top of page

Nikol Macoszková z pedagogické fakulty uspěla v Czech Press Photo

Za sérii snímků s názvem Kult těla získala Nikol Macoszková, studentka katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého, Czech Press Photo. Ocenění získala v kategorii Canon Junior Award.Osmadvacátý ročník prestižní soutěže Czech Press Photo má své vítězky a vítěze. Jejich jména zazněla na konci ledna při slavnostním ceremoniálu v Národním muzeu, kde si Nikol Macoszková, studentka PdF UP, převzala cenu v kategorii Canon Junior Award. Ocenění získala za soubor snímků, které vedou k zamyšlení nad přemírou snahy o dokonale vysportované tělo.


„Mám z ocenění velkou radost. Je pro mě motivací a zároveň příležitostí posunout se ve své tvorbě dál,“ řekla Nikol Macoszková. I když se fotografii věnuje na Univerzitě Palackého již čtvrtým rokem, říká, že detailnější pozornost jí začala věnovat až ve své bakalářské práci, jejíž součástí oceněné snímky jsou. Fotografický soubor s názvem Kult těla se zabývá současnou společností, ve které se klade stále větší důraz na fyzický vzhled člověka, což může být na úkor vnímání jeho osobnosti.


„Vybrala jsem výrazné příklady vrcholových závodnic novodobého sportu Bikini fitness, který je založený na snaze dosáhnout fyzické dokonalosti, i s podporou často podbízivých módních doplňků. Mladé závodnice se stávají ‚ideálem krásy‘ a mohou tak pozitivně i negativně ovlivňovat druhé,“ popsala oceněná studentka sérii svých fotografií, tvořenou dvojportréty sportovkyň v předepsané závodní póze a v jejich přirozeném domácím prostředí. Zdůraznila přitom velkou pomoc Svatopluka Klesnila, který jí bakalářskou práci vedl a který byl tím, kdo v ní myšlenku poslat snímky do soutěže nastartoval.


„Nikol si vybrala téma s celospolečenským významem, z hlediska fotografie však není téměř zpracované. Svým zaujetím pro danou věc odvedla velmi kvalitní práci. Jsem i rád, že mě vyslyšela a snímky do soutěže poslala. Fotografie poslala i do soutěže Slovak Press Photo, kde rovněž uspěla. Její dílo bylo totiž vyhodnoceno jako jedno ze dvou nejlepších v mezinárodní kategorii mladých fotografů do 26 let sedmi zemí střední a východní Evropy,“ doplnil Svatopluk Klesnil z katedry výtvarné výchovy PdF UP.


Osmadvacátého ročníku soutěže Czech Press Photo se zúčastnilo 234 fotografek a fotografů. Více se můžete dočíst zde a zde.


Text: Žurnál UP

Foto: Žurnál UP


48 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page