top of page

Jak se připojit do sítě a jaké je heslo k wifi?Všichni potřebujeme být on-line, pro některé z nás je to (jen s mírnou nadsázkou) jedna ze základních životních potřeb. Na univerzitě můžete být propojeni několika způsoby: můžete se stát uživateli počítačové sítě s mnoha benefity a můžete se připojit na wifi. Hurá na to!


Počítačová síť

Existují pravidla, která jsou pro uživatele počítačové sítě UP závazná, a každý, kdo chce jakýmkoliv způsobem využívat počítačovou síť na UP, by se s nimi měl seznámit. Pravidla užívání počítačových sítí, provozování programového vybavení či zvláštní ustanovení o přípojkách wi-fi a veřejných pevných přípojkách a připojeních najdete na Wiki UP.


Pevné připojení Volně přístupné zásuvky jsou v Ústřední knihovně ve Zbrojnici a na kolejích. Na připojení kabelem do označených zásuvek je třeba mít vlastní UTP kabel s koncovkami RJ-45 (klasický síťový kabel).

Připojení k wifi

Svůj notebook, tablet nebo mobil můžete prakticky na celé univerzitě připojit k wifi. Sítě, ke kterým se na UP k wifi připojujete, mají označení eduroam nebo UPOL. Pro přístup do bezdrátové internetové sítě (eduroam) je nutné mít přihlašovací jméno a heslo. Jméno pro přihlášení k síti eduroam tvoří vaše přihlašovací jméno do Portálu (Portal ID) a zadává se ve tvaru PortalID@upol.cz (Upozornění: Toto není e-mailová adresa!). Své Portal ID naleznete ve e-přihlášce.


Aktuální heslo k wifi síti UPOL je wifiup2022


Heslo je určeno pouze pro zaměstnance, studenty a hosty Univerzity Palackého v Olomouci a uživatelé nejsou oprávnění jej sdělovat jiným osobám ani šířit. Wifi síť UPOL je určena výhradně pro připojení k internetu a nedovoluje přístup k vnitřním informačním systémům školy (SAP, ESS apod.) ani k licencovaným elektronickým zdrojům. Pro tyto účely je potřeba využít síť EDUROAM. O připojení osobních počítačů a notebooků na kolejích se pak dozvíte na webu kolejnet.upol.cz.


Problémy s připojením

V prvním patře Zbrojnice můžete najít IT Helpdesk, kde je vám k dispozici (v odpoledních hodinách) ochotný ajťák Centra výpočetní techniky. Za fakultním správcem sítě se svým problémem zajděte až v případě, že všechny předchozí pokusy selhaly. Kontakty na správce najdete opět na wiki. Pokud síť dlouhodobě nefunguje podle vašich představ a porucha přitom není na vašem zařízení, můžete se obrátit na univerzitní Helpdesk, kde po přihlášení naleznete kategorii Koleje – internet (LAN nebo Eduroam).

1 487 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page