top of page

Krátké pojednání o přínosu Doktorské školy PdF UP

Doktorandka Lucie Skoupá z Ústavu pedagogiky a sociálních studií PdF UP se v dnešním textu se podělila o svoji zkušenost s Doktorskou školou, kterou pedagogická fakulta pravidelně pořádá. V rámci této školy mohou studenti doktorských studijních programů využít nabídku různých workshopů, které vedou osobnosti ze světa vzdělávání.O přínosu Doktorské školy lze debatovat ve dvou oblastech. První rovinou je vnitřní, osobnostní rozvoj, k němuž výrazně přispěl seminář pana profesora Hábla s názvem Charakter – priorita ve vzdělávání, které má budoucnost. I po skončení výuky navazoval rozbor tamních témat ve volném čase. Nutno zmínit, že rozbor probíhal zcela dobrovolně, na základě mého vlastního postupně se rozvíjejícího zájmu o dané oblasti. Jednalo se o sdílení myšlenek, jež seminář vnitřně podněcoval, a to v rodinném i přátelském kruhu.


Seminář vzbudil mou touhu po bližším poznání a pochopení osobnosti Komenského i jeho myšlenek dokonce natolik, že jsem se rozhodla si pořídit knihu Lekce lidskosti (2021), jejímž autorem je profesor Hábl. Supervizi pod vedením psycholožky paní magistry Michaely Schaferové hodnotím též velmi pozitivně. Jedná se o sdílení různých pozitivních i negativních témat, která doktorské studium přináší a která následně účastníci společně rozebírají v úzkém studentském kruhu.

 

I po skončení výuky navazoval rozbor tamních témat ve volném čase. Nutno zmínit, že rozbor probíhal zcela dobrovolně, na základě mého vlastního postupně se rozvíjejícího zájmu o dané oblasti.

V rámci druhé oblasti přínosu je nutno zahrnout semináře, které doktorandům pomohou v teoretické orientaci, z nichž budou mimo jiné i absolvovat ústní zkoušky. Jednalo se o seminář pana doktora Starého zaměřený na metodologii kvalitativního výzkumu. Nejednalo se pouze o teorii, vyzkoušeli jsme si i práci se softwarem MAXQDA, jenž nám zůstává rok volně k dispozici pro naše studentské účely.


Neméně přínosný byl seminář paní docentky Řeřichové Jak psát a publikovat odborné texty. Seznámili jsme se s teoretickými zásadami při psaní textu, rozebrali jsme základní znaky daných útvarů a posléze v rámci domácí přípravy napsali dříve teoreticky ukotvený a rozebraný abstrakt, zprávu z konference, recenzi apod. Paní docentka spolu s ostatními studenty předkládala autorovi odborného textu případné podněty ke zlepšení kvality textu. Povedené práce doporučila k publikaci i zmínila možné odborné časopisy, ve kterých by si daný útvar mohl najít své místo.

 

Doktorskou školu doporučuji nejen studentům prvního ročníku, ale i doktorandům zkušenějším. Věřím, že i vás tyto semináře posunou nejen ve vašich odborných znalostech, ale jistý rozvoj pocítíte i po stránce osobnostní.

Doktorskou školu jako studentka 1. ročníku oboru Pedagogika vřele doporučuji nejen studentům prvního ročníku, ale i doktorandům zkušenějším. Věřím, že i vás tyto semináře posunou nejen ve vašich odborných znalostech, ale jistý rozvoj pocítíte i po stránce osobnostní.

 

Text: Lucie Skoupá

Foto: Lukáš Blokša

Comments


bottom of page