top of page

Mozaika poznání nabídla možnost prezentovat studentské projekty

Aktualizováno: 13. 5.

V úterý 30. dubna se ve velké aule PdF UP uskutečnil 17. ročník studentské soutěžní konference Mozaika poznání. V rámci této konference mohou studující Pedagogické fakulty UP představit výsledky své vědecko-výzkumné či tvůrčí umělecké činnosti veřejnosti.Záštitu nad konferencí převzal děkan Pedagogické fakulty UP Vojtech Regec, který ve své úvodní řeči mimo jiné ocenil odvahu přihlášených a poděkoval jim za reprezentaci fakulty. Celou akcí provázela doktorandka z Ústavu pedagogiky a sociálních studií Jana Miková.

 

Na Mozaiku poznání se mohli registrovat jednotliví studenti i vícečlenné týmy a práce mohly mít podobu teoretickou, teoreticko-aplikační, empiricko-výzkumnou či uměleckou. Odborná porota, složená z akademických pracovníků Pedagogické fakulty UP, vybírala v letošním roce z celé řady zajímavých příspěvků. O jejich vysoké kvalitě svědčí i množství oceněných prací – v oboru umělecká činnost a tvorba byli 1. místem oceněni dokonce všichni autoři!

 

Na portále U21 vás s některými z příspěvků budeme postupně blíže seznamovat. Pokud vás zajímá, jaké příspěvky účastníci letošního ročníku prezentovali, seznam včetně anotací naleznete na webu konference (obory neučitelské a učitelské a umělecká činnost a tvorba).

 

Výsledky soutěžní studentské konference Mozaika poznání

 

Obory učitelské a neučitelské


1. místo Sára Benáková: Seznámení dětí mladšího školního věku s orgány lidského těla
1. místo Denisa Daříčková, Kristýna Ševčíková: Od Rubense po Plejtváka: Inspirace a poznání skrze galerie a muzea
2. místo Sára Jaštíková: Zkušenosti a prožívání školní docházky dospělých osob s ADHD
3. místo Klára Křivánková: Kompetence učitele pokusné obecné školy v baťovském Zlíně

Umělecká činnost a tvorba


1. místo František Dvořák: Večer chval se symfonickým orchestrem
1. místo Alexander Ivanov: Překrásný nový svět
1. místo Kamila Polonyová: Vděčnost i smutek vychází ze srdce
1. místo Sabina Stehlíková, Martina Šťovíčková: Netradiční spojení klarinetu a akordeonu v tradičním tangu
1. místo Magdalena Svozilová: Divadelní tvorba jako terapeutický nástroj pro podporu duševního zdraví u starších dospělých
1. místo Petr Vrána: Realizace zvukového CD alba s názvem A Tribute to George Gershwin & The String Quartet

 

Text: redakce U21

Foto: Lukáš BlokšaComentários


bottom of page