top of page

Kvalita vzdělávací soustavy v ČR? Česká školní inspekce vydala zprávu za školní rok 2021/2022

Jaká je kvalita vzdělávací soustavy v ČR? Česká školní inspekce zveřejnila komplexní informace o kvalitě a efektivitě vzdělávání v ČR. Výroční zpráva shrnuje pozitivní i negativní zjištění a formuluje řadu konkrétních doporučení pro školy, jejich zřizovatele i MŠMT.Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2021/2022 je dostupná zde. Jak v jejím úvodu zmiňuje Tomáš Zatloukal, ústřední školní inspektor, vzdělávací systém České republiky prošel v uplynulých letech velmi důležitými a náročnými zkouškami, v nichž jako celek dokázal obstát. Patřila k nim nepochybně pandemie covidu-19 a vše, co s ní více než dva roky v oblasti vzdělávání souviselo, nebo výzva v podobě integrace a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků v českých školách v důsledku válečné agrese Ruska na území Ukrajiny.


Česká školní inspekce se v uplynulém školním roce vedle velkého množství komplexních aktivit poskytujících zpětnou vazbu o kvalitě a efektivitě vzdělávání v předškolním, základním, středním, vyšším odborném a základním uměleckém vzdělávání a o kvalitě a efektivitě činností, aktivit a služeb ve školských zařízeních věnovala také několika velmi důležitým a specifickým tématům. Tomáš Zatloukal zmiňuje problematiku společných znaků vzdělávání v úspěšných základních školách, vyrovnávání nerovností ve vzdělávání způsobených dlouhotrvajícím distančním vzděláváním, diagnostických aktivit školských poradenských zařízení, vzdělávání nadaných a talentovaných žáků, úspěšných středních škol s učebními obory nebo již zmíněného vzdělávání ukrajinských dětí a žáků.


Česká školní inspekce přitom funguje nejen jako kontrolní subjekt, ale v rámci všech svých činností poskytuje školám a školským zařízením také různě zaměřenou metodickou podporu. Také o ní je ve zprávě řeč, ať už se jedná o konzultace při hodnoticích aktivitách, nebo o podporu v podobě metodických dokumentů a různých doporučení, jejichž cílem je pomáhat školám při jejich náročném poslání.


A co patří k nejvýraznějším počinům ČŠI v uplynulém roce? Webové platformy Vzdělávání v datech a Kvalitní škola plus užitečné tematické zprávy.

Prvním je rozsáhlá prostorová analýza vzdělávacích dat v podobě publikace České školství v mapách a na ni navázané webové platformy Vzdělávání v datech obsahující velké množství dosud nepublikovaných vzdělávacích dat a informací vizualizovaných do podoby kartogramů.


Druhou je metodický portál Kvalitní škola poskytující mnoho různých inspirací pro zvyšování kvality vzdělávání na úrovni školy či školského zařízení. Zjištění, závěry, interpretace, analýzy, komentáře a doporučení týkající se kvality a efektivity vzdělávání a vzdělávací soustavy České republiky ve školním roce 2021/2022, které sumarizuje výroční zpráva České školní inspekce, jsou důležitým příspěvkem pro veškeré diskuze o vzdělávání, pro přijímání opatření a řízení vzdělávací soustavy na evidence-based principech i pro úsilí orientované na podporu škol a školských zařízení, jejich ředitelů, učitelů a všech dalších pracovníků, jejichž cílem musí být průběžné zvyšování kvality vzdělávání jako stěžejní veřejné služby, kterou stát svým občanům poskytuje.Redakci portálu Učitel21 ve zprávě ČŠI zaujaly zejména tematické zprávy a užitečná doporučení pro praxi podložená dobrou praxí a daty.Na základě tiskové zprávy ČŠI zpracovala redakce portálu U21.

Zdroj: webové stránky ČŠISouvisející příspěvky

Zobrazit vše

留言


bottom of page