top of page

O NÁS A NAŠEM PORTÁLU

_0JK7291.jpg

JAK TO VŠE ZAČALO?

Koncept Učitel21 vznikal v roce 2017 jako nová vize učitelství a učitelské přípravy, s níž se ucházela kandidátka na děkanku Libuše Ludíková o přízeň senátorů. Možná právě tato odvážná a moderní vize učitelství přesvědčila senátorky a senátory, že dali Libuši Ludíkové svou důvěru – a koncept se začal uvádět v život. Nová děkanka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci mimo jiné zdůraznila potřebu zvyšování kvality a širší míru spolupráce. Vyjádřila odhodlání podporovat oborové didaktiky, vyšší míru zastoupení praxe, internacionalizaci, širší nabídku celoživotního vzdělávání a spolupráci s absolventy. Funkce se nová děkanka ujala 1. února 2018 a jedním z nejnáročnějších úkolů nového vedení byly nové akreditace všech studijních programů, do nichž se koncept Učitel21 větší či menší měrou promítl.

Kdo spolupracoval na tvorbě konceptu Učitel21?

Na projektu Učitel21 spolupracovala řada pedagogů i studentů z různých kateder a ústavů pedagogické fakulty v čele s Kamilem Kopeckým. Ten tehdy v roce 2017 pomohl nejen s koordinací přípravy a s ideovou náplní konceptu, ale také vytvořil jeho webovou prezentaci a facebookovou stránku. Jak vzpomíná, velká část projektu vznikala po večerech a jako vyjádření chuti měnit a zkvalitnit dosavadní pojetí učitelské přípravy. Projekt Učitel21 byl podle něj prvním výkopem také do diskuse o novém pojetí PR pedagogické fakulty, ale především příspěvkem do diskuse o změně přístupu ke kvalitě procesu učitelské přípravy.

Pokud vás to zajímá, původní web najdete zde.

Koncept, který je živý

Koncept Učitel21 byl od počátku chápán jako otevřený a jeho tvůrci jej nabídli k diskusi. Jak Kamil Kopecký připomíná, může se do něj zapojit kdokoli další, kdo má co nabídnout, kdo má zajímavý nápad či myšlenku, kdo chce pomoci skutečně budovat značku, která je postavena na kvalitním obsahu a jasné vizi. Každá vize zůstane jen cárem papíru, pokud ji lidé nevezmou za svou. Záleží tedy na všech katedrách a lidech na fakultě, jakou měrou a jak konkrétně tento koncept naplní nebo dále rozvinou.

1W.jpg

Proděkanka PdF UP pro rozvoj a vnější vztahy Petra Šobáňová a tvůrce konceptu a autor původní webové stránky Kamil Kopecký, 2018

Nový portál Učitel21

old_U21.png
old_U21_.png

Náhledy původní webové stránky; poklepáním se lze dostat na archivovaný starý web

Koncept jako motivace ke změně

Od začátku roku 2018 se stal koncept Učitel21 také dítětem Petry Šobáňové, která jako proděkanka pro komunikaci a vnější vztahy dostala za úkol jeho propagaci. Od počátku svého „proděkanování“ jej nechtěla používat jen jako marketingovou značku, ale chtěla aktivně přispět k jeho naplňování. V roce 2021 přistoupila k upgradu dosavadní webové stránky a pokusila se ji proměnit na portál, který svým pojetím přispěje k naplňování vize. Ve spolupráci jak s Kamilem Kopeckým, tak také s dalšími spolupracovníky připravila komunikační platformu, jež má inspirovat, vzdělávat a napomáhat k tomu, aby se učitelská příprava měnila podle potřeb praxe a aby se akademický svět hlouběji propojil s pedagogickým terénem.

Portál Učitel21 je médiem a komunikačním prostorem, v němž se diskutují a zviditelňují inovace a pedagogická témata – a kde se potkává akademická půda s praxí. Portál je zároveň edukačním médiem, protože informuje o novinkách a trendech a přináší řadu přednášek, textů a dalších zdrojů ke studiu. Nabízí prostor pro pedagogická témata a slouží také jako motivační element – sdílením pozitivních příkladů z praxe, tipů do výuky, podněcováním diskuse pomocí blogů apod. Tvůrci a autoři si přejí, aby se portál stal iniciátorem pozitivních změn a aby pomáhal studentům, začínajícím učitelům – ale i zkušeným pedagogům, protože také oni potřebují nové inspirace. Proto má na portále své místo rovněž knihovna digitálních vzdělávacích zdrojů nebo třeba videa s radami odborníků a tipy do výuky. Obsah vychází jednak z dění na fakultě a z aktivit lidí, kteří na ní působí – a jednak vzniká přímo pro portál. Důležitou součástí jsou blogy studentů, odborníků, učitelů, které přinášejí osobní zkušenost, názory a příběhy.
 

Kdo tvoří portál nyní?

DSC_0964-web.jpg

Děkanka PdF UP Libuše Ludíková a proděkan pro studijní záležitosti Pavel Neumeister; 2021

Kdo pomohl konceptu Učitel21 na svět?

_MGL4541_edited.jpg
Photo.jpg
spanele5.jpg
108201856_3070209296360524_2056884466738

Kamil Kopecký
(koncept U21, obsah, grafika, obsah, programování, tiskoviny, videa, komunikační strategie, licence)

René Szotkowski
(obsah, videa, komunikační strategie, obsah, korektury, YouTube úložiště)

Libuše Ludíková

(obsah, koncepce, lidské a další zdroje)

Na tvorbě obsahu, koncepce, korekturách a směrování týmu se podíleli:

Jaroslav Vala
Jana Sladová
Petra Šobáňová
Štefan Chudý
Pavel Neumeister
Milan Polák
Jiří Langer
Vojtěch Regec
Věra Benešová

Studenti (texty, fotky, wow efekt)
Dan Ecler
Pája Střílková
Luki Kubala
Peťa Koudelníčková

 

ucitel_21_srdce_mozek_svet_02-03.png

Více o konceptu Učitel21 

Jak se vám naše koncepce a portál líbí?

Dejte nám zpětnou vazbu!

 

Chybí vám tu něco? Napište nám!

Napsali o nás...

Žurnál.png
Universitas.png
FB UPOL.png
Tiche zpravy.png
Rektor.png
Rektor2.png

Co nabízí náš portál? Zajímavé články, videa, blogy, pedagogická témata...

bottom of page