top of page
2.png
Nahoru

Co je v projektu nového?

Správné slidery na web PdF 1500 X 500 (40).png
co je nového
IMG_0619 (1)_edited.png

V projektu vzniknou videa, přednášky nebo studijní opory nové generace. Těším se, že se nám podaří inovovat naši výuku a využít zkušenosti z on-line režimu.

Petra Šobáňová,
odborná garantka aktivity

P9273165_edited.jpg

Těším se, že nově vytvořené materiály ukážou studentům, že (nejen) matematiku lze učit zajímavě. Věřím, že pomohou budovat pozitivní vztah studentů k matematice.

Radka Dofková,
řešitelka projektu na PdF UP

_MG_8476zm-1_edited.jpg

Kombinace kvalitního vzdělávacího obsahu a atraktivní (audio)vizuální podoby – to jsou studijní materiály pro 21. století. Je mi ctí stát u jejich zrodu.

Jana Musilová,
odborná koordinátorka aktivity

IMG_9005 mám celou složku i v RAWu_edited.jpg

V rámci projektu vzniknou ucelené sady videopřednášek a podpůrných videoanimací, které pomohou budoucím pedagogům při jejich profesní přípravě.

 

V tuto chvíli plánujeme vytvoření materiálů zaměřených na český jazyk a literaturu, mediální výchovu, didaktiku 1. stupně či předměty orientované na efektivní využívání moderních technologií ve výuce. Navážeme tak na naše vzdělávací materiály, které jsme již v minulosti vytvořili a které jsou našim studentům dostupné prostřednictvím knihovničky či samostatných youtube kanálů našich vyučujících.

Kamil Kopecký,
spoluřešitel aktivity

IMG_7851.jpg

Rád jsem se stal členem koordinačního týmu projektu NPO a pevně věřím, že vznikne mnoho zajímavých materiálů různého druhu, od prezentací, přes studijní texty až po instruktážní a jiná videa.

Jan Gregar,

koordinátor aktivity

Akademici
autoři
36.png
Správné slidery na web PdF 1500 X 500 (37).png

Níže najdete podrobné informace pro zapojené autory. Klikněte!

Sledujte e-mail, fakultní newsletter a webové stránky. Pozveme Vás!

Licence jsou připraveny! Klikněte a uvidíte, co můžete získat!

Projekt byl zahájen v září 2022 a končit bude na konci roku 2023. Autorský a řešitelský tým je už tedy ustaven. Nyní se můžete těšit na výsledky!

Informace pro zapojené autory

Tvorba materiálů byla zahájena v roce 2022 a pokračuje během roku 2023. Všechny výukové materiály, ať již jde o nové studijní opory, nebo o videa a další formáty, budou odevzdány nejpozději do 1. listopadu 2023. Autoři, kteří v rámci projektu plánují využít grafických nebo postprodukčních služeb, odevzdají své materiály ke zpracování nejpozději 1. října 2023. Pro tvorbu materiálů pro studující můžete využít jednak různé digitální nástroje a jednak graficky zpracované šablony.

Stáhněte si je!

37.png

Prezentace jsou graficky připraveny tak, aby pomocí hravých barevných prvků osvěžily studijní a výukové texty. Prezentace je možné využít během výuky, ale také mohou sloužit jako studijní materiály pro samostudium.

 

TIP!

 

Pokud šablony využijete k promítání během výuky, rozsah textu by neměl být příliš velký. Pokud materiál zamýšlíte poskytnout studujícím ke samostudiu, textu může být více a neměl by být postaven pouze na heslech. Důležitá je srozumitelnost.

Šablony lze využít i mimo projekt. Vše je intuitivní a s grafickými prvky můžete volně pohybovat, přesouvat je, duplikovat, nebo naopak redukovat. Těšíme se na to, jak je využijete právě vy!

landscape_03.png
landscape_04.png
landscape_01.png
landscape_07.png
landscape_05.png
landscape_06.png

Šablony si můžete stáhnout také jako zazipovaný balíček.

Šablony si můžete stáhnout také ve variantě s menším písmem! Hodí se zejména pro studijní opory. Zde je celý zazipovaný balíček.

3.png

Nově jsme připravili šablony pro studijní opory a skripta ve formátu A4 na výšku!

