top of page

Představujeme novou Didaktiku elektrotechniky

Na Pedagogické fakultě UP vzniká celá řada publikací a didaktických materiálů, které jsou určeny pedagogům v praxi. Jedním z nejnovějších přírůstků do portfolia těchto prací je Didaktika elektrotechniky, jejímž autorem je Čestmír Serafín z katedry technické a informační výchovy.Tato publikace reaguje na neutěšenou situaci v oblasti didaktiky elektrotechniky, která byla dlouhá léta opomíjena: „Poslední podobná svého zaměření, myslím, vyšla jako skripta na ČVUT v Praze na počátku na osmdesátých let minulého století. Studenti učitelství se při svém studiu standardně setkávají s Obecnou didaktikou a následně s oborovými či předmětovými didaktikami, které rozvíjejí jejich poznatky o vedení efektivní výuky v daném oboru či předmětu. V oblasti elektrotechniky tomu tak dosud nebylo, a tuto mezeru nyní zaplňuje má monografie,“ přibližuje situaci Čestmír Serafín.


Přitom výuka elektrotechniky tvoří základ cca 13 % středních škol v ČR a její rozvoj je v širším kontextu důležitý i pro společnost, jak upozorňuje i sám autor: „Běžný člověk si ani neuvědomuje, co vše je dnes spojeno s elektrotechnikou a že bez tohoto oboru, bez objevů a znalostí zákonů a zákonitostí elektrotechniky by lidstvo nikdy nedosáhlo takové úrovně života, v jakém žijeme. Zkuste se jen zamyslet nad tím, co vše kolem vás je závislé na elektrickém proudu a tuto úvahu doplňte o to, že by to neexistovalo…“


Didaktika elektrotechniky je určena pro středoškolské učitele, resp. studenty připravující se na tuto profesi, a na rozdíl od standardních vysokoškolských učebnic didaktiky balancuje mezi monografií a vzdělávacím textem. Její součástí jsou také výzkumy, které se k tomuto stupni škol vztahují.

Představovaná kniha je určena pro středoškolské učitele, resp. studenty připravující se na tuto profesi, a na rozdíl od standardních vysokoškolských učebnic didaktiky balancuje mezi monografií a vzdělávacím textem. Její součástí jsou také výzkumy, které se k tomuto stupni škol vztahují a které ukazují určité oblasti vztahu možností soudobých technologií k výuce, vzdělávání, přístupu učitelů i žáků. „To bylo mým záměrem, neboť jsem chtěl teoretické poznatky z didaktiky elektrotechniky podložit výsledky výzkumů dokládající proměnu v přístupech učitele k vlastní výuce v dnešní digitální společnosti. Tedy jak učit žáky moderně a efektivně v době digitálních technologií. Výzkumy totiž ukazují rozpory mezi přístupy učitelů k výuce a očekáváními žáků, a to například již v tom, jaké technologie ve škole k učení používají,“ upřesňuje Čestmír Serafín celkový koncept Didaktiky elektrotechniky.


Zajímá vás více? Níže si můžete Didaktiku elektrotechniky přečíst v elektronické podobě!


Zpracováno redakcí U21

Foto: Alžběta Gregorová


Serafin-elektrotechnika-WEB
.pdf
Download PDF • 4.79MB

Comments


bottom of page