top of page

Pedagogická fakulta nabídla Cyklus letních kempů pro nadanou mládež

V průběhu letních prázdnin se na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci uskutečnilo celkem 12 letních kempů pro nadanou mládež ve věku od 11 do 20 let. Tyto populárně naučné vzdělávací aktivity byly podpořeny v rámci dotačního programu MŠMT ČR Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2022.Díky pestré nabídce témat letních kempů navštívilo jejich letošní již čtvrtý ročník více než 150 účastníků z Olomouckého, Moravskoslezského, Jihomoravského, Pardubického, Středočeského a Zlínského kraje. Tematicky byly zaměřeny jak na techniku, informatiku, robotiku, digitální technologie či biologii, tak také na hudbu, základy první pomoci nebo anglický a německý jazyk.


„Je to již po čtvrté, co můžeme letní kempy pro nadanou mládež nabídnout díky dotaci ministerstva školství zájemcům zdarma, a těší nás, že je o ně stále velký zájem. Také jsme rádi, že každoročně můžeme rozšiřovat nabídku kempů, na nichž se velkou měrou podílejí pracovníci a studenti pedagogické fakulty,“ uvedla Jitka Petrová, vedoucí Centra celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomouci a hlavní řešitelka projektu.


Kromě zavedených kempů zaměřených na cizí jazyky, biologii, fyziku a chemii nebo kurz první pomoci si mohli účastníci vyzkoušet zcela nově programování stavebnice Lego v MicroPythonu a Arduino. Novinkou byla také možnost propojení uměleckého nadání a vyjadřování s digitálními nástroji a postupy, uplatňovanými v IT, včetně virtuální reality.


Odbornou garanci a obsahovou náplň zajistili pracovníci z katedry technické a informační výchovy, katedry biologie, katedry antropologie a zdravovědy, katedry výtvarné výchovy a Ústavu cizích jazyků PdF UP v Olomouci. Jeden kemp, zaměřený na odhalování fyzikálních a chemických zákonitostí, byl realizován také pod patronací pracovníků Gymnázia Olomouc-Hejčín, s nímž má fakulta navázánu velmi intenzivní spolupráci. Poděkování patří nejenom účastníkům a lektorům, ale také všem zapojeným studentům PdF UP, kteří získali pod odborným vedením cenné zkušenosti do praxe.


Přehled letních kempů naleznete na webových stránkách Centra celoživotního vzdělávání PdF UP. Fotografie z jednotlivých kempů pak naleznete na našich oficiálních stránkách na Facebooku.Text: Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP

Foto: Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP

Související příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page