top of page

Cítíme bolestnou ztrátu. Organizace věnující se uměleckému tlumočení vyjadřuje smutek nad tragickými událostmi v Praze
Tragické události, k nimž došlo v prosinci na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze se bolestně dotkly nejen rodin zesnulých a členů české akademické obce, ale zvláštním způsobem také komunity Neslyšících. Mezi oběťmi, jejichž život násilně ukončila agrese střelce, byli bohužel také studující studijního programu Jazyky a komunikace neslyšících.


Jak se vyjádřil jejich domovský Ústav bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících FF UK, žádný jazyk není schopný vyjádřit náš zármutek. Organizace KukátkOO věnující se uměleckému tlumočení se o to přesto pokusila ve znakovém jazyce. Se svolením organizace sdílíme jejich umělecké vyjádření piety a zármutku — a také naše akademická obec se připojuje k vyjádření soustrasti rodinám a přátelům zesnulých.Čemu se věnuje KukátkOO?


KukátkOO je spolek, který vznikl v roce 2019 a který nabízí služby uživatelům a milovníkům znakového jazyka. Účastní se různých kulturních akcí např. v divadlech, na festivalech apod.

KukátkOO se věnuje uměleckému překladu a tlumočení z/do znakového jazyka.


Kateřina Červinková Houšková a Naďa Hynková Dingová (v textu na stránkách https://kukatkoo.cz/o_nas/) umělecké tlumočení označují poeticky za zpřístupnění podstaty lidské bytosti. Vycházejí z toho, že umění je významnou součástí transkulturní komunikace, dokáže překlenout mnohé bariéry, hranice a propasti. V těch oblastech umění, kde je významnou složkou jazyk a zvuk, přichází v případě Neslyšících logicky potřeba tlumočení, přesněji řečeno potřeba uměleckého tlumočení. Cílem uměleckého tlumočení je podle těchto autorek zprostředkovat neslyšícímu člověku umělecký prožitek adekvátní prožitku člověka slyšícího, což je pochopitelně velká překladatelská výzva. Pod pojmem umělecké

tlumočení totiž máme vždy na mysli umělecký překlad, tedy činnost předem do detailů

připravenou a co nejvěrněji následující obsah a formu originálu se zachováním jeho estetické funkce a srozumitelnosti. Tam, kde lidé mohou společně sdílet, společně prožívat, mohou i společně chápat, a především se chápat navzájem. Umělecké tlumočení chce právě tyto hodnoty zpřístupňovat. (Červinková Houšková & Naďa Hynková Dingová)

Comments


bottom of page