top of page

Pedagogická fakulta nabídla letní kempy pro mládež i žáky základních škol

Aktualizováno: 31. 3. 2022

Letní kempy pro nadanou mládež a příměstské tábory se konaly v rekordním počtu uskutečněných turnusů. Zájemci si mohli vybírat z 10 kempů pro mládež a z 16 turnusů příměstských táborů, jež byly určeny žákům základních škol. Vzdělávací akce se konaly v období letních prázdnin.


Cyklus letních kempů pro nadanou mládež 2021 (ev. číslo: 0030/7/NAD/2021) nabídl kempy různého zaměření jako terénní a praktická biologie, dějepis, 3D tisk, Python, fyzika a chemie, kemp zaměřený na angličtinu nebo němčinu, kemp první pomoci, DJ kemp nebo lego.


„Letní kempy pro nadanou mládež realizujeme díky dotaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy již třetím rokem a stále se těší velkému zájmu. Žáci z převážně středních škol měli možnost zcela zdarma se účastnit vzdělávacích aktivit z různých oblastí populárně naučnou formou,“ uvedla Alena Opletalová, hlavní řešitelka projektu a vedoucí Centra celoživotního vzdělávání, které tyto akce organizuje.


Letní kempy pro žáky základních škol organizované Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci 2021(ev. číslo: 0373/12/KEMP/2021) koncipované jako příměstské tábory byly novinkou a rovněž byly pro účastníky zcela zdarma. Příměstské tábory reagovaly na snižování negativních dopadů ve vzdělávání v důsledku pandemie COVID 19.

Žáci 1. a 2. stupně ZŠ se mohli vydat po stopách Sherlocka Holmese, rozvíjet kreativitu v rámci tábora Capulus Botanici nebo technické dovednosti na TechCampu, prohloubit digitální dovednosti na Univerzitě 1. věku, vyzkoušet si mixování hudby na DJ kempu, zdokonalit se formou zážitků v německém jazyce, zasportovat si nebo vyzkoušet 3D tisk a arduino.


„Věříme, že se nám díky pestré nabídce podařilo naplnit cíle dotačního programu MŠMT, mezi něž patřilo podpořit mezilidské vztahy žáků s vrstevníky, propojit formální a neformální vzdělávání s důrazem na rozvoj znalostí a dovedností, jejichž nabytí mohlo být ovlivněno výpadkem prezenční výuky v průběhu školního roku, obnovit a posílit pracovní a studijní návyky žáků, podpořit jejich zájem o mimoškolní vzdělávání, podpořit duševní pohodu a duševní zdraví žáků, jejich zdravý životní styl a pohybové aktivity,“ řekla Alena Opletalová.


Spokojeni s kempy byli rovněž účastníci. „Nejprve jsem měla obavy, aby mne dcera měla ráda, že jí ´kazím´ prázdniny němčinou a angličtinou, ale z kempu Týden zážitkového vzdělávání s ÚCJ byla neskutečně nadšená. Od prvního okamžiku se jí tam líbilo. Program, vedoucí, prostředí, pozornost, kterou vedoucí věnovali dětem, prima kamarádi, skvělé jídlo. Být kemp o něco delší, tak ani nechce jet domů a ve svých třinácti podává přihlášku na VŠ. To samé platí o TechCampu. Syn není moc manuálně zručný, proto se mu tam vůbec nechtělo, ale hned druhý den se těšil a měl radost, s jakými výrobky se může doma pochlubit. Opravdu za celý svůj dosavadní život toho nevytvořil tolik co za minulý týden. Sice se nejvíce těšil na technické stavebnice, které měly být v pátek a z nějakého důvodu neklaply, ale to bylo nakonec ´přebito´ jinou pěknou činností. Velmi všem organizátorům kempů děkuji a smekám nad profesionalitou, s kterou k projektu přistoupili. Děti byly opravdu nadšené, a pokud bude příští rok příležitost, rády se zúčastní,“ dodala Jitka Krejzová, maminka Sabiny, Vojtěcha a Adama, kteří se na tábor přihlásili.


Odbornou garanci a obsahovou náplň zajistili pracovníci z katedry technické a informační výchovy, biologie, antropologie a zdravovědy, primární a preprimární pedagogiky, výchovy k občanství, výtvarné výchovy, ústavu pedagogiky a sociálních studií, ústavu speciálněpedagogických studií a ústavu cizích jazyků. Poděkování patří také všem zapojeným studentům PdF UP, kteří získali pod odborným vedením cenné zkušenosti do praxe.


Letních kempů pro mládež se účastnilo dohromady 166 osob, příměstských táborů pak 246 žáků ZŠ.


Nabídku pro další období či další informace naleznete na stránkách Centra celoživotního vzdělávání.
Text: Mgr. Barbora Mlčochová

Foto: archiv CCV PdF UP
Comments


bottom of page