top of page

International Week na Pedagogické fakultě

V prvním týdnu v měsíci říjnu se chodby naší pedagogické fakulty rozezněly několika rozličnými jazyky, od portugalštiny, přes maďarštinu či albánštinu, až po společný integrující jazyk, čímž byla angličtina. Pod záštitou Zahraničního oddělení PdF UP byl zorganizován již 7. ročník akce zvané „International Week“, tedy setkání zástupců některých našich partnerských univerzit z různých koutů Evropy.Přivítali jsme kolegy z Velké Británie, Irska, Polska, Slovenska, Srbska, Albánie, Maďarska a Portugalska v celkovém počtu 30 účastníků. Jednalo se tak o dosavadní nejvyšší počet účastníků v historii organizace tohoto setkání. V rámci pestrého programu, který byl pro zahraniční hosty připraven, se účastníci seznámili nejen se strukturou a posláním naší fakulty, ale i celé naší univerzity a prostřednictvím interaktivní kulturně-historické procházky i samotným městem Olomouc. Účastníci měli možnost navštívit univerzitní mateřskou školu a dozvědět se základní informace o českém předškolním vzdělávání a rovněž nahlédnout do výuky v rámci primárního vzdělávání, a to na olomoucké mezinárodní základní škole. Velmi pozitivní reakce vzbudila návštěva Digidoupěte, kde se návštěvníkům dostalo erudovaného výkladu o využití nejrůznějších informačních a komunikačních technologií ve výuce, který se zápalem sobě vlastním poskytl Kamil Kopecký s asistencí Lukáše Kubaly.


Hlavním cílem International Weeku jsou prezentace zahraničních institucí, jejich studijních programů a s tím souvisejících možností zahraničních studentských mobilit, se kterými se studenti či akademičtí pracovníci naší fakulty mohli seznámit v prostorách malé auly. Součástí přednáškového bloku byly i odborné semináře a přednášky našich zahraničních hostů, které tentokrát obsáhly skutečně široké spektrum témat od geometrie přes výtvarné umění v edukaci, dětskou literaturu, neuropedagogiku až po korpusovou lingvistiku. Uskutečnil se zde také i tzv. International Fair, v rámci kterého každá instituce zajišťovala svůj „stánek“, kde individuálně poskytovala zájemcům doplňující informace a kontakty.


Věříme, že tyto zajímavé aktivity přesvědčily a motivovaly studenty pro to, aby se v budoucnu rozhodli zahraniční studijní pobyt realizovat.


Za pomoc při organizování programu přednášek patří velké díky Ústavu cizích jazyků a Katedře primární a preprimární pedagogiky, která ještě navíc zajistila návštěvy výše uvedených škol. Nelze ani zapomenout na pomocníky z řad studentů, Dalimilu Macákovou a Matěje Šeráka, kteří svým dílem také přispěli k úspěchu týdne. Bez jejich pomoci a bez přispění kolegů z uvedených pracovišť by se akce takového typu konat nemohla.


Závěrem nezbývá než dodat, že z atmosféry, která během celého týdne panovala, stejně jako z pořízených fotografií a reflexe samotných účastníků lze usuzovat, že se 7. ročník „ívéčka“, jak International Week familiárně označujeme, nadmíru vyvedl.


Již nyní se těšíme na další ročník, který by měl proběhnout opět v prvním říjnovém týdnu roku 2023, a tímto jste již všichni dopředu srdečně zváni.Text: Zahraniční oddělení PdF UP

Foto: Alžběta Gregorová

14 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page