Správné slidery na web PdF 1500 X 500 (37).png

Šablony si můžete stáhnout jako zazipovaný balíček.

Správné slidery na web PdF 1500 X 500 (38).png

TIP!

 

Připravili jsme rovněž nové sety ikon inspirované komunikací na sociálních sítích! Stáhněte si je!

2_1.png

NOVÉ SADY IKON PRO STUDIJNÍ OPORY!

 

Klasické ikony využívané ve studijních oporách jsme nově graficky zpracovali a obohatili je ikonami inspirovanými komunikací na sociálních sítích. Najdete je přímo v šablonách. Jak se vám líbí?

Ikony si můžete stáhnout jako zazipovaný grafický balíček, který obsahuje všechny potřebné formáty.

NOVÁ ZPRÁVA PRO AUTORY!

 

Milé autorky a autoři, děkujeme, že pracujete na přípravě materiálů v rámci projektu Národního plánu obnovy.

S mnohými z Vás jsme začali realizovat natáčení, práce na studijních materiálech průběžně pokračují.

Slibovali jsme Vám grafické šablony, na náš web jsme již doplnili. Využití šablon pro výstupy není závazné, ale budeme rádi, když je vyzkoušíte! V každém případě do svých materiálů (pokud je finalizujete sami bez pomoci grafika) vložte dedikaci na projekt (ke stažení najdete níže a nebo je zkopírujte přímo ze šablon). Pokud byste potřebovali jakékoliv prvky ještě v jiném formátu, obraťte se na nás a my Vám je dodáme. Tento typ řešení se týká těch z Vás, kteří si vše zpracováváte sami (bez zapojení štábu).

 

Pokud požadujete grafické zpracování svých materiálů, rukopis nám prosím zašlete co nejdříve – zpracujte ho podobně, jako byste jej odevzdávali do vydavatelství; vložení dedikace na projekt zajistíme. Rukopis by měl být po korektuře, čistý, bez úprav, obrázky nám prosím dodejte v plné kvalitě (ve formátu jpg nebo png), očíslované a umístěné ve složce zvlášť, citační normu zvolte podle zvyklostí Vašeho pracoviště.

 

Finální verzi materiálů posílejte na adresu koordinátorky projektu Jany Musilové – jana.musilova@upol.cz. Prosíme Vás o dodání dat, jmen všech autorů a finální anotace (obsah materiálu a informace o tom, pro kterou disciplínu nebo studijní program je určen). Zároveň Vás prosíme o sdělení, zda můžeme materiál zavěsit do on-line knihovny projektu, případně jakým způsobem budete materiál sdílet studentům.

A ještě k honorářům:

Odměny za vytvořené materiály jsme části autorů vyplatili již na konci kalendářního roku 2022, těm dalším je vyplatíme během roku 2023, pravděpodobně během prázdnin. Každého autora vždy informujeme o výši odměny.

 

Děkujeme Vám za spolupráci, těšíme se na Vaše výstupy!

S pozdravem za tým projektu

Petra Šobáňová & Jana Musilová

DEDIKACE PROJEKTU KE STAŽENÍ

4×3 PPTX    16×9 PPTX     1920×1080 PDF

ARCHIV

V projektu jsme se zavázali k tomu, že vznikne balík videí a studijních materiálů k různým disciplínám vyučovaným na fakultě. Jaké to mohou být materiály? Jednoduše takové, které naši studenti potřebují a které nějakou měrou využívají digitální technologie. A které lze sdílet třeba do Moodle nebo do jiných výukových prostředí.

 

Jednoduše řečeno může jít o elektronickou verzi klasických skript, ale také o videa, stránky k tématům, nebo dokonce o kurzy ve virtuální realitě. Mnohé Vám během projektu nabídneme, nápady ale čekáme také od Vás!

 

Plánujeme, že v projektu vzniknou jak zcela nové nebo inovované studijní opory a dílčí materiály, tak také videa, minisites a jiné audiovizuální formáty, obrazově textové materiály a jiné inovativní interaktivní výukové prezentace. Důležité je, že budou studentům poskytnuty např. do katederních knihovniček a jiných webových platforem.

