top of page

Katedra hudební výchovy uspořádala velkolepý koncert u příležitosti oslav Roku české hudby

„V hudbě život Čechů“ – tímto slavným výrokem Bedřicha Smetany byl pojmenován koncert, který uspořádala katedra hudební výchovy v Kapli Božího Těla v Uměleckém centru UP 5. března 2024, aby se tak připojila k celorepublikovým oslavám Roku české hudby. Pod vedením svých pedagogů si ho připravili studenti katedry napříč ročníky a k celkovému zdařilému vyznění programu přispěla nemalým dílem také korepetitorka Lena Pulchertová.Bohatý program, realizovaný v dramaturgii Blanky Hrubé, která se ujala také organizace celého koncertu, provedl posluchače třemi sty lety české hudby. Představil jim tak pestrou paletu děl od Vlasteneckých písní Ludvíka Dietricha z počátku 19. století, jež zazpíval Štěpán Binar za klavírního doprovodu Robina Pospíšila, až po díla současných skladatelů, mezi nimiž zazněla v interpretaci Marie Rychlé také klavírní Toccata ze Svity d moll Tomáše Hanzlíka, muzikologa, skladatele a pedagoga, působícího na katedře hudební výchovy UP.

 

Nejvýznamnější část koncertu však patřila čtyřem zastavením s velikány české hudby. Z díla Bedřicha Smetany, jehož dvousté výročí narození letos slavíme, zazněly vedle árie Vaška z Prodané nevěsty (František Dvořák) především klavírní skladby (Poetická polka g moll – Robin Pospíšil, Hulán – Dominika Polomíková, Láska – Marie Rychlá). Antonín Dvořák byl připomenut vokálními vstupy, mezi nimiž nemohla chybět árie Prince z opery Rusalka (Štěpán Binar) či duet Holub na javoře z cyklu Moravské dvojzpěvy (Elena Škubníková, Hedvika Mičaníková). Po krátkém spočinutí u klavírního Moderata e moll (Martina Fialová) Zdeňka Fibicha okouzlili posluchače zpěváci interpretací písní Leoše Janáčka z cyklu Moravská lidová poezie v písních (Kateřina Marjáková, Kamila Polonyová, František Dvořák). Z díla Bohuslav Martinů pak zazněla vedle písní (Kateřina Marjáková, Amálie Výborná) i zvukově zajímavá skladba Poco allegro z Intermezza II v úpravě pro violu (Pavlína Keitzlová) a akordeon (Sabina Stehlíková).Specifický zvuk 20. století následně zprostředkovaly skladby Erwina Schulhoffa (Písně a tance z Těšínska – Anežka Baranová), skladatele židovského původu, jehož život byl ukončen v koncentračním táboře, Klementa Slavického (tři z 12 malých etud – Matty Adamec) či Luboše Fišera (Sny a valčíky – Anežka Devátá). Celý program navíc příjemně zpestřily tři instrumentální koncerty – Koncert B dur pro klarinet (Martina Štovíčková) Václava Kálika, Koncert B dur pro lesní roh (Dorota Jakubíková) Františka Škroupa a Koncert B dur pro trombon (Michal Strejček) Františka Schäfera.

 

Slavnostní večer, kterým prováděli moderátorským slovem Tereza Boyková a Tadeáš Liščák, byl v duchu titulního výroku „v hudbě život Čechů“ ukončen Smetanovým cyklem Večerní písně, z něhož si František Dvořák příznačně vybral Z svých písní trůn ti udělám, čímž završil celý koncert. Děkujeme nejen početnému publiku, které zcela zaplnilo prostor kaple, ale také všem účinkujícím za jejich vynikající výkony i za neutuchající lásku k artificiální hudbě a budeme se těšit na další společné hudební setkání.


Text: katedra hudební výchovy PdF UP

Foto: Alžběta GregorováComments


bottom of page