosti pro ně atraktivní formou. Cílem hry tedy není „jen“ zvítězit, ale získat či osvojit si dovednosti z oblasti mezilidských vztahů a etikety. Velký potenciál má hra i pro své následné využití po svém dokončení a kreativnosti učitelů se v tomto ohledu meze nekladou.


Kvízovou hru si lze stáhnout zde:

Etiketa hra - publikace
.pdf
Download PDF • 446KB


Ke zveřejnění do knihovny připravil Tomáš Hubálek

Související příspěvky

Zobrazit vše

留言


bottom of page