top of page

Matematický klokan

Učitelé matematiky jistě znají mezinárodně koordinovanou soutěž Matematický klokan, jež se pevně spojena s naší katedrou matematiky. Soutěž byla vytvořena podle obdobné soutěže, jež byla v 80. letech minulého století pořádána v Austrálii. Od roku 1991, kdy se konal první ročník ve Francii, se rozšířila do zemí Evropy a postupně i na další kontinenty. V roce 2016 se již této soutěže účastnilo přes 6 milionů soutěžících z více než 60 zemí celého světa sdružených v asociaci Kangourou sans frontieres, jejíž koordinační centrum je v Paříži.


V ČR se soutěž Matematický klokan konala poprvé v roce 1995. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Ministerstvem školství a mládeže ČR byl Matematický klokan zařazen mezi soutěže kategorie A – plně hrazené z prostředků MŠMT.

Soutěžící jsou podle věku rozděleni do 6 kategorií, soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, obvykle v březnu. Ve všech kategoriích soutěžící řeší soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti.


V olomouckém centru se vyhodnocují statistické výsledky za celou Českou republiku, nejlepší řešitelé v každé kategorii jsou odměněni věcnou cenou. Statistické výsledky spolu se zadáním soutěžních úloh a správnými odpověďmi jsou uveřejněny ve sborníku každého ročníku, který vydává JČMF a který můžete v elektronické verzi nalézt na webových stránkách soutěže.


Jedním z cílů soutěže je vyhledávání matematicky talentovaných žáků, obecně pak vyhledávání přemýšlivých dětí. Jak ze zkušeností víme, není výjimkou, že někteří jedničkáři se mezi nejlepší řešitele nedostanou, a naopak, úspěšní řešitelé Klokana nedosahují v hodinách matematiky těch nejlepších výsledků. Důležité je nepřehlédnout rozpor mezi školním výkonem dítěte a úspěchem v Klokanovi.


85 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page