top of page

Když válka přijde k vám domů | Člověk v tísni zve na virtuální výstavu

Fotografie na virtuální výstavě pořádané organizací Člověk v tísni připomínají, že Ukrajinci stále potřebují naši podporu, aby dostali své životy opět pod kontrolu, o kterou je připravila ruská agresivní válka. Pozvánku na výstavu zveřejňujeme v den, kdy uběhl 344. den ruské invaze na Ukrajinu. Důsledky války zachycené na fotografiích Alberta Lorese slouží jako připomínka toho, že tíhu války nesou obyčejní lidé žijící na Ukrajině, nevinní civilisté, kteří chtějí svůj život a rozhodování o budoucnosti vzít znovu do svých rukou. Je naší morální povinností dál je podporovat. Nejste v tom sami!Na Ukrajině nezůstal jediný člověk, kterého by se probíhající ruská invaze nedotkla. Od 24. února bylo každý den zabito nebo zraněno 75 Ukrajinců a každý čtvrtý Ukrajinec byl nucen opustit svůj domov. Statisíce lidí se nemají kam vrátit a další miliony jsou nuceny žít bez vody, elektřiny, dodávek plynu a bez vytápění po celé měsíce. Všichni lidé na Ukrajině žijí s hrozbou raketových a leteckých útoků; ty mohou kdykoli a na kterémkoli místě přinést smrt a zkázu. Dále většina lidí na Ukrajině žije pod obrovským psychickým tlakem: mnozí si nesou válečná zranění, která sice nejsou vidět, ale jejichž dopady jsou dlouhodobé.


Tip do výuky! Projděte si 3D výstavu, diskutujte, sdílejte své pocity a postoje s ostatními a hlavně dál podporujte Ukrajinu.

Mimo Ukrajinu nemusíme důsledky války tolik vnímat: fotografie Alberta Lorese však slouží jako jasná připomínka toho, že tíhu války nesou lidé žijící na Ukrajině, nevinní lidé, kteří chtějí svůj život a rozhodování o budoucnosti vzít znovu do svých rukou. Tyto fotografie pořizované po celé zemi od 24. února 2022 nám připomínají, že Ukrajinci potřebují naši trvalou podporu, aby znovu získali kontrolu nad svými životy, o kterou je připravila tato agresivní válka.


Cílem této výstavy je přiblížit jejich příběhy, popsat, jak se změnil jejich život od doby, kdy Rusko napadlo jejich rodnou zemi, a zdůraznit, že se jedná o skutečné lidi s vlastní tváří a rodinami, kteří by mohli být kýmkoli z nás nebo našimi příbuznými a přáteli. Výstava chce ukázat realitu milionů mírumilovných lidí, kteří se ocitli v pasti války, jež vtrhla do jejich domovů.Pohled do výstavy, jež využívá intuitivní a přehledné prostředí webové aplikace KunstmatrixČlověk v tísni

Člověk v tísni pomáhá lidem na východní Ukrajině od roku 2014. V únoru roku 2022 se naše pomoc změnila. Okamžitě jsme náš tým na Ukrajině rozšířili na více než 300 zaměstnanců. Rozšířili jsme také své působení do téměř všech oblastí v zemi. Od té doby jsme pomohli více než půl milionu lidí, především dodávkami potravin, vody a hygienických potřeb, peněžní pomocí, psychosociální podporou, rekonstrukcí domů a vzděláváním. Tato humanitární pomoc by nebyla možná bez silné spolupráce místních, regionálních a ústředních orgánů, 160 místních organizací občanské společnosti a finančních prostředků Evropské unie.


Humanitární pomoc Evropské Unie

Evropská unie a její členské státy jsou největšími světovými dárci humanitární pomoci. Prostřednictvím oddělení civilní ochrany a operací humanitární pomoci (ECHO) Evropská unie každoročně pomáhá milionům obětí konfliktů a katastrof. S ústředím v Bruselu a celosvětovou sítí terénních kanceláří poskytuje EU pomoc nejzranitelnějším lidem na základě jejich humanitárních potřeb.


Tato výstava je financována Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie. Evropská unie ani orgány poskytující dotaci za ně nemohou nést odpovědnost.Výstavu s názvem „Když válka přijde k vám domů“ najdete zde.Text: Tisková zpráva Člověka v tísni

Foto: Archiv Člověka v tísni a Albert Lores

Související příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page