top of page

Jak se vzdělávat ve výtvarné výchově doma? Recept nabídla katedra výtvarné výchovy

Katedra výtvarné výchovy pedagogické fakulty aktuálně sklízí velký ohlas za nabídnutou možnost tvůrčí cesty poznávání umění prostřednictvím online pracovních listů. Jsou součástí projektu Bez názvu. Nedatováno., který je příspěvkem k metodické podpoře učitelům výtvarné výchovy. V nastalé situaci pandemie COVID-19 jsou karty nyní ku prospěchu nejen pedagogům, ale i rodičům a jejich dětem. Zájem o aktivitu olomoucké výtvarky projevilo i ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a projekt zařadilo na svůj portál metodické podpory #NaDálku.Projekt Bez názvu. Nedatováno. řeší Pedagogická fakulta UP ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc. Fakulta spustila i stejnojmenné webové stránky, které inspirují pedagogy při výuce o výtvarném umění. Přestože jsou především metodickou podporou učitelům výtvarné výchovy a muzejním a galerijním pedagogům, v aktuální situaci určitá část projektu nabízí také inspiraci rodičům a dětem k výuce na dálku.


„Původně jsme chtěli našimi aktivitami pomoci dětem porozumět umění a najít si k němu cestu. Pro trochu bezradné nebo pro ty, kteří se chtějí dozvědět ještě víc, jsme připravili i animované klipy. Ti, kteří preferují tvůrčí cestu poznávání umění, mohou využít naše pracovní listy. Nabízejí návrhy zajímavých tvůrčích činností a poznávání souvislostí, prezentují současné a hravé metody zprostředkování uměleckého díla a hlavně: ukazují, že umění je fascinujícím a nekonečným vesmírem, v němž je stále co objevovat,“ uvedla Petra Šobáňová, proděkanka pedagogické fakulty, která je zároveň garantkou projektu. Dodala přitom, že jeho netradiční název je parafrází některých popisek obrazů.


Na projektu se podle proděkanky Petry Šobáňové pracuje déle, ale současná situace výtvarníky přiměla nabízet dětem, učitelům i rodičům více inspirace na doma.

„Nezaměnitelnou tvář celému projektu dala výtvarnice a animátorka Pavla Baštanová, studentka doktorského studijního programu Výtvarná výchova na PdF, která mu vtiskla výtvarné řešení a ilustrace. Právě Pavlu napadlo vytvořit facebookovou stránku, která má dnes velký úspěch. Dnes už nám lidé posílají výsledky svého výtvarného snažení, a Pavla tak celé dny kreslí a připravuje další a další výukové karty. Učitelé i rodiče naše karty sdílí, takže mohou děti zabavit a zároveň je i něco naučit. Někteří učitelé naše karty přivítali jako další možnost, jak do dosavadního učení na dálku zapojit i výtvarnou výchovu,“ shrnula Šobáňová. Zdůraznila přitom, že všechny aktivity tohoto projektu jsou nyní metodickou podporou učitelům, kteří byli ze dne na den a bez přípravy hozeni do vody a museli začít učit na dálku.


„Každá naše aktivita teď může být domácí výtvarkou. Navíc musím zdůraznit, že práce Pavly Baštanové má i velkou výtvarnou kvalitu. Jsem přesvědčena, že i proto sklízíme pomyslné ovoce. Obrázky dětí brzy shromáždíme do alba. Potěšeni jsme samozřejmě i z toho, že si našich aktivit všimlo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Oslovila mě garantka vzdělávací oblasti Umění a kultura, pravděpodobně pro tuto oblast budu chystat webinář. Náš web chceme nabídnout do projektu MŠMT Na dálku,“ vypočetla proděkanka fakulty.


Pavla Baštanová aktuálně pracuje na výukové kartě, která se věnuje barevnému spektru. „Dětem má blíže vysvětlit základní vztahy mezi barvami a jejich působením,“ uvedla a dodala, že s garantkou projektu Petrou Šobáňovou začala pracovat nejprve na edukačních videích. „Pracovními listy teď chceme alespoň malou měrou podpořit rodiče dětí, kteří nyní čelí výjimečné situaci a řeší domácí výuku svých dětí. Projekt jako takový má podpořit kreativitu a výtvarnou činnost, která se dá hravě zvládnout i doma za použití jednoduchých pomůcek. Každá činnost je více či méně propojená s výtvarným uměním, aby se tvůrce dozvěděl něco nového,“ dodala doktorandka katedry výtvarné výchovy PdF UP. Více o pracovních listech ZDE. Bez názvu. Nedatováno. na Facebooku ZDE.


Text Milada Hronová

Foto Repro Žurnál (Pavla Baštanová)

Související příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page