top of page
spanele5.jpg
Kamil Kopecký

Kamil Kopecký patří k nejvýraznějším osobnostem Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a vůbec světa vzdělávání a inovací. Jeho jméno je spojeno s úspěšnými projekty E-bezpečí nebo Digidoupě, Kamil Kopecký byl poradcem filmu V síti a je neúnavným inovátorem světa vzdělávání, nadšencem a autorem řady projektů a odborných prací na téma bezpečnosti a rizik elektronické on-line komunikace a využití digitálních technologií ve vzdělávání.

Všichni rodiče chtějí, aby jejich děti učili dobří učitelé, kteří je dokáží motivovat, aktivizovat a naučí je aktivně se učit.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

image.png
ucitel_21_srdce_mozek_svet_02-03.png
bottom of page