top of page
vojto.png
Vojtech Regec

Vojtech Regec je děkanem PdF UP a odborně se věnuje speciálněpedagogické propedeutice, tyflopedii, psychopedii a speciálněpedagogickému poradenství. Jeho činnost byla vícekrát oceněna nejen u nás, ale i v zahraničí. Zabývá se využíváním asistenčních technologií u osob se zdravotním postižením, je autorem metodiky pro výpočet ratingu přístupnosti stanovujícího míru přístupnosti webové stránky. Jeho osobnost v sobě spojuje nejen odbornost, ale i schopnost popularizovat speciálněpedagogická témata a podávat je studentům s nadhledem a humorem. Ve svém blogu se bude věnovat tématům podpory lidí se zdravotním postižením, ale nabídne také vlastní originální videopřednášky, jež začal ve zvýšené míře natáčet od roku 2020 v rámci on-line výuky.

Jako děkani pedagogických fakult cítíme, že se finanční situace stále napíná a začíná být kritickou. Abychom udrželi nějakou snesitelnou úroveň mezd, zvyšujeme zátěž kladenou na naše pedagogy. To je ale neudržitelné.

Vyučuji předměty pro velké množství studentů a zjistil jsem, že on-line výuka je mnohem efektivnější. Zatímco v učebně by studenti ze zadních řad zůstali stranou, během on-line přednášky se zapojují všichni.

Zajímají vás témata speciální pedagogiky a populární přednášky Vojtecha Regece?

Navštivte jeho kanál na YouTube!

vojto_edited.jpg
O Vojtechu Regecovi

Vojtech Regec zastává na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého důležitou pozici, protože je jejím děkanem. Zároveň je docentem Ústavu speciálněpedagogických studií, odborně se věnuje speciálněpedagogické propedeutice, tyflopedii, psychopedii a speciálněpedagogickému poradenství.

 

Rektorem čínské Leshan Normal University byl jmenován mimořádným profesorem ve speciální pedagogice této univerzity. V rámci vědecko-výzkumné činnosti se zabývá využíváním asistenčních technologií u osob se zdravotním postižením. Od roku 2007 spolupracuje na národní úrovni jako metodik pro oblast přístupnosti webových stránek veřejné správy na Slovensku. Je autorem metodiky pro výpočet ratingu přístupnosti stanovujícího míru přístupnosti webové stránky. Je spoluautorem dokumentů právních předpisů Slovenské republiky, ukotvujících znění pravidel pro hodnocení přístupnosti webových stránek ve veřejné správě, kterých je součástí i vzpomínaná metodika pro výpočet ratingu přístupnosti.

 

V roce 2017 se stal členem expertní skupiny Evropské komise při Evropské unii, jejímž cílem je, aby zdravotně postižení lidé měli vyrovnané příležitosti v elektronické komunikaci jako ostatní lidé. Ve svém blogu se bude věnovat právě těmto tématům a nabídne také vlastní originální videopřednášky, jež začal ve zvýšené míře natáčet od roku 2020 v rámci on-line výuky.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

ucitel_21_srdce_mozek_svet_02-03.png
bottom of page