top of page
Jiří_Rudolf.jpg
Jiří Rudolf

Jeho cesta k dětem a mládeži začala netradičně: vyučil se truhlářem, podnikal, nakonec se stal odborným pedagogem na střední škole, kde vyučoval žáky oboru truhlářství a designu nábytku. Po dalších – tentokrát pedagogicky zaměřených – studiích se vrhl na své životní dílo, jímž se stal Technický klub mládeže, jedinečná platforma pro technické zájmové vzdělávání. Dnes působí jako vedoucí tohoto projektu a ředitel Institutu technického vzdělávání. Ve svém blogu se podělí o své bohaté zkušenosti ze zájmového technického vzdělávání dětí, mládeže a dospělých a svým čtenářům jistě poví, proč má rád letecké modelářství a historii techniky.

Kotva 1

Vědecko-technické zájmové vzdělávání je oblast, která výrazně profiluje zájem dětí již od základní školy a měla by být integrální součástí vzdělávání stejně tak jako zájmové umělecké a sportovní vzdělávání.

S talentovanými dětmi pracujeme individuálně. Uplatňujeme koncept odborných sekcí, který je založen na prolínání oborů. Základním rozdílem mezi tradičním „kroužkem“ a naším konceptem je možnost volného přecházení mezi jednotlivými sekcemi a vzájemná spolupráce. 

Jiří_Rudolf.jpg

Kdo je Jiří Rudolf?

 

Jiří Rudolf se narodil v roce 1954 v Plzni. Vyučil se truhlářem nábytkářem, absolvoval SUPŠ Praha, obor konstrukce a design nábytku. Do roku 1989 vystřídal řadu pozic v oblasti výroby nábytku. Po roce 1989 se věnoval podnikatelským aktivitám v oboru nábytkové tvorby. V roce 2002 se rozhodl podnikatelskou sféru opustit a začít v oblasti školství. Stal se oborným pedagogem na SŠ obor truhlářství a design nábytku. Absolvoval doplňkové pedagogické studium na UJEP Ústí nad Labem, v roce 2013 absolvoval obor Specializace v pedagogice na ČVUT, na Masarykově ústavu vyšších studií v Praze. V současné době studuje navazující magisterské studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Je nadšeným propagátorem technického zájmového vzdělávání jako samostatné složky vzdělávání talentovaných dětí a mládeže.

 

V roce 2012 koncipoval projekt Technického klubu mládeže – platformy pro technické zájmové vzdělávání. Od vzniku až do současnosti působí jako vedoucí projektu. Je rovněž autorem projektu Institut technického vzdělávání a zastává pozici ředitele této organizace.

Věnuje se zájmovému technickému vzdělávání dětí, mládeže a dospělých, vede sekci modelářství. Je propagátorem spolupráce se základními školami v oblasti polytechniky a usiluje o návrat tohoto předmětu na základní školy. V současnosti pracuje na projektu SDÍLNA – velké polytechnické dílny pro děti od 6 do 99 let.

 

Žije a pracuje v Litoměřicích. Jeho celoživotním koníčkem je letecké modelářství a předávání zkušeností z této oblasti dětem a mládeži. Mimo to se zabývá historií techniky a pokud mu čas dovolí, jezdí na kole a lyžuje.

Kotva 1

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

ucitel_21_srdce_mozek_svet_02-03.png
bottom of page