top of page
IMG_20150520_172509_1.jpg
Filip Auinger

Filip Auinger vystudoval biochemii a genetiku, profesně se věnoval inovačním projektům nebo koordinaci výzkumných projektů. Vedl tým zajišťující vývoj nových produktů a získal mnoho zkušeností v komerčním sektoru. Nyní pracuje jako business developer pro Univerzitu Palackého v Olomouci a pomáhá vědeckým výstupům k tržnímu úspěchu. O totéž se pokouší také na pedagogické fakultě, kde je pro mnohé komercializace nebo společenský dopad vědy „the bad guy’s goodwill“. Snaží se změnit negativní vnímání komercializace a pomáhá výsledkům vědců a pedagogů prorazit do světa. Jeho blog je pro něj příležitostí ukázat, v čem tkví společenská přínosnost této činnosti a proč bychom se neměli marketingu štítit. Blog jistě zaujme nejen výzkumníky, ale také studenty, kteří mají podnikavého ducha.

nahoru

Každý den posunout svět o krok dopředu...

Komercializace a společenský dopad vědy je pro mnohé „the bad guy’s goodwill“. I přesto chci změnit svět tím, že budu pomáhat skvělým výsledkům vědců a pedagogů do komerční praxe. Pevně totiž věřím ve společenskou přínosnost a potřebu této činnosti.

P4182448.JPG

Více o autorovi

 

Filip Auinger vystudoval biochemii a genetiku na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Pracoval jako rozvojový technolog pro Lovochemii, a. s., vedl projekty inovace výroben a koordinoval společný výzkum Lovochemie a výzkumných institucí. Následně jako inovační ředitel technologické firmy MEGA, a.s., odpovídal za výzkumné a inovační aktivity a vedl tým zajišťující spolupráci se strategickými partnery a vývoj nových produktů. Nyní pracuje jako business developer pro Univerzitu Palackého v Olomouci a jako nezávislý konzultant. Svými zkušenostmi pomáhá vědeckým výstupům k tržnímu úspěchu. Specializuje se na transfer technologií, ochranu práv duševního vlastnictví, marketing vědeckých a výzkumných výstupů. Jak sám říká, má zálibu ve zvládání výzev, jeho silnou stránkou je dovednost definovat problém a hledat řešení. Když zrovna nepracuje, věnuje se pěší turistice, divadlu, malování, vaření nebo domácímu kutilství.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

ucitel_21_srdce_mozek_svet_02-03.png
bottom of page