Typické materiály, které jsme měli při psaní projektu hlavně na mysli, jsou videopřednášky, záznamy edukativních situací, tutoriály, vymazlené prezentace nebo třeba atraktivní skripta s audiovizuálními prvky – v novém grafickém kabátě, který Vám nabídneme. Chceme, aby vznikly materiály co nejkvalitnější. Obsahově, nápadem, grafikou i technickým provedením. 

Odměna se bude pohybovat různě podle náročnosti a rozsahu dodaných materiálů. Například jednodušší, převážně textové, ale obsažnější opory ohodnotíme částkou cca 10 000 Kč, složitější materiály např. v podobě zpracovaného videa k nějakému tématu oceníme honorářem 20 000 Kč; pokud půjde o celý balík vhodně strukturovaných materiálů, zaplatíme samozřejmě víc.

 

Běžné prezentace s komentářem oceníme menší odměnou, ale mají tu také své místo. Každopádně usilujeme o to, aby vznikly materiály kvalitní, a to i po technické stránce. A s těmi je prostě více práce. Výši Vaší odměny spolu zkrátka dojednáme podle náročnosti.

 

Odměna bude vyplacena formou menšího úvazku na projektu a její výši spolu dohodneme podle Vašeho plánu a náročnosti odevzdaných výstupů. Řešitelé si vyhrazují právo koncepčně vstupovat do plánovaných výstupů. Nezapomeňte s námi konzultovat!

Vaše autorské zapojení se bude lišit mírou zpracování z Vaší strany. Proč?

 

Jednoduše proto, že jsme různí. Někdo technologiím příliš neholduje a rád využije naši podporu, jiní jsou v tomto směru pokročilí a vše si nejraději zpracovávají sami. Někteří využijí nástroje, které Vám nabídneme a k nimž uspořádáme zaškolení.

Můžete nám tedy např. dodat celé hotové a sestříhané video, nebo si jen nachystáte podklady a náš tým Vás přijde natočit a vše zpracuje. Nebo nám dodáte jen rukopis skript s obrázky a my si s nimi pohrajeme. Graficky je zpracujeme a převedeme do různých formátů. Budeme je optimalizovat pro čtečku nebo pro mobilní zařízení.

Zkrátka Vaše podklady se budou lišit podle typu Vašich materiálů a také podle Vašich potřeb a zkušeností. Každopádně Vám v projektu poskytneme podrobnější pokyny a různé grafické šablony nebo prvky. Právě je pro Vás chystáme!

Napište nám svoje preference a potřeby!

Budeme moc rádi! Samozřejmě v každém projektu jsou finance nějak omezeny, proto čím dříve se přihlásíte, tím lépe. My ale věříme, že budeme moci podpořit všechny zájemce. Nebo aspoň většinu z Vás. I kdybychom peníze hledali z jiných zdrojů! Pokud bychom museli volit, pak dáme přednost dříve přihlášeným, a pak také tvůrcům materiálů, jejichž cílová skupina je co největší. 

Třeba materiálů k disciplínám pedagogickopsychologického základu nebo k předmětům, na nichž bývají přihlášeny stovky studentů. Důležité je také podpořit studenty kombinovaného studia, jejichž studium je velmi náročné. Právě "dálkaři" si zaslouží snad největší pozornost.

Vítáme ale materiály do všech disciplín, kde je to potřeba. A budeme se snažit zapojit všechny katedry!

Náš cíl je totiž velmi důležitý: obohatit výuku, vykročit zase o kousek dál a hlavně: natočenými přednáškami a studijními materiály si uvolnit ruce a najít více prostoru pro zařazování metod, na něž jinak nezbývá čas.

Pokud se naše dílo podaří, už studenti dalších ročníků budou moci materiály využít. Těšíme se hlavně na to, jakou radost jim udělají!

Ano! I pro doktorandy a doktorandky platí vše, co je tu napsáno, jen způsob vyplacení odměny se bude lišit. Napište nám!

Nabídněte nám svou spolupráci přímo zde, vyplněním kontaktního formuláře. Formulář bude přístupný od 1. října 2022 do 28. února 2023. Napište nám o svých plánech a my se Vám ozveme zpět!

Příjem přihlášek byl uzavřen. 

PŘICHYSTALI JSME PRO VÁS ZAJÍMAVÁ ŠKOLENÍ! VYBERTE SI Z AKTUÁLNÍ NABÍDKY!

