top of page

Jak na elektronické zdroje

Aktualizováno: 29. 4. 2021

Webinář s názvem Úvod do práce s elektronickými informačními zdroji je určen zejména studentkám a studentům doktorského studijního programu nebo méně zkušeným akademikům a akademičkám. Vhodný je i pro studentky a studenty nižších stupňů studia, kteří s prací začínají nebo ji ještě nemají hotovou. Hlavním cílem webináře je ukázat začínajícím výzkumníkům efektivní způsoby vyhledávání vhodných zdrojů k odborné práci a pomoci jim zorientovat se v dostupné nabídce open acces zdrojů využitelných pro dizertační práce a jiné akademické texty. Webinář obsahuje praktické ukázky práce s databázemi a rešeršemi.


Témata webináře:

1) základní terminologie související s elektronickými informačními zdroji;

2) typologie informačních zdrojů;

3) rešerše, základní a pokročilé vyhledávací techniky;

4) postup při vyhledávání a získávání informačních zdrojů;

5) vzdálený přístup k databázím (VPN, Shibboleth), personalizace, „služby“ databází;

6) práce s rešerší (citační manažery, citace).


Lektorem je Mgr. Jiří Piáček, vedoucí knihovny CMTF. Jiří Piáček je absolventem CMTF UP (obor teologie). Od roku 1997 působí jako knihovník, od roku 2012 se intenzivně věnuje informační gramotnosti v oblasti elektronických informačních zdrojů, které příležitostně zprostředkovává studentům UP (formou přednášek, seminářů či školení). Pro naše studenty již dříve připravil níže uvedené studijní opory.

18 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page