top of page

Zástupci Pedagogické fakulty UP na čtvrtém ročníku konference SchooLink

Na konci srpna se konala konference Schoolink v Brně, na níž členové Ústavu pedagogiky a sociálních studií PdF prezentovali projektové výstupy DIGITAL TA a zároveň mimo jiné představili koncept Učitel21 a fakultní Centrum pro inovace ve vzdělávání (CIV).Účastníci a vystupující se setkali v prostorech brněnského Hotelu International v panelových a workshopových blocích. Konferenci ve středu 30. srpna slavnostně zahájil ředitel Domu zahraniční spolupráce (DZS) Michal Uhl spolu s Václavem Velčovským, vrchním ředitelem sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.


Konference pokračovala i ve čtvrtek 31. srpna. V tento den jsme pokračovali v dalším kole workshopů pro ty, kteří se v předchozích kolech účastnili jiných. Čtvrteční dopoledne však nabídlo i další panelový blok. Ten se zaměřil na další možnosti mezinárodního evropského vzdělávání, a to na centralizované aktivity programu Erasmus+. Centralizované aktivity (jelikož spadají do obou klíčových akcí) částečně spravuje Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA), výkonný orgán Evropské komise přímo z Bruselu. Účastníkům konference tyto aktivity představila Lucie Münchová z naší kanceláře CZELO. Těchto aktivit je mnoho – např. Jean Monnet, který podporuje rozšíření školní výuky o evropskou tematiku, či Pedagogická akademie Erasmus+ rozvíjející nové nástroje pro vzdělávání pedagogů. Účastníci právě těchto dvou aktivit zodpovídali dotazy publika na problematiku přípravy samotné žádosti o takový projekt, a v čem se liší od běžných projektů v programu Erasmus+.


„V projektu se zaměřujeme na vybudování kontinuální profesní přípravy a integrace začínajících učitelů i těch, kteří se ve školské praxi již pohybují. Cílíme na vytvoření tzv. ‚mostu‘ mezi učiteli, aby noví učitelé pomocí mentoringu obdrželi praktické základy, poznatky a příklady dobré praxe od zkušenějších kolegů.“

Pavel Dlouhý, který působí jako zástupce ředitele na Gymnáziu Zlín – Lesní čtvrť, uvedl projekt inovace výuky o EU, který od září škola realizuje v rámci aktivity Jean Monnet, a podělil se s publikem o know-how v rámci přípravy žádosti a grantové dohody. Ač už se škola považuje za zkušeného žadatele v rámci programu Erasmus+, s tímto typem projektu zkušenost nemá. „Rozhodli jsme se pro něj po absolvování webináře kanceláře CZELO k centralizovaným aktivitám, který nás velmi inspiroval. Je to příležitost zatraktivnit školní výuku, dát učitelům působícím na škole nové dovednosti a klíčové kompetence, a také zlepšit jejich motivaci. Dopad na samotné žáky však bude, si myslím, největší. Budou moct rozvíjet své dovednosti v oblasti komunikace a sociálních dovedností skrze diskuze a besedy např. s europoslanci o aktuálních tématech, kterým EU nyní čelí,“ shrnul význam projektu Pavel Dlouhý.


Rozvoje kompetencí učitelů se týká i projekt Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v rámci Pedagogické akademie Erasmus+. „Zaměřujeme se v něm na vybudování kontinuální profesní přípravy a integrace začínajících učitelů i těch, kteří se ve školské praxi již pohybují. Cílíme na vytvoření tzv. ‚mostu‘ mezi učiteli, aby noví učitelé pomocí mentoringu obdrželi praktické základy, poznatky a příklady dobré praxe od zkušenějších kolegů. Inspirovali jsme se v přípravě projektu také různorodostmi vzdělávacích systémů jiných evropských zemí – nejen, že každá země k tomuto tématu přistupuje odlišně, ale i každá škola včetně samotných učitelů,“ vysvětlil Jiří Kropáč, pedagog působící na fakultě.


Text: Ústav pedagogiky a sociálních studií PdF UP

Foto: Ústav pedagogiky a sociálních studií PdF UP

68 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page