20.png
22.png
21.png
Školení
Studenti

JAK SE MOHOU ZAPOJIT STUDUJÍCÍ?

Informace pro studenty a studentky průběžně doplňujeme. Již brzy se na této stránce dozvíte, jak se dál zapojit nebo jaké licence jsme pro Vás zajistili!

Licence

TŘEŠNIČKA NA PROJEKTOVÉM DORTU?

 

LICENCE A NÁSTROJE ZDARMA PRO UČITELE A STUDENTY PdF UP!

Tuto část stránky průběžně doplňujeme. Dozvíte se zde, jaké digitální nástroje jsme pro Vás připravili a jaké licence můžete zdarma využít jako pedagogové nebo jako studující.

První z nich je... OrgPad!

Jak získat licenci OrgPad na rok zdarma?

Pokud jste akademičtí pracovníci PdF UP, svůj balíček si vyzvedněte u své sekretářky nebo u členů týmu (viz kontakty níže). Balíček bude k dispozici od října 2022.

Pokud jste studenti Univerzity Palackého, stačí se zaregistrovat svou školní adresou něconěco@upol.cz

Klikněte na banner!

OrgPad - info - návrh-web.png

Už jste vyzkoušeli OrgPad? Umožní vám jednoduše vytvářet webové stránky a zajímavé myšlenkové mapy. V OrgPadu mohou studenti třeba vytvářet svoje seminární práce. Tak jej využila Petra Šobáňová v didaktice, kde studenti vytvářeli svoje vlastní pedagogické úložiště inspiračních zdrojů.

V OrgPadu můžete například vytvořit souhrn doporučené literatury k předmětu nebo prezentovat publikace svého týmu. Podívejte se, jak OrgPad využil Kamil Kopecký. Klikněte a uvidíte, jaké tiskoviny v posledních letech vytvořil jeho tým!

Správné slidery na web PdF 1500 X 500 (4).png

Jak získat nástroj Padlet na rok zdarma?

Pokud jste akademičtí pracovníci PdF UP, svůj balíček si vyzvedněte u své sekretářky nebo u členů týmu (viz kontakty níže). Balíček bude k dispozici od října 2022 v počtu 100 ks. Vzhledem k tomu, že počet licencí pro učitele je omezen, prosíme, aby se o ně hlásili jen vážní zájemci. Ať se licence dostanou k těm, kdo je využijí!

Pokud jste studenti PdF Univerzity Palackého, licenci máte na rok zdarma. Brzy Vás zde budeme informovat, jak se k ní dostanete.

Padlet - info_148×210 mm_NÁHLED.png
Padlet - karticka_148×105 mm_NÁHLED.png

V Padletu můžete například vytvořit nástěnku pro své předměty nebo prezentovat publikace svého týmu. Do nástěnky mohou studenti odevzdávat svá portfolia z praxe, mohou si je komentovat a sdílet své zkušenosti. Podívejte se, jak Padlet pro svou výuku využívá třeba Petra Šobáňová! Nahlédněte do její výuky!

time.png
Správné slidery na web PdF 1500 X 500 (5).png

Jak získat nástroj Prezi na rok zdarma?

Pokud jste akademičtí pracovníci PdF UP, svůj balíček si vyzvedněte u své sekretářky nebo u členů týmu (viz kontakty níže). Balíček bude k dispozici od října 2022 v počtu 100 ks. Vzhledem k tomu, že počet licencí pro učitele je omezen, prosíme, aby se o ně hlásili jen vážní zájemci. Ať se licence dostanou k těm, kdo je využijí!

Tento nástroj bohužel k dispozici pro studenty není. Zkusíme to dojednat příště! K dispozici je alespoň zkušební verze.

Prezi - info_148×210 mm_NÁHLED.png
Prezi - karticka_148×105 mm_NÁHLED.png

Jak vytvořit v Prezi zajímavou prezentaci? Pro svůj projekt, na konferenci nebo do výuky? Podívejte se na tutoriál!

Jak vytvořit v Prezi zajímavé video s prvky, jež využíváme v prezentacích? Podívejte se na tutoriál!

Kontakt

Pokud máte otázky nebo hledáte doplňující informace, kontaktujte koordinátorku projektu Mgr. Janu Musilovou, Ph.D.

jana.musilova(a)upol.cz

3.png
4.png
bottom of page